ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Tuesday, February 12, 2019

Academic Vision -Education Project-ASMA

Academic Vision Summer English Upgrading Class ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)မွ နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလွ်က္ရွိေသာ အဂၤလိပ္စာနွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ အခမဲ့သင္တန္းမ်ားကို ရခိုင္ျပည္ေနရာအသီးသီးတြင္ သင္ၾကားျပသခဲ့ၾကပါသည္။


ယခု 2019 ခုပညာသင္နွစ္တြင္လည္း ASMA- ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)မွ သြားေရာက္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ေႏြရာသီ ပညာဒါန အဂၤလိပ္စာနွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းျပရာတြင္ Volunteer ဆရာေတာ္မ်ား၏ အသြားအျပန္စရိုက္ တစ္ပါးလွ်င္ (5000)ဘတ္စီကို အသင္းမွ ေထာက္ပံ့ကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္တြင္းနွင့္ ျပည္ပသို႕ေရာက္ရွိေနၾကေသာ အသင္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ား လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္အတြင္းသို႕ ပညာသင္ၾကားရန္ သြားေရာက္မည့္ သံဃာေတာ္မ်ားတို႕အား တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ၀ိုင္း၀န္းကူညီလိုပါက ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းနိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးတိုက္တြန္းနွိဳးေဆာ္အပ္ပါသည္။

🙏သင္တန္းျပရန္ ေနရာမ်ား။  ေတာင္ကုတ္၊ ေပါက္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္၊ ပုဏၰာကၽြန္း၊ ရန္ကုန္။

⌛ဆက္သြယ္ရန္တာ၀န္ခံဆရာေတာ္မ်ား။ ဥကၠဌဆရာေတာ္-0805567872 / ပညာေရးမွဴးဆရာေတာ္-0945950630 / ျပန္ၾကားေရးမွဴးဆရာေတာ္-0993241786.

 🙏2018 ခုနွစ္ ရခုိင္ျပည္အတြင္း အဂၤလိပ္စာနွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းျပခဲ့ၾကေသာ Volunteer ဆရာမ်ားနွင့္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ေနရာမ်ား🙏
ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕ 2018 ပညာသင္နွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ 40 ခန္႕တက္ေရာက္သင္ယူခဲ့ၾကသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ 2018 ပညာသင္နွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ 80 ခန္႕တက္ေရာက္သင္ယူခဲ့ၾကသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္  ပုဏၰားကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ ယိုးတရုတ္ တြင္ 2018 ပညာသင္နွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ 150 ခန္႕ တက္ေရာက္သင္ယူခဲ့ၾကသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာ္ျဖဴျမိဳ႕ လိပ္ခေမာ္ရြာတြင္ 2018 ပညာသင္နွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ 80 ခန္႕တက္ေရာက္ သင္ယူခဲ့ၾကသည္။🙏🙏🙏🙏
Feb-12-2019
                                                                                                ျပန္ၾကားေရး
                                                                       ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)

လုပ္ေဆာင္မႈ

Academic Vision -Summer English Upgrading Class

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  1 comment

Academic Vision -Education Project-ASMA

Academic Vision Summer English Upgrading Class ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)မွ နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလွ်က္ရွိေသာ အဂၤလိပ္စာနွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ အခမဲ့သင္တန္းမ်ားကို ရခိုင္ျပည္ေနရာအသီးသီးတြင္ သင္ၾကားျပသခဲ့ၾကပါသည္။


ယခု 2019 ခုပညာသင္နွစ္တြင္လည္း ASMA- ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)မွ သြားေရာက္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ေႏြရာသီ ပညာဒါန အဂၤလိပ္စာနွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းျပရာတြင္ Volunteer ဆရာေတာ္မ်ား၏ အသြားအျပန္စရိုက္ တစ္ပါးလွ်င္ (5000)ဘတ္စီကို အသင္းမွ ေထာက္ပံ့ကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္တြင္းနွင့္ ျပည္ပသို႕ေရာက္ရွိေနၾကေသာ အသင္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ား လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္အတြင္းသို႕ ပညာသင္ၾကားရန္ သြားေရာက္မည့္ သံဃာေတာ္မ်ားတို႕အား တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ၀ိုင္း၀န္းကူညီလိုပါက ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းနိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးတိုက္တြန္းနွိဳးေဆာ္အပ္ပါသည္။

🙏သင္တန္းျပရန္ ေနရာမ်ား။  ေတာင္ကုတ္၊ ေပါက္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္၊ ပုဏၰာကၽြန္း၊ ရန္ကုန္။

⌛ဆက္သြယ္ရန္တာ၀န္ခံဆရာေတာ္မ်ား။ ဥကၠဌဆရာေတာ္-0805567872 / ပညာေရးမွဴးဆရာေတာ္-0945950630 / ျပန္ၾကားေရးမွဴးဆရာေတာ္-0993241786.

 🙏2018 ခုနွစ္ ရခုိင္ျပည္အတြင္း အဂၤလိပ္စာနွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းျပခဲ့ၾကေသာ Volunteer ဆရာမ်ားနွင့္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ေနရာမ်ား🙏
ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕ 2018 ပညာသင္နွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ 40 ခန္႕တက္ေရာက္သင္ယူခဲ့ၾကသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ 2018 ပညာသင္နွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ 80 ခန္႕တက္ေရာက္သင္ယူခဲ့ၾကသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္  ပုဏၰားကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ ယိုးတရုတ္ တြင္ 2018 ပညာသင္နွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ 150 ခန္႕ တက္ေရာက္သင္ယူခဲ့ၾကသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာ္ျဖဴျမိဳ႕ လိပ္ခေမာ္ရြာတြင္ 2018 ပညာသင္နွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ 80 ခန္႕တက္ေရာက္ သင္ယူခဲ့ၾကသည္။🙏🙏🙏🙏
Feb-12-2019
                                                                                                ျပန္ၾကားေရး
                                                                       ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)

7:33 AM Share:

Monday, January 28, 2019

Volunteer ဆရာမ်ားဖိတ္ေခၚျခင္း

''Academic Vision'' Summer English and Computer Upgrading Class ကို ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)မွ ပုံမွန္ နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း ေႏြရာသီအခ်ိန္တြင္ အဂၤလိပ္စာ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းမ်ား အခမဲ့ျပသခဲ့ၾကပါသည္။

ယခု(၂၀၁၈.၂၀၁၉) ပညာသင္နွစ္တြင္လည္း ေႏြရာသီ သင္တန္းျပရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသျဖင့္ (MCU)တြင္ ေက်ာင္းတက္ေနၾကေသာ ရခုိင္ေက်ာင္းသား သံဃာေတာ္မ်ားဘုရား အရွင္ဘုရားတို႕အေနျဖင့္ အသင္းနွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျပီး အဖက္ဖက္ကနိမ့္က်ေနေသာ ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႕၏ ရခုိင့္လူငယ္တို႕အနာဂတ္ကို ရွင္သန္ရပ္တည္ဖို႕အတြက္ ငါတို႕တတ္နိုင္သည့္ဘက္က ၀ိုင္း၀န္းကူညီမည္ဆိုသည့္ လူသားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေမတၱာ ေစတနာအရင္းခံကာ ပညာေရးျဖင့္ လူမ်ိဳးတင့္တည္ျမင့္မားႏိွဳင္ဖို႕ရန္ ေစတနာသဒၵါအားသန္ကာျဖင့္ တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ေပးဖို႕ ASMA-Member ၀င္ဆရာေတာ္တို႕အား အသိေပးေမတၱာရပ္ခံ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္ ဘုရား။


ဆက္သြယ္ရန္။ 

ပညာေရးနွင့္ ေက်ာင္းသားေရးရာတာ၀န္ခံ ဆရာေတာ္မ်ား
              👉  အရွင္ က၀ိသာရ -0945950630
              👉  အရွင္ တိကၡနႏၵ  -0994580348
ျပန္ၾကားေရး
ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)
ပရဟိတ

ေႏြရာသီ ရခုိင္ျပည္အတြင္း စာျပရန္ Volunteer ဆရာမ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

Volunteer ဆရာမ်ားဖိတ္ေခၚျခင္း

''Academic Vision'' Summer English and Computer Upgrading Class ကို ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)မွ ပုံမွန္ နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း ေႏြရာသီအခ်ိန္တြင္ အဂၤလိပ္စာ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းမ်ား အခမဲ့ျပသခဲ့ၾကပါသည္။

ယခု(၂၀၁၈.၂၀၁၉) ပညာသင္နွစ္တြင္လည္း ေႏြရာသီ သင္တန္းျပရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသျဖင့္ (MCU)တြင္ ေက်ာင္းတက္ေနၾကေသာ ရခုိင္ေက်ာင္းသား သံဃာေတာ္မ်ားဘုရား အရွင္ဘုရားတို႕အေနျဖင့္ အသင္းနွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျပီး အဖက္ဖက္ကနိမ့္က်ေနေသာ ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႕၏ ရခုိင့္လူငယ္တို႕အနာဂတ္ကို ရွင္သန္ရပ္တည္ဖို႕အတြက္ ငါတို႕တတ္နိုင္သည့္ဘက္က ၀ိုင္း၀န္းကူညီမည္ဆိုသည့္ လူသားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေမတၱာ ေစတနာအရင္းခံကာ ပညာေရးျဖင့္ လူမ်ိဳးတင့္တည္ျမင့္မားႏိွဳင္ဖို႕ရန္ ေစတနာသဒၵါအားသန္ကာျဖင့္ တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ေပးဖို႕ ASMA-Member ၀င္ဆရာေတာ္တို႕အား အသိေပးေမတၱာရပ္ခံ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္ ဘုရား။


ဆက္သြယ္ရန္။ 

ပညာေရးနွင့္ ေက်ာင္းသားေရးရာတာ၀န္ခံ ဆရာေတာ္မ်ား
              👉  အရွင္ က၀ိသာရ -0945950630
              👉  အရွင္ တိကၡနႏၵ  -0994580348
ျပန္ၾကားေရး
ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)

9:55 PM Share:

(ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာ)

27.1.2019-ေန႕တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံမဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသုိလ္ (Asean Studies Centre) မွၾကီးမွဴးက်င္းပေသာ အာဆီယံနိုင္ငံတကာ ရိုးရာျပပဲြအခမ္းအနားတြင္ ရခုိင္ရိုးရာယဥ္ေက်းမွဳအကျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖ ကူညီပါ၀င္ေပးၾကေသာ ရခုိင္လူငယ္စာသင္၀ိုင္း (ထပ္ခမ္း)နွင့္ ရခုိင္လူငယ္မ်ားအကအဖဲြ႕ (စြယ္စ၀ပ္)တို႕အား ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ASMA)ထိုင္းနိုင္ငံမွ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း  ဤဂုဏ္ျပဳလႊာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။
         ျပန္ၾကားေရး
             ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕ (ထိုင္း)


ဂုဏ္ျပဳလႊာမွတ္တမ္း

ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳလႊာ

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

(ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာ)

27.1.2019-ေန႕တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံမဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသုိလ္ (Asean Studies Centre) မွၾကီးမွဴးက်င္းပေသာ အာဆီယံနိုင္ငံတကာ ရိုးရာျပပဲြအခမ္းအနားတြင္ ရခုိင္ရိုးရာယဥ္ေက်းမွဳအကျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖ ကူညီပါ၀င္ေပးၾကေသာ ရခုိင္လူငယ္စာသင္၀ိုင္း (ထပ္ခမ္း)နွင့္ ရခုိင္လူငယ္မ်ားအကအဖဲြ႕ (စြယ္စ၀ပ္)တို႕အား ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ASMA)ထိုင္းနိုင္ငံမွ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း  ဤဂုဏ္ျပဳလႊာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။
         ျပန္ၾကားေရး
             ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕ (ထိုင္း)


9:28 PM Share:

Asean Cultural Day အမွတ္တရပုံရိပ္မ်ား


January 27, 2019, ရက္ေန႕ (MCU) မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္၏ ပထမအၾကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Asean Cultural Day တြင္မိမိတို႕၏ရိုးရာ၊စာေပယဥ္ေက်းမွဳနွင့္ ဘာသာတရားကိုင္းရွိဳင္းမွဳမ်ားကို ပါ၀င္ျပသခြင့္ရခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)မွ အထူး၀မ္းေျမာက္မိပါသည္။

Asean Cultural Day ေန႕တြင္ေစတနာျဖင့္ အနစ္နာခံကာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေပးခဲ့ၾကေသာ ရခုိင္လူငယ္စာသင္၀ုိင္း (ထပ္ခမ္း)နွင့္ ရခုိင္လူငယ္မ်ားအကအဖဲြ႕ (စြယ္စ၀ပ္)တို႕အား ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။

ေနာက္ထပ္လည္း မိမိတို႕၏ရိုးရာယဥ္ေက်ားမွဳအေမြအနွစ္မ်ားကို ကမၻာသိေအာင္တင္ျပနိုင္သည့္ ရခုိင့္လူငယ္မ်ား အမ်ားၾကီးေပၚထြန္းနိုင္ပါေစ ရခုိင္ျပည္အတြင္းနွင့္ အျပင္ေရာက္ေနၾကေသာျပည္သူမ်ား နိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ား အားလုံး အခက္အခဲ ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အျမန္ဆုံး ကင္းေ၀းၾကပါေစ............. MCU ၏ပါခ်ဳပ္ေဟာင္း ဆရာေတာ္တက္ေရာက္အားေပး........
ASMA-ဥကၠဌ ဆရာေတာ္မွ ဆုအမွတ္တရ လက္ခံရယူစဥ္......
ဘုရားရွိခိုးပုံနွင့္ အခမ္းအနား စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း............
 ရခုိင့္လူငယ္စာသင္၀င္း(ထပ္ခမ္း)နွင့္ ရခုိင့္လူငယ္အကအဖဲြ႕(စြယ္စ၀ပ္) အမွတ္တရပုံရိိပ္....
အခမ္းအနားစတင္ရန္ လွည့္လယ္စဥ္.........
 Asean Culture Show ေအက္အခမ္းတြင္ အမွတ္တရ.....
 အခမ္းအနားက်င္းပေနစဥ္ ရခုိင္အကမည္မ်ားအဖဲြ႕..........

 ASMA-Club တြင္လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားနွင့္ အမွတ္တရ.........
 ျပခန္းမ်ား၏ အေပၚျမင္ကြင္း......
ပါေမာက္ကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္နွင့္ အဖဲြ႕အားလုံး အမွတ္တရ...........
ျပခန္းေရွ႕တြင္ အကအဖဲြ႕ ကရင္-အကအဖဲြ႕နွင့္ အမွတ္တရ.......
UWGTH-၀-အကအဖဲြ႕နွင့္ အမွတ္တရ.............

 ဗမာ-အကအဖဲြ႕နွင့္ အမွတ္တရ...........
 လာအို-ရိုးရာျပခန္းနင့္ အမွတ္တရ.....
Pa-O ပအို၀့္- အကအဖဲြ႕နွင့္ အမွတ္တရ...........
မြန္-အကအဖြဲ႕နွင့္ အမွတ္တရ...........

ျမန္မာျပည္ဖြား GORKHA-အကအဖဲြ႕နွင့္ အမွတ္တရ..........
အခန္းအနားစတင္ရန္အတြက္ အကအဖဲြ႕မွ Meeting Room သြားေနစဥ္.......
 မုနိမဟာဘဂ၀ါ ဆီမီးခြက္အကျဖင့္ ရခုိင့္လူငယ္ အကအဖဲြ႕မွ  ကျပေနစဥ္......


                                                                                  ျပန္ၾကားေရး
                                                               ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)ASMA မွတ္တမ္း

Asean Cultural Day's Memories in MCU

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

Asean Cultural Day အမွတ္တရပုံရိပ္မ်ား


January 27, 2019, ရက္ေန႕ (MCU) မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္၏ ပထမအၾကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Asean Cultural Day တြင္မိမိတို႕၏ရိုးရာ၊စာေပယဥ္ေက်းမွဳနွင့္ ဘာသာတရားကိုင္းရွိဳင္းမွဳမ်ားကို ပါ၀င္ျပသခြင့္ရခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)မွ အထူး၀မ္းေျမာက္မိပါသည္။

Asean Cultural Day ေန႕တြင္ေစတနာျဖင့္ အနစ္နာခံကာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေပးခဲ့ၾကေသာ ရခုိင္လူငယ္စာသင္၀ုိင္း (ထပ္ခမ္း)နွင့္ ရခုိင္လူငယ္မ်ားအကအဖဲြ႕ (စြယ္စ၀ပ္)တို႕အား ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။

ေနာက္ထပ္လည္း မိမိတို႕၏ရိုးရာယဥ္ေက်ားမွဳအေမြအနွစ္မ်ားကို ကမၻာသိေအာင္တင္ျပနိုင္သည့္ ရခုိင့္လူငယ္မ်ား အမ်ားၾကီးေပၚထြန္းနိုင္ပါေစ ရခုိင္ျပည္အတြင္းနွင့္ အျပင္ေရာက္ေနၾကေသာျပည္သူမ်ား နိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ား အားလုံး အခက္အခဲ ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အျမန္ဆုံး ကင္းေ၀းၾကပါေစ............. MCU ၏ပါခ်ဳပ္ေဟာင္း ဆရာေတာ္တက္ေရာက္အားေပး........
ASMA-ဥကၠဌ ဆရာေတာ္မွ ဆုအမွတ္တရ လက္ခံရယူစဥ္......
ဘုရားရွိခိုးပုံနွင့္ အခမ္းအနား စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း............
 ရခုိင့္လူငယ္စာသင္၀င္း(ထပ္ခမ္း)နွင့္ ရခုိင့္လူငယ္အကအဖဲြ႕(စြယ္စ၀ပ္) အမွတ္တရပုံရိိပ္....
အခမ္းအနားစတင္ရန္ လွည့္လယ္စဥ္.........
 Asean Culture Show ေအက္အခမ္းတြင္ အမွတ္တရ.....
 အခမ္းအနားက်င္းပေနစဥ္ ရခုိင္အကမည္မ်ားအဖဲြ႕..........

 ASMA-Club တြင္လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားနွင့္ အမွတ္တရ.........
 ျပခန္းမ်ား၏ အေပၚျမင္ကြင္း......
ပါေမာက္ကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္နွင့္ အဖဲြ႕အားလုံး အမွတ္တရ...........
ျပခန္းေရွ႕တြင္ အကအဖဲြ႕ ကရင္-အကအဖဲြ႕နွင့္ အမွတ္တရ.......
UWGTH-၀-အကအဖဲြ႕နွင့္ အမွတ္တရ.............

 ဗမာ-အကအဖဲြ႕နွင့္ အမွတ္တရ...........
 လာအို-ရိုးရာျပခန္းနင့္ အမွတ္တရ.....
Pa-O ပအို၀့္- အကအဖဲြ႕နွင့္ အမွတ္တရ...........
မြန္-အကအဖြဲ႕နွင့္ အမွတ္တရ...........

ျမန္မာျပည္ဖြား GORKHA-အကအဖဲြ႕နွင့္ အမွတ္တရ..........
အခန္းအနားစတင္ရန္အတြက္ အကအဖဲြ႕မွ Meeting Room သြားေနစဥ္.......
 မုနိမဟာဘဂ၀ါ ဆီမီးခြက္အကျဖင့္ ရခုိင့္လူငယ္ အကအဖဲြ႕မွ  ကျပေနစဥ္......


                                                                                  ျပန္ၾကားေရး
                                                               ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)3:30 AM Share:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top