ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Sunday, December 27, 2009

မသိတတ္ေတ အငယ္ခါက
ရင္မွာႀကည္ႏုန္း ပီတီဖုံးဗ်ာလ္
ေပ်ာ္ဖူးခေရ နိန္႔ ရက္တိ
ႏွလုံးသားမွာ အသိမဟိ
အေပ်ာ္ႀကဴးခေရ နိန္႔ရက္တိ
ဇာမွာေလ …….
ယင္းေပ်ာ္ရႊင္ခေရ နိန္႔ရက္တိ
င႐ုိ႔ၿပည္နယ္နိန္႔ဆုိေရ အသိစိတ္နန္႔
ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ လုပ္ဖူးခေရ နိန္႔ရက္တိ
ႏွစ္စည္ေပ်ာ္ၿမဴးခ ဒီဇင္ဘာညကုိတမ္းတ
အငယ္ခါက အမွတ္တရတိ
စြဲထင္ဗ်ာလ္ က်န္ဟိသိ..
ဒီဇင္ဘာလကုန္နိန္႔ ႏွစ္မ်ားစြာေၿပာင္းရႊိ
င႐ုိ႔ၿပည္နန္႔ လူမ်ဳိးက်ဆုံးခေရ နိန္႔ လုိ႔
ေအနိန္႔ခါမွသိ
ဇာမွာေလ င႐ုိ႔ေပ်ာ္ခေရနိန္႔တိ
ရင္နာစရာနန္႔ ၀မ္းနည္းစရာ အၿပည့္နိန့္
အဂုမွာရာသိ ေနာက္က်ခဗ်ာလ္အသိတိ
င႐ုိ႔ေဂါင္းေဆာင္တိ အလိမ္ခံခရေရနိန္႔
ဇာပုိင္ပင္ေပ်ာ္ႏုိင္ဖုိ႔ ….
ပင္မ

ေအာ္ ဒီဇင္ဘာ ည

Posted by thadawa  |  No comments

မသိတတ္ေတ အငယ္ခါက
ရင္မွာႀကည္ႏုန္း ပီတီဖုံးဗ်ာလ္
ေပ်ာ္ဖူးခေရ နိန္႔ ရက္တိ
ႏွလုံးသားမွာ အသိမဟိ
အေပ်ာ္ႀကဴးခေရ နိန္႔ရက္တိ
ဇာမွာေလ …….
ယင္းေပ်ာ္ရႊင္ခေရ နိန္႔ရက္တိ
င႐ုိ႔ၿပည္နယ္နိန္႔ဆုိေရ အသိစိတ္နန္႔
ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ လုပ္ဖူးခေရ နိန္႔ရက္တိ
ႏွစ္စည္ေပ်ာ္ၿမဴးခ ဒီဇင္ဘာညကုိတမ္းတ
အငယ္ခါက အမွတ္တရတိ
စြဲထင္ဗ်ာလ္ က်န္ဟိသိ..
ဒီဇင္ဘာလကုန္နိန္႔ ႏွစ္မ်ားစြာေၿပာင္းရႊိ
င႐ုိ႔ၿပည္နန္႔ လူမ်ဳိးက်ဆုံးခေရ နိန္႔ လုိ႔
ေအနိန္႔ခါမွသိ
ဇာမွာေလ င႐ုိ႔ေပ်ာ္ခေရနိန္႔တိ
ရင္နာစရာနန္႔ ၀မ္းနည္းစရာ အၿပည့္နိန့္
အဂုမွာရာသိ ေနာက္က်ခဗ်ာလ္အသိတိ
င႐ုိ႔ေဂါင္းေဆာင္တိ အလိမ္ခံခရေရနိန္႔
ဇာပုိင္ပင္ေပ်ာ္ႏုိင္ဖုိ႔ ….

1:49 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Thursday, December 24, 2009

ဘားဘူးဟိယင့္ ဆန္ဟိယင့္ ဒိုင္ဂ်ီဟိယင့္ ရီဟိယင့္လို႔ ရခိုင္ျပည္ပညာရွိမ်ားကဆိုထားခပါေရ။
ေဒအခ်ိန္မွ စစ္ခြီးတိေအာက္ကိုေရာက္နိန္လို႔ ရခိုင္ျပည္အေႀကာင္းကိုေျပာရဖို႔ဆိုေက ခ်မ္းသားအားႀကီး နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ကေရာက္ေတ အခ်ိန္ကပင္ အသက္ရွင္နိန္ထိုင္ေရး စားဝတ္ေနေရးနန္႔ ႀကံဳတြီနိန္ရစြာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိပါရာ။
ရခိုင္ျပည္ ျပည္သူလူထုဘဝအနိန္နန္႔လည္း သူတစ္လံုး ကိုယ္တစ္လံုး လူပိုင္သူပိုင္တင့္တင့္တယ္တယ္နိန္ရဖို႔စြာကို မေျပာပါေကဖိ၊ ဇာေႀကာင္းလဲဆိုေက ရမ္းခ်င္တိုင္းရမ္း ႀကမ္းခ်င္တိုင္ႀကမ္း ထင္ရာျမင္တိုးတက္ရာတိကို ရခိုင္လူမ်ိဳးေပ်ာက္ကြယ္ေရးအတြက္ တိုက္ပ်က္နိန္ကတ္လို႔ပါရာ။
ေဆာင္းပါး

ေဟာင္းႏြမ္းေရ အေတြးအေခၚနန္႔ ပုတ္သိုးနိန္ေရ တယူသန္ဝါဒေခ်တိကို ေဝးပလိုက္ဂါတ္ေမဖိ။

Posted by Myat Khine  |  No comments

ဘားဘူးဟိယင့္ ဆန္ဟိယင့္ ဒိုင္ဂ်ီဟိယင့္ ရီဟိယင့္လို႔ ရခိုင္ျပည္ပညာရွိမ်ားကဆိုထားခပါေရ။
ေဒအခ်ိန္မွ စစ္ခြီးတိေအာက္ကိုေရာက္နိန္လို႔ ရခိုင္ျပည္အေႀကာင္းကိုေျပာရဖို႔ဆိုေက ခ်မ္းသားအားႀကီး နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ကေရာက္ေတ အခ်ိန္ကပင္ အသက္ရွင္နိန္ထိုင္ေရး စားဝတ္ေနေရးနန္႔ ႀကံဳတြီနိန္ရစြာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိပါရာ။
ရခိုင္ျပည္ ျပည္သူလူထုဘဝအနိန္နန္႔လည္း သူတစ္လံုး ကိုယ္တစ္လံုး လူပိုင္သူပိုင္တင့္တင့္တယ္တယ္နိန္ရဖို႔စြာကို မေျပာပါေကဖိ၊ ဇာေႀကာင္းလဲဆိုေက ရမ္းခ်င္တိုင္းရမ္း ႀကမ္းခ်င္တိုင္ႀကမ္း ထင္ရာျမင္တိုးတက္ရာတိကို ရခိုင္လူမ်ိဳးေပ်ာက္ကြယ္ေရးအတြက္ တိုက္ပ်က္နိန္ကတ္လို႔ပါရာ။

5:21 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Thursday, December 17, 2009


သူမ၏ ငယ္မည္မွာ‘‘ ဖရာေသး‘‘ ျဖစ္သည္။ ဖရာေသး ဟူသည္ ‘‘နတ္သမီးေလး‘‘ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ငယ္စဥ္က အလြန္ေဆာ့လြန္း ေသာေၾကာင့္ ခ်စ္စႏိုးေလးျဖင့္ ‘‘ဟာရီကိန္း‘‘ဟူ၍လည္း ေခၚၾကေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္း‘‘ ပညာရွိ မင္းသမီးေလး‘‘ဟူ၍သာ ေခၚေဝၚၾကေလသည္။ သူသည္ကား အျခားသူ မဟုတ္၊ ထို္င္းႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ အျပည့္အဝ ခံယူရရွိထားသည့္ ‘‘မဟာခ်က္ကရီသီရီဒုံ‘‘ ပင္ ျဖစ္သည္။
သုတေရးရာ

မင္းသမီးဖရာေသး(သို႕)ဟာရီကိန္း(သုိ႕)မဟာခ်က္ကရီသီရိဒုံ

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments


သူမ၏ ငယ္မည္မွာ‘‘ ဖရာေသး‘‘ ျဖစ္သည္။ ဖရာေသး ဟူသည္ ‘‘နတ္သမီးေလး‘‘ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ငယ္စဥ္က အလြန္ေဆာ့လြန္း ေသာေၾကာင့္ ခ်စ္စႏိုးေလးျဖင့္ ‘‘ဟာရီကိန္း‘‘ဟူ၍လည္း ေခၚၾကေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္း‘‘ ပညာရွိ မင္းသမီးေလး‘‘ဟူ၍သာ ေခၚေဝၚၾကေလသည္။ သူသည္ကား အျခားသူ မဟုတ္၊ ထို္င္းႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ အျပည့္အဝ ခံယူရရွိထားသည့္ ‘‘မဟာခ်က္ကရီသီရီဒုံ‘‘ ပင္ ျဖစ္သည္။

7:53 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

အမွန္ဆုိေက ယင္းညစြာ
ျမပုလဲတိနဲ႔တူေရ နွင္းျမဴတိ၏
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ျမဴူူးႀကြျခင္း၊
ေပြ႔ဖက္ နမ္းရွဳိက္ျခင္းနန္႔အတူ
အခ်စ္ေတးသံသာတိကုိ
စီစီရီရိီ ခင္းက်င္းထားျပီး
သုိသုိသိပ္သိပ္ ျမဴးျမဴးႀကြႀကြ
လွလွပပ ရ႔ႊင္ရႊင္ျမျမ လွပနီခစြာ။

မဂၤလာ အေပါင္းနဲ႔ ျပည္႔စုံစီဖို႔
အေဟာင္းတိကုိ ေမာင္းထုတ္ရင္း
အသစ္သစ္တိကုိ ထြီးပုိက္ႀကဳိဆုိဖုိ႔
ထြန္းညွိထားေရ ခရစၥမ မိီးခ်ဴးမီးတန္းတိေအာက္
ေတာင္ဝင္သဇင္တိ္နန္႔ အတူ
သစ္ခြ၊ ခြါညိဳ ၊ ခေရအစ ပန္းေပါင္းသိန္းသန္းမက
ျမဴးႀကြ ခုန္ေပါက္ရင္း ဝီဆာစြာ ဖူးပြင္႔နီခဂတ္စြာ။
ပင္မ

”က်ိန္စာသင္႔ေသာ ဒီဇင္ဘာ တစ္ည”

Posted by Anonymous  |  No comments

အမွန္ဆုိေက ယင္းညစြာ
ျမပုလဲတိနဲ႔တူေရ နွင္းျမဴတိ၏
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ျမဴူူးႀကြျခင္း၊
ေပြ႔ဖက္ နမ္းရွဳိက္ျခင္းနန္႔အတူ
အခ်စ္ေတးသံသာတိကုိ
စီစီရီရိီ ခင္းက်င္းထားျပီး
သုိသုိသိပ္သိပ္ ျမဴးျမဴးႀကြႀကြ
လွလွပပ ရ႔ႊင္ရႊင္ျမျမ လွပနီခစြာ။

မဂၤလာ အေပါင္းနဲ႔ ျပည္႔စုံစီဖို႔
အေဟာင္းတိကုိ ေမာင္းထုတ္ရင္း
အသစ္သစ္တိကုိ ထြီးပုိက္ႀကဳိဆုိဖုိ႔
ထြန္းညွိထားေရ ခရစၥမ မိီးခ်ဴးမီးတန္းတိေအာက္
ေတာင္ဝင္သဇင္တိ္နန္႔ အတူ
သစ္ခြ၊ ခြါညိဳ ၊ ခေရအစ ပန္းေပါင္းသိန္းသန္းမက
ျမဴးႀကြ ခုန္ေပါက္ရင္း ဝီဆာစြာ ဖူးပြင္႔နီခဂတ္စြာ။

5:57 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Wednesday, December 16, 2009

ကိုယ္ကိုအျပစ္တင္ရဖို႕လား သမ်ားကိုရာ အျပစ္တင္ရဖို႕လားမသိဗ်လ္ ၊ ရခိုင္ေက်ာင္းသားဘေလာမာ ရြီးထားလိုက္ကတ္ေတပိုစ္႕တိက အားလံုးရခိုင္ စကားနဲရခိုင္စာနဲဆိုေရခါ ၊ ကပၸိယသာခ်ိဳ ျပန္ၾကည္႕ မိေရ အခ်ိန္က်မသိလိုက္ရေရ ၊ ဇာပိုင္ဘင္ေျပာေျပာ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုလည္းရြီးမထားဘဲ ႏွင္႕ ကိုယ္႕အသိစိတ္ ႏွင္႕ ကိုယ္ ရခိုင္ပိုင္းရြီးနီးဂတ္စြာကိုတြိလိုက္ရေရခါ ။ ကၽြန္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ ခံစားလိုက္မိစြာက ရခိုင္စာပီး ရွင္သန္းလာဗ်လ္ ဆိုစြာကိုပါ ၊ ရခိုင္တိကိုယ္႕စကားကိုယ္စာကိုတန္းဖို႕ထားနီသမွ်ကာလပတ္လံုး ကမၻာမာ ရခုိင္လူမ်ိဳးဆိုစြာလည္းေဗ်ာက္ကြယ္လားစရာအေၾကာင္းမဟိန္႕ပါ ၊
ေဆာင္းပါး

ရခိုင္စကားေျပာတိုင္း ရခိုင္အမ်ိဳးခ်စ္လား

Posted by မင္းခိုင္ဇံ(ဘန္ေကာက္)  |  No comments

ကိုယ္ကိုအျပစ္တင္ရဖို႕လား သမ်ားကိုရာ အျပစ္တင္ရဖို႕လားမသိဗ်လ္ ၊ ရခိုင္ေက်ာင္းသားဘေလာမာ ရြီးထားလိုက္ကတ္ေတပိုစ္႕တိက အားလံုးရခိုင္ စကားနဲရခိုင္စာနဲဆိုေရခါ ၊ ကပၸိယသာခ်ိဳ ျပန္ၾကည္႕ မိေရ အခ်ိန္က်မသိလိုက္ရေရ ၊ ဇာပိုင္ဘင္ေျပာေျပာ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုလည္းရြီးမထားဘဲ ႏွင္႕ ကိုယ္႕အသိစိတ္ ႏွင္႕ ကိုယ္ ရခိုင္ပိုင္းရြီးနီးဂတ္စြာကိုတြိလိုက္ရေရခါ ။ ကၽြန္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ ခံစားလိုက္မိစြာက ရခိုင္စာပီး ရွင္သန္းလာဗ်လ္ ဆိုစြာကိုပါ ၊ ရခိုင္တိကိုယ္႕စကားကိုယ္စာကိုတန္းဖို႕ထားနီသမွ်ကာလပတ္လံုး ကမၻာမာ ရခုိင္လူမ်ိဳးဆိုစြာလည္းေဗ်ာက္ကြယ္လားစရာအေၾကာင္းမဟိန္႕ပါ ၊

9:57 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Friday, December 11, 2009


အဂုတစ္ေလာ ရြာဦးေက်ာင္းသို ့ေရာက္လာသူတိမွန္သမ်ွ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္က အစျပဳပနာ လူတိုင္းလူတုိင္းတိ စကားဝုိင္းကို သတိထားမိသေလာက္ ျပန္ေျပာျပရဖို႔ဆုိေက၊ လာဖုိ႕ ၂၀၁၂- ခုနစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္နိ႕ေရာက္ေက ကမၻာၾကီးပ်က္ဖို႔ယာဆိုေရ စကားတိကို မၾကားခ်င္အဆုံး ၾကားနီရေရကား၊ ေအစကားတိ ဟာ ဇာေလာက္မွန္ကန္မွူတိ ရွိေရ မရွိေရကုိ သိခ်င္စိတ္န ေလ့လာၾကည့္လုိက္္္္္ေတခါ၊ အဟုတ္ကား ေအကမၻာၾကီး ပ်က္စီးခ်ိန္နီးနီယာဆုိပနာ ေကာက္ခ်က္ခ်မိခပါေရ။

ေယေကေလ့ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ရိုတိ ေျပာဆိုနီေရပုိင္ ၂၀၁၂- ခု နစ္ကုိေရာက္စြာနန္႔ လုံးဝ ေအကမၻာၾကီး မပ်က္စီးနုိင္သီးဆိုစြာကို ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ တာဝန္ယူေရလို႔ မုခ် ေျပာဆိုနုိင္္ပါေရ၊ ဇာျဖစ္လို႔လည္း ဆိုေက=ေအဘဒၵကမၻာမွာ အရိမိေတၲယ်ဘုရားေတာင္ပြင့္ေတာ္မမူသီးပါကား၊ ဘုရားေလးဆူရာ ပြင့္သီးေရ၊ ဘုရားငါးဆူပြင့္ေတာ္မူဖို႔အတြက္ ဧကန္မုခ် ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ရရွိထား ေရေၾကာင့္လုိ႔ ဘာသာေရးရွူေထာင့္က ေျပာဆုိနိင္လို႔ရာမနား။ ေနာက္တနည္းေျပာဖုိ႔ဆိုေက ေအကမၻာပ်က္သတင္းကို NASA အဖြဲ႔က တရားဝင္ ထုပ္ျပန္ ထားစြာလည္းမရွိသီးျခင္း၊ လြန္ခေရ နုိဝင္ဘာလကမွ ကမၻာအနီးကို တဗ်င္းနီးကပ္စြာ ျဖတ္သမ္းလခေရ ျဂိဳဟ္တစ္လုံးကုိ ကမၻာသို ့အနီးကပ္ဆုံးမေရာက္ခင္ ၁၅- နာရီအလုိေလာက္မွ သိလုိက္ရျခင္း တို႔ကို ေထာက္ဆပနာ ေအကမၻာပ်က္ဖုိ႔ဆိုေရ အေရးကို က်န္ခေရ ၂၆- ႏွစ္ခန္႔ (၁၉၈၃) ခုနစ္ေလာက္ ကတည္းက NASA က သိထားနင့္ပနာ ထုိင္ခ်န္ထားခေရဆုိေရ သတင္းတိလည္းလုံးဝ ျဖစ္နုိင္ေျခမ ရွိျခင္း၊ စသည္ အေၾကာင္းတရာမတိေၾကာင့္ရာ လုံးဝ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ အတိအလင္း ေျပာဆုိ နုိင္စြာရာ၊ ပ်က္စီးဖို႔ဗ်ာယ္ဆိုေရ စကားတိကို ဇာေၾကာင့္ေျပာဆိုနုိင္လဲဆိုေက အဂုပုိင္ ေကာလာဟလတိ ျဖစ္ထြန္းနိီရစြာတိဟာ ဗုဒၶဘာသာ ရွု႔ေထာင့့္က ၾကည့္ဖုိ႔ဆိုေက ကမၻာပ်က္ဖုိ႔ နိမိတ္ လကၡဏာတိလို႔ ဆိုနိုင္ေရ ကပၸေကာလာဟလ တစ္ခုရာျဖစ္ပါဖို႔ေရမနား။ ေယျပီးေက ကမၻာၾကီးဧကန္မ ုခ်ပ်က္ဖို႔ယာဆုိေက နစ္ေပါင္းတစ္သိန္းအလိုေလာက္က စပနာ အဂုပုိင္ ေကာလာဟလတိ ေပၚထြက္တတ္ေတဆိုစြာကို ဗုဒၶစာပီတိမွာ ေလ့လာမွတ္သားဖူးပါေရ။ အဂုတေလာ ရပ္ထဲရြာထဲတိမွာ ျပသနီကတ္ေရ ဒါရိုက္တာ ရုိလန္အီမာရစ္ခ်္ ရုိက္ကူးထားေရ Godzilla, Independence Day, The after tomorrow, 2012, ရုပ္ရွင္ကားတိဆိုစြာေလ့ ေနာင္နစ္ေပါင္း တစ္သိန္းေလာက္ကိုေရာက္ေတခါ ေအကမၻာၾကီးပ်က္စီးဖို႔ယာဆုိေရ အရုိက္အေယာင္ နိမိတ္လကၡဏာတိရာ ျဖစ္ပါလိမ့္ေမ။ တနည္းဆုိရဖို႔ဆိုေက ကပၸေကာလာဟလ ကမၻာပ်က္ဖုိ႔ နိမိတ္လကၡဏာတိသာျဖစ္သီးေၾကာင္းဆုိပနာ မွတ္ခ်က္ခ်ရဖုိ႔ဗ်ာယ္မနား။ သိပၸံပညာရွင္တိက ေလာကမွာ မျဖစ္နုိင္စြာ မရွိ မျဖစ္သီးစြာရာရွိေရ ဆုိပနာ ေျပာဆိုကတ္ေတ၊ ယင္းစကားတိကို ရြာဦၤးေက်ာင္းဆရာေတာ္က အဂုပုိင္ျပန္ေျပာလုိက္ခ်င္ပါေရ၊ ျဖစ္ျပီးေရအရာတိ မွန္သမ်ွဆိုစြာလည္း မပ်က္စီးနိုင္ေရဆိုစြာမရွိ မပ်က္စီးသီးဆိုစြာရာရွိေရ လို႔။ ေအစကားတိကို အရမ္းကာေရာ ေျပာၾကားျခင္းမဟုတ္ပါ၊ ဗုဒၶဘုရား ေဟာေတာ္ မူခေရ အနိစၥာ ဝတ သခၤါရာ- ဆိုေရ စကားကိုေထာက္ပနာ ေျပာဆုိလိုက္စြာပါယာ။ ေယေကေလ့ကမၻာပ်က္ဖို႔ အေရးကိုေတြးပနာ ေၾကာက္နီေက တက္တီးတိုးငွက္ေခ်ပုိင္ ေကာင္ကင္ၾကီးျပိဳက်ပ်က္စီးဖို႔ဆိုစြာကို ေၾကာက္ပနာ တဗ်ာင္းေသးငယ္ေရ မိမိ၏ ျခီေထာက္ေခ်တိကို အာကာသုိ႔ေထာင္ပနာ အိပ္နီစြာနတူဖို႔ယာကား။ ေအကမၻာၾကီး ဂေဂါင္းပ်က္ဖို႔ယာလို႔ဆုိေရေသာ္မွ အနည္းဆုံး နစ္ေပါင္း တစ္သိန္းအထက္ နီရဖို႔သီးဆုိစြာကုိ ရြာဦးေက်ာင္း ပရိႆတ္တိကုိ တင္ျပလုိက္ပါေရ။ ေယေကေလ့ =ေအကမၻာၾကီး ဂေဂါင္ မပ်က္သီးပါ။
ေဆာင္းပါး

ကမၻာၾကီး အဟုတ္ပ်က္ဖို႔ဗ်ာယ္။

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments


အဂုတစ္ေလာ ရြာဦးေက်ာင္းသို ့ေရာက္လာသူတိမွန္သမ်ွ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္က အစျပဳပနာ လူတိုင္းလူတုိင္းတိ စကားဝုိင္းကို သတိထားမိသေလာက္ ျပန္ေျပာျပရဖို႔ဆုိေက၊ လာဖုိ႕ ၂၀၁၂- ခုနစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္နိ႕ေရာက္ေက ကမၻာၾကီးပ်က္ဖို႔ယာဆိုေရ စကားတိကို မၾကားခ်င္အဆုံး ၾကားနီရေရကား၊ ေအစကားတိ ဟာ ဇာေလာက္မွန္ကန္မွူတိ ရွိေရ မရွိေရကုိ သိခ်င္စိတ္န ေလ့လာၾကည့္လုိက္္္္္ေတခါ၊ အဟုတ္ကား ေအကမၻာၾကီး ပ်က္စီးခ်ိန္နီးနီယာဆုိပနာ ေကာက္ခ်က္ခ်မိခပါေရ။

ေယေကေလ့ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ရိုတိ ေျပာဆိုနီေရပုိင္ ၂၀၁၂- ခု နစ္ကုိေရာက္စြာနန္႔ လုံးဝ ေအကမၻာၾကီး မပ်က္စီးနုိင္သီးဆိုစြာကို ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ တာဝန္ယူေရလို႔ မုခ် ေျပာဆိုနုိင္္ပါေရ၊ ဇာျဖစ္လို႔လည္း ဆိုေက=ေအဘဒၵကမၻာမွာ အရိမိေတၲယ်ဘုရားေတာင္ပြင့္ေတာ္မမူသီးပါကား၊ ဘုရားေလးဆူရာ ပြင့္သီးေရ၊ ဘုရားငါးဆူပြင့္ေတာ္မူဖို႔အတြက္ ဧကန္မုခ် ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ရရွိထား ေရေၾကာင့္လုိ႔ ဘာသာေရးရွူေထာင့္က ေျပာဆုိနိင္လို႔ရာမနား။ ေနာက္တနည္းေျပာဖုိ႔ဆိုေက ေအကမၻာပ်က္သတင္းကို NASA အဖြဲ႔က တရားဝင္ ထုပ္ျပန္ ထားစြာလည္းမရွိသီးျခင္း၊ လြန္ခေရ နုိဝင္ဘာလကမွ ကမၻာအနီးကို တဗ်င္းနီးကပ္စြာ ျဖတ္သမ္းလခေရ ျဂိဳဟ္တစ္လုံးကုိ ကမၻာသို ့အနီးကပ္ဆုံးမေရာက္ခင္ ၁၅- နာရီအလုိေလာက္မွ သိလုိက္ရျခင္း တို႔ကို ေထာက္ဆပနာ ေအကမၻာပ်က္ဖုိ႔ဆိုေရ အေရးကို က်န္ခေရ ၂၆- ႏွစ္ခန္႔ (၁၉၈၃) ခုနစ္ေလာက္ ကတည္းက NASA က သိထားနင့္ပနာ ထုိင္ခ်န္ထားခေရဆုိေရ သတင္းတိလည္းလုံးဝ ျဖစ္နုိင္ေျခမ ရွိျခင္း၊ စသည္ အေၾကာင္းတရာမတိေၾကာင့္ရာ လုံးဝ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ အတိအလင္း ေျပာဆုိ နုိင္စြာရာ၊ ပ်က္စီးဖို႔ဗ်ာယ္ဆိုေရ စကားတိကို ဇာေၾကာင့္ေျပာဆိုနုိင္လဲဆိုေက အဂုပုိင္ ေကာလာဟလတိ ျဖစ္ထြန္းနိီရစြာတိဟာ ဗုဒၶဘာသာ ရွု႔ေထာင့့္က ၾကည့္ဖုိ႔ဆိုေက ကမၻာပ်က္ဖုိ႔ နိမိတ္ လကၡဏာတိလို႔ ဆိုနိုင္ေရ ကပၸေကာလာဟလ တစ္ခုရာျဖစ္ပါဖို႔ေရမနား။ ေယျပီးေက ကမၻာၾကီးဧကန္မ ုခ်ပ်က္ဖို႔ယာဆုိေက နစ္ေပါင္းတစ္သိန္းအလိုေလာက္က စပနာ အဂုပုိင္ ေကာလာဟလတိ ေပၚထြက္တတ္ေတဆိုစြာကို ဗုဒၶစာပီတိမွာ ေလ့လာမွတ္သားဖူးပါေရ။ အဂုတေလာ ရပ္ထဲရြာထဲတိမွာ ျပသနီကတ္ေရ ဒါရိုက္တာ ရုိလန္အီမာရစ္ခ်္ ရုိက္ကူးထားေရ Godzilla, Independence Day, The after tomorrow, 2012, ရုပ္ရွင္ကားတိဆိုစြာေလ့ ေနာင္နစ္ေပါင္း တစ္သိန္းေလာက္ကိုေရာက္ေတခါ ေအကမၻာၾကီးပ်က္စီးဖို႔ယာဆုိေရ အရုိက္အေယာင္ နိမိတ္လကၡဏာတိရာ ျဖစ္ပါလိမ့္ေမ။ တနည္းဆုိရဖို႔ဆိုေက ကပၸေကာလာဟလ ကမၻာပ်က္ဖုိ႔ နိမိတ္လကၡဏာတိသာျဖစ္သီးေၾကာင္းဆုိပနာ မွတ္ခ်က္ခ်ရဖုိ႔ဗ်ာယ္မနား။ သိပၸံပညာရွင္တိက ေလာကမွာ မျဖစ္နုိင္စြာ မရွိ မျဖစ္သီးစြာရာရွိေရ ဆုိပနာ ေျပာဆိုကတ္ေတ၊ ယင္းစကားတိကို ရြာဦၤးေက်ာင္းဆရာေတာ္က အဂုပုိင္ျပန္ေျပာလုိက္ခ်င္ပါေရ၊ ျဖစ္ျပီးေရအရာတိ မွန္သမ်ွဆိုစြာလည္း မပ်က္စီးနိုင္ေရဆိုစြာမရွိ မပ်က္စီးသီးဆိုစြာရာရွိေရ လို႔။ ေအစကားတိကို အရမ္းကာေရာ ေျပာၾကားျခင္းမဟုတ္ပါ၊ ဗုဒၶဘုရား ေဟာေတာ္ မူခေရ အနိစၥာ ဝတ သခၤါရာ- ဆိုေရ စကားကိုေထာက္ပနာ ေျပာဆုိလိုက္စြာပါယာ။ ေယေကေလ့ကမၻာပ်က္ဖို႔ အေရးကိုေတြးပနာ ေၾကာက္နီေက တက္တီးတိုးငွက္ေခ်ပုိင္ ေကာင္ကင္ၾကီးျပိဳက်ပ်က္စီးဖို႔ဆိုစြာကို ေၾကာက္ပနာ တဗ်ာင္းေသးငယ္ေရ မိမိ၏ ျခီေထာက္ေခ်တိကို အာကာသုိ႔ေထာင္ပနာ အိပ္နီစြာနတူဖို႔ယာကား။ ေအကမၻာၾကီး ဂေဂါင္းပ်က္ဖို႔ယာလို႔ဆုိေရေသာ္မွ အနည္းဆုံး နစ္ေပါင္း တစ္သိန္းအထက္ နီရဖို႔သီးဆုိစြာကုိ ရြာဦးေက်ာင္း ပရိႆတ္တိကုိ တင္ျပလုိက္ပါေရ။ ေယေကေလ့ =ေအကမၻာၾကီး ဂေဂါင္ မပ်က္သီးပါ။

8:14 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Wednesday, December 9, 2009

ကမၻာၾကီးနန္႔ ငါ
အရပ္အေမာင္း ကုိယ္လုံးကုိယ္ထည္
ညီမွ်ေရ အကၤ်ီတစ္ထည္ မျဖစ္ခ။

ကန္ထဲကို ဂၽြန္းထိုးခ်လိုက္ေတခါ
ရီျပင္ေခ်တိ ယုယမႈေအာက္မွာ
ငါမမွ်ားနိုင္ခေရ ငါးတိ
ဆီးေရာင္စုံ လြတ္ေျမာက္လခစြာကို
ျမင္လိုက္ရေရ...။
ပင္မ

ကမၻာၾကီ နန္႔ ငါ

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments

ကမၻာၾကီးနန္႔ ငါ
အရပ္အေမာင္း ကုိယ္လုံးကုိယ္ထည္
ညီမွ်ေရ အကၤ်ီတစ္ထည္ မျဖစ္ခ။

ကန္ထဲကို ဂၽြန္းထိုးခ်လိုက္ေတခါ
ရီျပင္ေခ်တိ ယုယမႈေအာက္မွာ
ငါမမွ်ားနိုင္ခေရ ငါးတိ
ဆီးေရာင္စုံ လြတ္ေျမာက္လခစြာကို
ျမင္လိုက္ရေရ...။

4:34 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Tuesday, December 1, 2009

လြမ္းမိပါေရ ရႊီခုိင္ၿမီ
ငရုိ့တုိင္းၿပည္ ေဟာင္းလုိ့နိန္ကား
ႀကီးက်ယ္ထြန္းေၿပာင္ တန္ခုိးေဆာင္လုိ့
လင္းေရာင္ယွက္သန္း ပန္းေရာင္လန္းလုိ့
လွထြန္းပနာ နတ္လူဇာကုိ
ညီညာေကာ္ေရာ္ လြန္ပူေဇာ္လုိ့
ဂုဏ္ေတာ္သတင္း ေအာင္ၿမင္ၿခင္းနန့္
ႀကဳိင္သင္းသတၱိ ယင္းဇာတိကား
ေဒနိန့္ခ်ိန္ခါ ဇာနားမွာသွ်င့္...။

ၿမီလႊာပုံထက္ ပုိင္းက်ဳိးပ်က္လုိ့
ကြဲပနာပဲ့ခုိင္ ဥကင္းတုိင္ကား
ဂႏုိင္ၿခဳံနား လွဴးဗ်ာလ္တြား၏ ...။

မွဳန္၀ါးရူပ သူ့ဘ၀ကုိ
ဂီတသခင္ စာဆုိင္သွ်င္ရုိ့
ဂုဏ္တင္ပနာ စပ္ကတ္ပါလဲ
၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ငါ့ၿပည္ရြာ၏
ခ်ိန္ခါညိေက ေဟာင္းႏြမ္းနိန္ကုိ
ကယ္ဆယ္ဂုခါ မသင့္ပါလား...။

ကုိင္..
ေကာင္းဗ်ာလ္ဂုပင္ အတိတ္ခြင္ကုိ
ငရုိ့ပင္၀င္ေရာက္ လူလာေလွ်ာက္လုိ့
တစ္ေထာင့္မနား သုတပြါးပနာ
ထင္ရွားနိန္ေရ ငရုိ့ၿပည္၏
ႀကီးက်ယ္ထြန္းေတာက္ ေခတ္တေလွ်ာက္ကုိ
မ်က္ေမွာက္ေဒမွာ တင္ၿပပါယင့္
ၿမီမွာႀကြီက် ပဲ့စုိက္ေကလည္း
အလွဂုထိ မပ်က္သိဘဲ
ဆြဲကုိင္မိဘ အံ့ဩရယင့္
သုတေပါင္းဆင့္ တပ္ဗ်ာလ္ပြင့္ေယာင္
ေမ်ာ္လင့္ငါ့မွာ ရွီးလက္ရာကုိ
ဖြီရွာႀကဳိးစား ေဒလုပ္အားနန့္
ထင္ရွားထြန္းေၿပာင္ ငရုိ့ၿပည္ေဘာင္ကုိ
လက္ဆင့္ပီးကမ္း ဆက္ကတ္ေမေ၀…။

ေယဒါေလ့သြင့္ ေယလဲသြင့္ေ၀
ငရုိ့ၿပည္ရြာေရး ခ်ိန္ခါမတုံး
ညွဳိးႀကီးညွဳိးေႀကာင့္...။

လြမ္းမုိးစုံညီ လြမ္းစံမွီခါ
လြမ္းလီရင္္၀ုိင္း လြမ္းမုန္းတုိင္းက
လြမ္းခုိင္သေယာင္ လြမ္းပြဲေဆာင္လုိ့
လြမ္းေလာင္ဒုကၡ လြမ္းရပါယင့္
အတိတ္အခ်ိန္ ယင္းအခါက
ကုိယ့္ထီးကုိယ့္နန္း ကုိယ့္တုိင္းၿပည္နန့္
အဂုခ်ိန္ခါ ႀကည့္လုိက္ေကဂါး
ရုိးတန္ေၿခာက္ဗ်ာလ္ ၿပာနိန္ပါယင့္
ယင္းသုိ့တခါ စုိင္းစားေရခါ
၀မ္းနည္းလြမ္းေရ ရႊီခုိင္ၿမီေသွ်။


မွတ္ခ်က္။ ။
ေဒကဗ်ာေရ မူရင္းဇာကလဲ ဆုိစြာကုိ အေထာက္အထားေတာ့ခါ မသိလုိက္ပါဗ်ာလ္။ ထုိလြန္ခေရ ကုိးႏွစ္ေလာက္က သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ပါးက ရီးထားလုိက္ေစာ္ပါရာ ေဒဂု မ်ဳိးဆက္သစ္တိအတြက္ ၿပန္ပနာရီးလုိက္ရၿခင္းၿဖစ္ပါေရ။ သုိ့ပါေကလည္း ကဗ်ာပုိင္ခ်င္ရာ ဖတ္ရွဳရေက ေမတၱာရွီးထားပနာ ခြင့္လႊတ္စီခ်င္ပါေရ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္ေခ်တိပါခေက ဦးရာဇ္ၿမီးသားေသွ်၏အမွားသာၿဖစ္ပါေၾကာင္း။

ပင္မ

လြမ္းမိပါေရ ရႊီခုိင္ၿမီ

Posted by thadawa  |  No comments

လြမ္းမိပါေရ ရႊီခုိင္ၿမီ
ငရုိ့တုိင္းၿပည္ ေဟာင္းလုိ့နိန္ကား
ႀကီးက်ယ္ထြန္းေၿပာင္ တန္ခုိးေဆာင္လုိ့
လင္းေရာင္ယွက္သန္း ပန္းေရာင္လန္းလုိ့
လွထြန္းပနာ နတ္လူဇာကုိ
ညီညာေကာ္ေရာ္ လြန္ပူေဇာ္လုိ့
ဂုဏ္ေတာ္သတင္း ေအာင္ၿမင္ၿခင္းနန့္
ႀကဳိင္သင္းသတၱိ ယင္းဇာတိကား
ေဒနိန့္ခ်ိန္ခါ ဇာနားမွာသွ်င့္...။

ၿမီလႊာပုံထက္ ပုိင္းက်ဳိးပ်က္လုိ့
ကြဲပနာပဲ့ခုိင္ ဥကင္းတုိင္ကား
ဂႏုိင္ၿခဳံနား လွဴးဗ်ာလ္တြား၏ ...။

မွဳန္၀ါးရူပ သူ့ဘ၀ကုိ
ဂီတသခင္ စာဆုိင္သွ်င္ရုိ့
ဂုဏ္တင္ပနာ စပ္ကတ္ပါလဲ
၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ငါ့ၿပည္ရြာ၏
ခ်ိန္ခါညိေက ေဟာင္းႏြမ္းနိန္ကုိ
ကယ္ဆယ္ဂုခါ မသင့္ပါလား...။

ကုိင္..
ေကာင္းဗ်ာလ္ဂုပင္ အတိတ္ခြင္ကုိ
ငရုိ့ပင္၀င္ေရာက္ လူလာေလွ်ာက္လုိ့
တစ္ေထာင့္မနား သုတပြါးပနာ
ထင္ရွားနိန္ေရ ငရုိ့ၿပည္၏
ႀကီးက်ယ္ထြန္းေတာက္ ေခတ္တေလွ်ာက္ကုိ
မ်က္ေမွာက္ေဒမွာ တင္ၿပပါယင့္
ၿမီမွာႀကြီက် ပဲ့စုိက္ေကလည္း
အလွဂုထိ မပ်က္သိဘဲ
ဆြဲကုိင္မိဘ အံ့ဩရယင့္
သုတေပါင္းဆင့္ တပ္ဗ်ာလ္ပြင့္ေယာင္
ေမ်ာ္လင့္ငါ့မွာ ရွီးလက္ရာကုိ
ဖြီရွာႀကဳိးစား ေဒလုပ္အားနန့္
ထင္ရွားထြန္းေၿပာင္ ငရုိ့ၿပည္ေဘာင္ကုိ
လက္ဆင့္ပီးကမ္း ဆက္ကတ္ေမေ၀…။

ေယဒါေလ့သြင့္ ေယလဲသြင့္ေ၀
ငရုိ့ၿပည္ရြာေရး ခ်ိန္ခါမတုံး
ညွဳိးႀကီးညွဳိးေႀကာင့္...။

လြမ္းမုိးစုံညီ လြမ္းစံမွီခါ
လြမ္းလီရင္္၀ုိင္း လြမ္းမုန္းတုိင္းက
လြမ္းခုိင္သေယာင္ လြမ္းပြဲေဆာင္လုိ့
လြမ္းေလာင္ဒုကၡ လြမ္းရပါယင့္
အတိတ္အခ်ိန္ ယင္းအခါက
ကုိယ့္ထီးကုိယ့္နန္း ကုိယ့္တုိင္းၿပည္နန့္
အဂုခ်ိန္ခါ ႀကည့္လုိက္ေကဂါး
ရုိးတန္ေၿခာက္ဗ်ာလ္ ၿပာနိန္ပါယင့္
ယင္းသုိ့တခါ စုိင္းစားေရခါ
၀မ္းနည္းလြမ္းေရ ရႊီခုိင္ၿမီေသွ်။


မွတ္ခ်က္။ ။
ေဒကဗ်ာေရ မူရင္းဇာကလဲ ဆုိစြာကုိ အေထာက္အထားေတာ့ခါ မသိလုိက္ပါဗ်ာလ္။ ထုိလြန္ခေရ ကုိးႏွစ္ေလာက္က သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ပါးက ရီးထားလုိက္ေစာ္ပါရာ ေဒဂု မ်ဳိးဆက္သစ္တိအတြက္ ၿပန္ပနာရီးလုိက္ရၿခင္းၿဖစ္ပါေရ။ သုိ့ပါေကလည္း ကဗ်ာပုိင္ခ်င္ရာ ဖတ္ရွဳရေက ေမတၱာရွီးထားပနာ ခြင့္လႊတ္စီခ်င္ပါေရ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္ေခ်တိပါခေက ဦးရာဇ္ၿမီးသားေသွ်၏အမွားသာၿဖစ္ပါေၾကာင္း။

5:32 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ညီညြတ္ၿခင္းသည္ ခြန္အား

Unity is strength

“ ညီညြတ္ၿခင္းသည္ ခြန္အား ,, ေဒစကားကုိလူအမ်ားႀကားဖူးဂတ္ပါလိမ့္ေမ၊ သုိ့ေသာ္ လက္တြိမွာလုိက္နာမက်င့္သုံးကတ္လုိ့ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ အသုိင္းအ၀ုိင္းအမ်ားအၿပားမွာ ကြဲကြဲ ၿပားၿပား ကစဉ့္ ကလ်ားၿဖစ္ပနာ ဖ႐ုိဖရဲ ၿပိဳကြဲပနာတုိးတက္ေရးကုိ ေက်ာ့ခုိင္းလုိ့ ဆုတ္ယုတ္မွဳဖက္ကုိဦးတည္လ်က္ေလွ်က္လွမ္းနီကတ္စြာကုိ လူတုိင္းတြိၿမင္ကတ္ပါဖုိ့ရာ။

လူတစ္ေယာက္အနီနန့္ သူ႔ဘ၀ႀကီးပြါးတုိးတက္ေအာင္ၿမင္ေရးကုိသူတစ္ဦးတည္းလုပ္ကုိႏုိင္ေကေလ့ အမ်ားနန့္သက္ဆုိင္ေရ ရပ္ရြာၿမိဳ႔ၿပႏုိင္ငံ လူမ်ဳိးတစ္ခုလံုးဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ၿမင္တုိးတက္ေရး လြတ္ေၿမာက္ေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေမဆုိပါေက လူအမ်ားစုပုးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရပါေမ။ယင္းပုိင္အမ်ားနန့္ဆုိင္ေရလုပ္ေဆာင္မွဳတိကုိလူအမ်ားအၿပားပါ၀င္လုပ္ကုိင္နီေရနိန္ရာမွာ လူအမ်ားစုကညီညြတ္မွဳဟိပါမွ အမ်ားၿပည္သူေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ရီးဆြဲထားေရ အစီအစုိင္ကုိ တခုၿပီးတခု အယင္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေမဆုိေက ၿဖစ္ႏုိင္ပါေရ။

ေအပုိင္ဆုိေက လူအမ်ားစုညီညြတ္မွဳစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ့ မုခ်လုိအပ္နီပါဗ်ာလ္။

လူအမ်ားစု ညီညြတ္ဖုိ့အတြက္ အဓိကအေရးအႀကီးဆုံးမွာ အမ်ား၏ဦးေဆာင္လူႀကီးၿဖစ္ေတလူနည္းစုအနိန္နန့္ ညီညြတ္ဖုိ့ဟိဖုိ့လုိအပ္ပါေရ။

ေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္ေတလူနည္းစုတိ ညီညြတ္ေရးမွာ ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္းတစ္ေယာက္နန့္ တစ္ေယာက္ သံသယကင္းပနာ ပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္ေခ်တိကုိမႀကည့္ဘဲနန့္ အမ်ားအတြက္ဇာေလာက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေလ ဆုိေရ အားသာခ်က္ေခ်တိကုိႀကည့္ပနာ ယင္းလူ၏အားနည္းခ်က္ကုိလည္း နားလည္ပီးရပါေမ။

No man is perfect လုိ့ ပညာရွင္တိ မိန့္ဆုိထားပါေရ ။

အရာရာတိမၿပည့္စုံႏုိင္ေရလူတိအတြက္ တေကြ႔ေကြ႔ မွာ အမွားတစ္ခုကုိၿပဳလုပ္မိပါလိမ့္ေမ။

ေယေကေလ့ယင္းအမွားေရ အမ်ားနန့္ သက္ဆုိင္ေရ အမွားမ်ဳိးမဟုတ္ပါေက ယင္းအမွားအတြက္အပ်က္သေဘာေဆာင္ေရ ေ၀ဖန္မွဳမ်ဳိးကုိမၿပဳလုပ္သင့္ပါ။

ခြ်တ္ယြင္းခ်က္တုိင္းကုိရာ ေ၀ဖန္ေထာက္ၿပနီေက ဇာနီရာမွာမွ ညီညြတ္မွဳကုိ တည္ေထာင္ႏုိင္လိမ့္ေမ မဟုတ္ပါ။

သက္ဆုိင္ေရဘာသာရပ္တိကုိသင္ႀကားတတ္ေၿမာက္ထားေရ ေခတ္မွီ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္တုိင္း ‘’ အုိင္တီ,, ေခတ္ၿဖစ္ေတ ကမၻာႀကီးအတြင္းအတုိင္းအဆမဟိဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္နီေရႏုိင္ငံတိကုိၿမင္တြိႏုိင္ပါေရ။

ယင္းပုိင္ဆုိေက ၁၇ ရာစု အေစာပုိင္းက ကမၻာ့ထိပ္တန္း၀င္ခေရ အဖရခုိင္ၿပည္ သူတစ္ပါးလက္ေအာက္ကုိေရာက္မွာ ေဒနိန့္ထက္ထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၂၅ ႏွစ္ ႀကာေယာင္ ဇာေႀကာင့္ က်ေရာက္နီရေလဆုိစြာ တစ္ေခါက္ေလာက္စုိင္းစားပီးကတ္ဖုိ့မေကာင္းပါလား။

စုိင္းစားလုိက္ေက……

အသက္႐ွဴလုိ့ေတာင္မ၀ႏုိင္ပါ။

စာရီးသူအနိန္နန့္ေၿပာရဖုိ့ဆုိေက ( အၿပဳသေဘာနန့္ ေ၀ဖန္ရဖုိ့ဆုိပါခေက )ရခုိင္ၿပည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္လုပ္ခကတ္ေတ အ်ဳိးဆက္သစ္အဆက္ဆက္ကလူတိစြာ ေဂါင္းအခ်င္းခ်င္း သေဘာထားကြဲလြဲစြာကစလုိ့ သူ႔ဖက္ကုိယ့္ဖက္ ရခုိင္သားအခ်င္းခ်င္းအၿပန္အလွန္ တုိက္ခုိက္ပနာ ရခုိင္လြတ္ေၿမာက္ေရးကနီ ရခုိင္သားအခ်င္းခ်င္းသတ္ၿဖတ္ေရးကုိက်ေရာက္လားဗ်ာလ္။

ေဂါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္မွုမဟိခလုိ့ၿဖစ္ပါေရ။

တုိးတက္နီေရႏုိင္ငံတုိင္းမွာ မ်ဳိးဆက္သစ္တိစြာ တစ္ဆက္ထက္တစ္ဆက္ မိမိႏုိင္ငံအတြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေယာင္ လုပ္ကုိင္နီစြာကုိၿမင္ေက ရခုိင္မ်ဳိးဆက္တိအနိန္နန့္လည္း အဂုအခ်ိန္မွာ တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္အၿပစ္တင္ေ၀ဖန္ပနာလက္ပုိက္ႀကည့္နီဖုိ့အစား အဖရခုိင္ၿပည္အတြက္တခုခုေၿပာင္းလဲေယာင္လုပ္သင့္ပါဗ်ာလ္ လုပ္ခ်ိန္လည္းေရာက္နီပါဗ်ာလ္ ေနာက္ေတာ့ခါက်နီပါဗ်ာလ္ ေယဒါေလ့သြင့္

ထလုိက္ပနာ လုပ္ေက မွီပါသိမ့္ေရလုိ့ထင္ပါေရ။

ကုိယ္ႏုိင္ေရဖက္က စာပီနန့္ တတ္ႏုိင္ေက စာပီနန့္ ေဖ့သာနန့္ တတ္ႏုိင္ေက ေဖ့သာနန့္ စြမ္းႏုိင္ေဖက္က နီပနာ ကူညီေဆာင္ရြက္ဖုိ့ဆုိေက မွီသိပါေရ။

လူ႔ေလာကထဲကုိေရာက္လာကတ္ေတ ရခုိင္သား႐ုိ႔ အင္းႏုန္း စြာ အသက္ရွင္ဖုိ့ သတ္သတ္မြီးလာစြာမဟုတ္ပါ။

ကုိယ္တတ္ႏုိင္ေရ ရီတစ္စက္ေခ်ပင္ၿဖစ္ၿဖစ္၊ သဲတစ္ပြင့္ေခ်ပင္ၿဖစ္ၿဖစ္ ေလာကအတြက္မဟုတ္ေကေတာင္မွ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ ကုိယ္ႏုိင္ေရတာ၀န္ကုိထမ္းေဆာင္ဖုိ့အတြက္မြီးလာၿခင္းၿဖစ္ပါေရ။

လက္ဟိကမၻာမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မွဳမွာ ထိပ္ဆုံးအဆင့္ကုိေရာက္နီေရ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံဆုိစြာေလ့သြင့္ အယင္ေခါက္က အဂၤလိပ္လက္ခ်က္တိေႀကာင့္ တစ္ႏုိင္လုံးၿပာက်ပနာ လူမ်ဳိးတုန္းလုနီးပါး အေၿခအေနထိေရာက္ဖူးခပါေရ။

‘’Every man has their own value,, လူတုိင္းမွာ သင့္ေတာ္ေရ တန္းဖုိးတိဟိကတ္ပါေရ တန္ဖုိးဟိေရလူတိကုိ အသုံးခ်တတ္ေတ လူတစ္စုကဦးေဆာင္ပနာ ညီညီညြတ္ညြတ္ နန့္သူ႔နိန္ရာသူ အသုံးခ်တတ္ေက ခ်တတ္ဖုိ့ဆုိေက…..။

ညီညြတ္မွုဳ၏ခြန္အားနန့္ အဖရလုိင္ၿပည္မ်ဳိးဆက္သစ္ေခ်တိကုိ ရီတစ္စက္၊ သဲ တစ္ပြင့္ အၿဖစ္နန့္ကူညီကတ္ဖုိ့ေက အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေခ်တိ ဖူး ပြင့္ သီးပနာ မႊီးႀကိဳင္လာဖုိ့ဆုိေက ညီညြတ္မွဳသည္ ခြန္အားတစ္ခုမဟုတ္ပါလား။
.................
ဦးရာဇ္ၿမီသားေသွ်
ေဆာင္းပါး

ညီညြတ္ၿခင္းသည္ ခြန္အား Unity is strength

Posted by thadawa  |  No comments

ညီညြတ္ၿခင္းသည္ ခြန္အား

Unity is strength

“ ညီညြတ္ၿခင္းသည္ ခြန္အား ,, ေဒစကားကုိလူအမ်ားႀကားဖူးဂတ္ပါလိမ့္ေမ၊ သုိ့ေသာ္ လက္တြိမွာလုိက္နာမက်င့္သုံးကတ္လုိ့ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ အသုိင္းအ၀ုိင္းအမ်ားအၿပားမွာ ကြဲကြဲ ၿပားၿပား ကစဉ့္ ကလ်ားၿဖစ္ပနာ ဖ႐ုိဖရဲ ၿပိဳကြဲပနာတုိးတက္ေရးကုိ ေက်ာ့ခုိင္းလုိ့ ဆုတ္ယုတ္မွဳဖက္ကုိဦးတည္လ်က္ေလွ်က္လွမ္းနီကတ္စြာကုိ လူတုိင္းတြိၿမင္ကတ္ပါဖုိ့ရာ။

လူတစ္ေယာက္အနီနန့္ သူ႔ဘ၀ႀကီးပြါးတုိးတက္ေအာင္ၿမင္ေရးကုိသူတစ္ဦးတည္းလုပ္ကုိႏုိင္ေကေလ့ အမ်ားနန့္သက္ဆုိင္ေရ ရပ္ရြာၿမိဳ႔ၿပႏုိင္ငံ လူမ်ဳိးတစ္ခုလံုးဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ၿမင္တုိးတက္ေရး လြတ္ေၿမာက္ေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေမဆုိပါေက လူအမ်ားစုပုးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရပါေမ။ယင္းပုိင္အမ်ားနန့္ဆုိင္ေရလုပ္ေဆာင္မွဳတိကုိလူအမ်ားအၿပားပါ၀င္လုပ္ကုိင္နီေရနိန္ရာမွာ လူအမ်ားစုကညီညြတ္မွဳဟိပါမွ အမ်ားၿပည္သူေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ရီးဆြဲထားေရ အစီအစုိင္ကုိ တခုၿပီးတခု အယင္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေမဆုိေက ၿဖစ္ႏုိင္ပါေရ။

ေအပုိင္ဆုိေက လူအမ်ားစုညီညြတ္မွဳစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ့ မုခ်လုိအပ္နီပါဗ်ာလ္။

လူအမ်ားစု ညီညြတ္ဖုိ့အတြက္ အဓိကအေရးအႀကီးဆုံးမွာ အမ်ား၏ဦးေဆာင္လူႀကီးၿဖစ္ေတလူနည္းစုအနိန္နန့္ ညီညြတ္ဖုိ့ဟိဖုိ့လုိအပ္ပါေရ။

ေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္ေတလူနည္းစုတိ ညီညြတ္ေရးမွာ ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္းတစ္ေယာက္နန့္ တစ္ေယာက္ သံသယကင္းပနာ ပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္ေခ်တိကုိမႀကည့္ဘဲနန့္ အမ်ားအတြက္ဇာေလာက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေလ ဆုိေရ အားသာခ်က္ေခ်တိကုိႀကည့္ပနာ ယင္းလူ၏အားနည္းခ်က္ကုိလည္း နားလည္ပီးရပါေမ။

No man is perfect လုိ့ ပညာရွင္တိ မိန့္ဆုိထားပါေရ ။

အရာရာတိမၿပည့္စုံႏုိင္ေရလူတိအတြက္ တေကြ႔ေကြ႔ မွာ အမွားတစ္ခုကုိၿပဳလုပ္မိပါလိမ့္ေမ။

ေယေကေလ့ယင္းအမွားေရ အမ်ားနန့္ သက္ဆုိင္ေရ အမွားမ်ဳိးမဟုတ္ပါေက ယင္းအမွားအတြက္အပ်က္သေဘာေဆာင္ေရ ေ၀ဖန္မွဳမ်ဳိးကုိမၿပဳလုပ္သင့္ပါ။

ခြ်တ္ယြင္းခ်က္တုိင္းကုိရာ ေ၀ဖန္ေထာက္ၿပနီေက ဇာနီရာမွာမွ ညီညြတ္မွဳကုိ တည္ေထာင္ႏုိင္လိမ့္ေမ မဟုတ္ပါ။

သက္ဆုိင္ေရဘာသာရပ္တိကုိသင္ႀကားတတ္ေၿမာက္ထားေရ ေခတ္မွီ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္တုိင္း ‘’ အုိင္တီ,, ေခတ္ၿဖစ္ေတ ကမၻာႀကီးအတြင္းအတုိင္းအဆမဟိဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္နီေရႏုိင္ငံတိကုိၿမင္တြိႏုိင္ပါေရ။

ယင္းပုိင္ဆုိေက ၁၇ ရာစု အေစာပုိင္းက ကမၻာ့ထိပ္တန္း၀င္ခေရ အဖရခုိင္ၿပည္ သူတစ္ပါးလက္ေအာက္ကုိေရာက္မွာ ေဒနိန့္ထက္ထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၂၅ ႏွစ္ ႀကာေယာင္ ဇာေႀကာင့္ က်ေရာက္နီရေလဆုိစြာ တစ္ေခါက္ေလာက္စုိင္းစားပီးကတ္ဖုိ့မေကာင္းပါလား။

စုိင္းစားလုိက္ေက……

အသက္႐ွဴလုိ့ေတာင္မ၀ႏုိင္ပါ။

စာရီးသူအနိန္နန့္ေၿပာရဖုိ့ဆုိေက ( အၿပဳသေဘာနန့္ ေ၀ဖန္ရဖုိ့ဆုိပါခေက )ရခုိင္ၿပည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္လုပ္ခကတ္ေတ အ်ဳိးဆက္သစ္အဆက္ဆက္ကလူတိစြာ ေဂါင္းအခ်င္းခ်င္း သေဘာထားကြဲလြဲစြာကစလုိ့ သူ႔ဖက္ကုိယ့္ဖက္ ရခုိင္သားအခ်င္းခ်င္းအၿပန္အလွန္ တုိက္ခုိက္ပနာ ရခုိင္လြတ္ေၿမာက္ေရးကနီ ရခုိင္သားအခ်င္းခ်င္းသတ္ၿဖတ္ေရးကုိက်ေရာက္လားဗ်ာလ္။

ေဂါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္မွုမဟိခလုိ့ၿဖစ္ပါေရ။

တုိးတက္နီေရႏုိင္ငံတုိင္းမွာ မ်ဳိးဆက္သစ္တိစြာ တစ္ဆက္ထက္တစ္ဆက္ မိမိႏုိင္ငံအတြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေယာင္ လုပ္ကုိင္နီစြာကုိၿမင္ေက ရခုိင္မ်ဳိးဆက္တိအနိန္နန့္လည္း အဂုအခ်ိန္မွာ တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္အၿပစ္တင္ေ၀ဖန္ပနာလက္ပုိက္ႀကည့္နီဖုိ့အစား အဖရခုိင္ၿပည္အတြက္တခုခုေၿပာင္းလဲေယာင္လုပ္သင့္ပါဗ်ာလ္ လုပ္ခ်ိန္လည္းေရာက္နီပါဗ်ာလ္ ေနာက္ေတာ့ခါက်နီပါဗ်ာလ္ ေယဒါေလ့သြင့္

ထလုိက္ပနာ လုပ္ေက မွီပါသိမ့္ေရလုိ့ထင္ပါေရ။

ကုိယ္ႏုိင္ေရဖက္က စာပီနန့္ တတ္ႏုိင္ေက စာပီနန့္ ေဖ့သာနန့္ တတ္ႏုိင္ေက ေဖ့သာနန့္ စြမ္းႏုိင္ေဖက္က နီပနာ ကူညီေဆာင္ရြက္ဖုိ့ဆုိေက မွီသိပါေရ။

လူ႔ေလာကထဲကုိေရာက္လာကတ္ေတ ရခုိင္သား႐ုိ႔ အင္းႏုန္း စြာ အသက္ရွင္ဖုိ့ သတ္သတ္မြီးလာစြာမဟုတ္ပါ။

ကုိယ္တတ္ႏုိင္ေရ ရီတစ္စက္ေခ်ပင္ၿဖစ္ၿဖစ္၊ သဲတစ္ပြင့္ေခ်ပင္ၿဖစ္ၿဖစ္ ေလာကအတြက္မဟုတ္ေကေတာင္မွ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ ကုိယ္ႏုိင္ေရတာ၀န္ကုိထမ္းေဆာင္ဖုိ့အတြက္မြီးလာၿခင္းၿဖစ္ပါေရ။

လက္ဟိကမၻာမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မွဳမွာ ထိပ္ဆုံးအဆင့္ကုိေရာက္နီေရ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံဆုိစြာေလ့သြင့္ အယင္ေခါက္က အဂၤလိပ္လက္ခ်က္တိေႀကာင့္ တစ္ႏုိင္လုံးၿပာက်ပနာ လူမ်ဳိးတုန္းလုနီးပါး အေၿခအေနထိေရာက္ဖူးခပါေရ။

‘’Every man has their own value,, လူတုိင္းမွာ သင့္ေတာ္ေရ တန္းဖုိးတိဟိကတ္ပါေရ တန္ဖုိးဟိေရလူတိကုိ အသုံးခ်တတ္ေတ လူတစ္စုကဦးေဆာင္ပနာ ညီညီညြတ္ညြတ္ နန့္သူ႔နိန္ရာသူ အသုံးခ်တတ္ေက ခ်တတ္ဖုိ့ဆုိေက…..။

ညီညြတ္မွုဳ၏ခြန္အားနန့္ အဖရလုိင္ၿပည္မ်ဳိးဆက္သစ္ေခ်တိကုိ ရီတစ္စက္၊ သဲ တစ္ပြင့္ အၿဖစ္နန့္ကူညီကတ္ဖုိ့ေက အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေခ်တိ ဖူး ပြင့္ သီးပနာ မႊီးႀကိဳင္လာဖုိ့ဆုိေက ညီညြတ္မွဳသည္ ခြန္အားတစ္ခုမဟုတ္ပါလား။
.................
ဦးရာဇ္ၿမီသားေသွ်

10:23 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Monday, November 30, 2009

ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းေတာ့မည္ဟူေသာသတင္းကို ကပၸိယသာခ်ိဳတစ္ေယာက္ ၾကားေနခဲ့တာ ၾကာျပီျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ္လုပ္ေကာလုပ္ျဖစ္ပါ့မလား၊ ဘယ္သူေတြဦးေဆာင္ျပီး ဘာေတြ လုပ္ၾကမလဲဟု ကၽြန္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ ေတြးေနမိသည္။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထက္ အဖြဲ႔အစည္းကို ဦးစားေပးေသာျမတ္စြာဘုရားရွင္၏မူအရ ရခိုင္ရဟန္းေတာ္မ်ား သည္လည္း မိမိတို႔အမ်ိဳးသား မ်ားစုစည္းျပီး တစ္ခုခုလုပ္ၾကမည္မွာေသခ်ာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေနအထားအရ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ ေတြကားအမ်ားအျပားပင္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ေနရာရာမွာ တစ္ခုခုကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ လွ်င္ကား အက်ိဳးမ်ား လွ၏ ။

ဘာသာေရးအရေရာ လူမႈေရးအရပါ ရခိုင္ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ သမိုင္း၀င္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကား ေမွးမွိန္မသြား ေသးေခ်။ ယခုတစ္ဖန္ မ်ိဳးဆက္သစ္ရဟန္းေတာ္မ်ားက အားျဖည့္ကာ လက္တြဲလို႔ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ အက်ိဳးကုိ ပခံုးေျပာင္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကေတာ့ မည္ဆိုလွ်င္ကပၸိယသာခ်ိဳတစ္ေယာက္ လက္အုပ္မိုးကာ အၾကိမ္းၾကိမ္ကန္ေတာ့ေနမိသည္။ ၾကီးမားလိုက္တဲ့သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္။ ေက်းဇူၾကီးပါဘိ မိမိတို႔ရခိုင္လူမ်ိုဳးအတြက္။ ဘုရားရွင္သည္ သံဃာအဖြဲ႔အစည္းကို ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ မူသံုးခ်က္ကိုအေျခခံလွ်က္ ေရြးခ်ယ္ေလ့႐ွိခဲ့သည္။
၁ ။ ညီးညြတ္ေရး၊
၂ ။အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေရး၊
၃ ။ အျပစ္ကင္းစင္သန္႔ရွင္းေရး၊ တို႕ျဖစ္သည္။

ညီညြတ္ေရးအတြက္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အျမဲတမ္း အမ်ား၏ဆႏၵကိုလိုက္ေလ့ရွိ၏။ “သမဂၢါနံတေပါသုေခါ” ညီညြတ္ျခင္းသည္ ခ်မ္းသာျခင္း ဟူေသာျမတ္ဗုဒၶ၏ၾသ၀ါဒတို႔မွာ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္သာမက ယေန႔ေခတ္ လ႔ူ ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အေရးပါေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အျပစ္တစ္ခုကိုဆံုးျဖတ္တိုင္း ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္သည္ သံဃာ၏ဆႏၵကိုရယူျပီးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေလ့ရွိသည္။ ယေန႔ေခတ္တစ္ခ်ိဳ႕ေက်ာင္းတိုက္္ၾကီး မ်ား၌ နာမည္ၾကီးဆရာေတာ္မ်ားတစ္ခ်ိဳ႕သည္ မိမိ၏အနီးေနတပည့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏စကားကို ယူ၍ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်မႈမွာ သာသနာေတာ္အတြက္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားစြာရွိသည္ဟု ယူဆမိသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏မူအရ ညီညြတ္ျခင္းကိုပ်က္ျပယ္ေစႏိုင္သည္ ။

အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေရးအတြက္မူ ျမတ္စြာဘုရားစတင္ဖြဲ႔စည္ခဲ့ေသာ ပထမဆံုးရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ အားလံုး အသာေ၀ါကုန္ခမ္း ရဟႏၱာမ်ားခ်ည္းျဖစ္ၾကသည္။ တကယ္ေတာ့ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အစပိုင္းတြင္ တရား မေဟာေတာဘူးဟု စိတ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေနာက္မွသဟမၸတိျဗဟၼာ၏ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားေသာေၾကာင့္ တရားေဟာဖို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေတာ္မူသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သူ၏တရားေတာ္မ်ားကို ျမန္ျမန္ ျပန္႔ႏ႔ွံေစ ခ်င္ေသာဆႏၵရွိ၏။ ထိုေၾကာင့္ပင္ လမ္းတစ္ေၾကာင္းတည္းတြင္ႏွစ္ပါးမသြားဖို႔ႏွင့္ တစ္ပါးတစ္လမ္းစီသြားၾကဖို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္မွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သူ၏တရားေတာ္မ်ားကို လူသားမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ မ်ားမ်ားႏွင့္ျမန္ျမန္ျပန္႔ႏွံ႔ေစလိုေသာ ဆႏၵရွိေတာ္မူေသာေၾကာင္းျဖစ္သည္။

အျပစ္ကင္းစင္ေရးအတြက္မူ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ေသးငယ္ေသာအျပစ္ကေလးကိုပင္ အၾကီးအက်ယ္ဟု သေဘာထားကာ ေရွာင္ရွားဖို႔မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့၏။ ထိုေနာက္ ရဟန္းေတာ္မ်ား အျပစ္ကင္းစင္ၿပီး သန္႔ရွင္းစင္ ၾကယ္ေရးအတြက္ လျပည့္လကြယ္ေန႔မ်ား၌ ဥပုသ္ျပဳျခင္း၊ ပါတိေမာက္ျပျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကရန္ညႊန္ၾကား ေတာ္မူခဲ့သည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ား လျပည့္လကြယ္ေန႔မ်ား၌ သိမ္းအတြင္းစုေ၀း၍ ဥပုသ္ျပဳ၊ ပါတိေမာက္ျပျခင္းမွာ အျပစ္ကင္းစင္းသန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေရးအတြက္သာမက ညီးညြတ္ေရးအတြက္ပါ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္တစ္ ခ်က္ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ တင္ျပခဲ့ေသာအခ်က္သံုးခ်က္ကို ဦးတည္လွ်က္ ရခိုင္ရဟန္းေတာ္အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကလိမ့္မည္ဟု ကပၸိယသာခ်ိဳယံုၾကည္ျပီးသားျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယေန႔ရခိုင္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ လူၾကီးမ်ားထက္ လူငယ္မ်ားသည္ အားရစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ညီးညြတ္ၿပီး၊တက္ၾကြေနၾက၍ၿဖစ္၏။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ပညာတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ယခုကဲ့သို႔ညီညြတ္ေနျခင္းမွာေခတ္ကာ လအေနအထားအရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနအရပါ အမွန္တကယ္ျဖစ္သင့္ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ပါ။

ထိုနည္းတူစြာ ကပၸိယသာခ်ိဳေမွ်ာ္လင့္ေသာေနာက္တစ္ခ်က္မွာ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ၊ လုပ္ရည္ကိုင္းရည္ ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေနရာေပးလွ်က္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအက်ိဳးကို ဒီရဟန္းေတာ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ လိမ့္မည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ေသာအခါမွာလည္း ဘုရားသားေတာ္မ်ားပီပီ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ မူသံုးခ်က္ကို အရင္းခံလွ်က္ ေလာက ဓမၼ ႏွစ္မ်ိဳးေသာ အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ သာသနာ့၀န္းထမ္း ဘုရားသားေတာ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ မုခ် ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏လမ္းစဥ္ကိုလိုက္နာၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ။

ေဆာင္းပါး

ျမတ္ဗုဒၶ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္သံဃာ့့အဖြဲ႔အစည္း

Posted by မင္းခိုင္ဇံ(ဘန္ေကာက္)  |  No comments

ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းေတာ့မည္ဟူေသာသတင္းကို ကပၸိယသာခ်ိဳတစ္ေယာက္ ၾကားေနခဲ့တာ ၾကာျပီျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ္လုပ္ေကာလုပ္ျဖစ္ပါ့မလား၊ ဘယ္သူေတြဦးေဆာင္ျပီး ဘာေတြ လုပ္ၾကမလဲဟု ကၽြန္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ ေတြးေနမိသည္။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထက္ အဖြဲ႔အစည္းကို ဦးစားေပးေသာျမတ္စြာဘုရားရွင္၏မူအရ ရခိုင္ရဟန္းေတာ္မ်ား သည္လည္း မိမိတို႔အမ်ိဳးသား မ်ားစုစည္းျပီး တစ္ခုခုလုပ္ၾကမည္မွာေသခ်ာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေနအထားအရ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ ေတြကားအမ်ားအျပားပင္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ေနရာရာမွာ တစ္ခုခုကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ လွ်င္ကား အက်ိဳးမ်ား လွ၏ ။

ဘာသာေရးအရေရာ လူမႈေရးအရပါ ရခိုင္ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ သမိုင္း၀င္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကား ေမွးမွိန္မသြား ေသးေခ်။ ယခုတစ္ဖန္ မ်ိဳးဆက္သစ္ရဟန္းေတာ္မ်ားက အားျဖည့္ကာ လက္တြဲလို႔ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ အက်ိဳးကုိ ပခံုးေျပာင္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကေတာ့ မည္ဆိုလွ်င္ကပၸိယသာခ်ိဳတစ္ေယာက္ လက္အုပ္မိုးကာ အၾကိမ္းၾကိမ္ကန္ေတာ့ေနမိသည္။ ၾကီးမားလိုက္တဲ့သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္။ ေက်းဇူၾကီးပါဘိ မိမိတို႔ရခိုင္လူမ်ိုဳးအတြက္။ ဘုရားရွင္သည္ သံဃာအဖြဲ႔အစည္းကို ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ မူသံုးခ်က္ကိုအေျခခံလွ်က္ ေရြးခ်ယ္ေလ့႐ွိခဲ့သည္။
၁ ။ ညီးညြတ္ေရး၊
၂ ။အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေရး၊
၃ ။ အျပစ္ကင္းစင္သန္႔ရွင္းေရး၊ တို႕ျဖစ္သည္။

ညီညြတ္ေရးအတြက္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အျမဲတမ္း အမ်ား၏ဆႏၵကိုလိုက္ေလ့ရွိ၏။ “သမဂၢါနံတေပါသုေခါ” ညီညြတ္ျခင္းသည္ ခ်မ္းသာျခင္း ဟူေသာျမတ္ဗုဒၶ၏ၾသ၀ါဒတို႔မွာ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္သာမက ယေန႔ေခတ္ လ႔ူ ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အေရးပါေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အျပစ္တစ္ခုကိုဆံုးျဖတ္တိုင္း ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္သည္ သံဃာ၏ဆႏၵကိုရယူျပီးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေလ့ရွိသည္။ ယေန႔ေခတ္တစ္ခ်ိဳ႕ေက်ာင္းတိုက္္ၾကီး မ်ား၌ နာမည္ၾကီးဆရာေတာ္မ်ားတစ္ခ်ိဳ႕သည္ မိမိ၏အနီးေနတပည့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏စကားကို ယူ၍ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်မႈမွာ သာသနာေတာ္အတြက္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားစြာရွိသည္ဟု ယူဆမိသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏မူအရ ညီညြတ္ျခင္းကိုပ်က္ျပယ္ေစႏိုင္သည္ ။

အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေရးအတြက္မူ ျမတ္စြာဘုရားစတင္ဖြဲ႔စည္ခဲ့ေသာ ပထမဆံုးရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ အားလံုး အသာေ၀ါကုန္ခမ္း ရဟႏၱာမ်ားခ်ည္းျဖစ္ၾကသည္။ တကယ္ေတာ့ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အစပိုင္းတြင္ တရား မေဟာေတာဘူးဟု စိတ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေနာက္မွသဟမၸတိျဗဟၼာ၏ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားေသာေၾကာင့္ တရားေဟာဖို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေတာ္မူသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သူ၏တရားေတာ္မ်ားကို ျမန္ျမန္ ျပန္႔ႏ႔ွံေစ ခ်င္ေသာဆႏၵရွိ၏။ ထိုေၾကာင့္ပင္ လမ္းတစ္ေၾကာင္းတည္းတြင္ႏွစ္ပါးမသြားဖို႔ႏွင့္ တစ္ပါးတစ္လမ္းစီသြားၾကဖို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္မွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သူ၏တရားေတာ္မ်ားကို လူသားမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ မ်ားမ်ားႏွင့္ျမန္ျမန္ျပန္႔ႏွံ႔ေစလိုေသာ ဆႏၵရွိေတာ္မူေသာေၾကာင္းျဖစ္သည္။

အျပစ္ကင္းစင္ေရးအတြက္မူ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ေသးငယ္ေသာအျပစ္ကေလးကိုပင္ အၾကီးအက်ယ္ဟု သေဘာထားကာ ေရွာင္ရွားဖို႔မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့၏။ ထိုေနာက္ ရဟန္းေတာ္မ်ား အျပစ္ကင္းစင္ၿပီး သန္႔ရွင္းစင္ ၾကယ္ေရးအတြက္ လျပည့္လကြယ္ေန႔မ်ား၌ ဥပုသ္ျပဳျခင္း၊ ပါတိေမာက္ျပျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကရန္ညႊန္ၾကား ေတာ္မူခဲ့သည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ား လျပည့္လကြယ္ေန႔မ်ား၌ သိမ္းအတြင္းစုေ၀း၍ ဥပုသ္ျပဳ၊ ပါတိေမာက္ျပျခင္းမွာ အျပစ္ကင္းစင္းသန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေရးအတြက္သာမက ညီးညြတ္ေရးအတြက္ပါ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္တစ္ ခ်က္ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ တင္ျပခဲ့ေသာအခ်က္သံုးခ်က္ကို ဦးတည္လွ်က္ ရခိုင္ရဟန္းေတာ္အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကလိမ့္မည္ဟု ကပၸိယသာခ်ိဳယံုၾကည္ျပီးသားျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယေန႔ရခိုင္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ လူၾကီးမ်ားထက္ လူငယ္မ်ားသည္ အားရစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ညီးညြတ္ၿပီး၊တက္ၾကြေနၾက၍ၿဖစ္၏။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ပညာတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ယခုကဲ့သို႔ညီညြတ္ေနျခင္းမွာေခတ္ကာ လအေနအထားအရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနအရပါ အမွန္တကယ္ျဖစ္သင့္ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ပါ။

ထိုနည္းတူစြာ ကပၸိယသာခ်ိဳေမွ်ာ္လင့္ေသာေနာက္တစ္ခ်က္မွာ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ၊ လုပ္ရည္ကိုင္းရည္ ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေနရာေပးလွ်က္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအက်ိဳးကို ဒီရဟန္းေတာ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ လိမ့္မည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ေသာအခါမွာလည္း ဘုရားသားေတာ္မ်ားပီပီ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ မူသံုးခ်က္ကို အရင္းခံလွ်က္ ေလာက ဓမၼ ႏွစ္မ်ိဳးေသာ အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ သာသနာ့၀န္းထမ္း ဘုရားသားေတာ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ မုခ် ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏လမ္းစဥ္ကိုလိုက္နာၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ။

4:19 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Friday, November 27, 2009

နားေလလာေရအခ်ိန္ကပင္ တစ္ေယာက္နန္႔တစ္ေယာက္နန္႔ ဆက္ေသြဖို႔ ကိုယ့္လူမ်ိဳးတိတြက္ က်ရာတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ဖို႕ပင္ ျဖိဳက္ျဖိဳက္ ကိုယ့္ဘဝရပ္တည္းေရးတြက္ပင္ျဖိဳက္ျဖိဳက္ ယင္းလူမ်ိဳး၏ဘာသာစကားကို သင္ယူလာရေရ။ အမိဝမ္းမွာ ပဋိသေႏၶတည္ေရအခ်ိန္ကပင္ ေဒနိန္႔ႀကီျပင္းလာေရအခ်ိန္ထိ ရခိုင္လူမ်ိဳးထြန္းကားလာေရပိုင္ ယင္းရခိုင္လူမ်ိဳး၏ဘာသာစကားလည္း ယင္းလူမ်ိဳးထပ္တူး တိုးတက္လာစြာျဖိဳက္ပါေရ။ ရခိုင္ဘာသာစကားဆိုစြာလည္း ရွိကရခိုင္တိ ထာဝရက်င့္သံုးလာေရ တည္ခုတည္းေသာ ထာဝရပိုင္ရွင္ဆိုေရ ဘာသာစကားတိကို မွီခိုအားထားျပီးေက ယိုင္ေက်းမူႀကီးတတ္ရပ္ ျဖိဳက္ခေရပိုင္ လူမ်ိဳးႀကီးတစ္မ်ိဳး ႏိူင္ငံႀကီးတစ္ႏိူင္ငံအျဖိဳက္ ေပၚေပါက္လာခေရ။

ယင္းအတြက္နန္႔ ရခိုင္လူမ်ိဳး၏ဘာသာစကားစြာ ႏိူက္ေပါင္းမရိေစၦဒ ေထာင္ေပါင္းေသာင္းေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာကို ေက်ာ္ျဖတ္ျပီးေက ယင္းလူမ်ိဳး၏သက္တန္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ အကန္႕သတ္အစီစီနန္႔ လက္ဆင့္ကမ္းစုေဆာင္းလာရစြာျဖိဳက္လို႔ ရခိုင္ဘာသာစကားစြာလည္း ယိုင္ေက်းမူဘဏ္တို္က္ေလာက္ အဖိုးမျဖတ္ႏိူင္ေရ ရတနာတစ္ခုျဖိဳက္လာေရပိုင္ တျခားယိုင္းေက်းမႈအားလံုးက စုေဝးျပီးဆင္းသက္လာေရ ရတနာသစ္ျဖိဳက္ေဆတာင္မက ရခိုင္ဘာသာစကားစြာ ရခိုင္သားတိုင္း၏ အမိအဖျဖိဳက္ေတ။
က်န္ရွိသိေရ အေထြေထြအစိတ္စိတ္ယိ္ုင္းေက်းမႈအပိုင္အစတိက ယင္းဘာသာစကားဆိုေရ အမိအဖက မႊီးထုပ္ပီးလိုက္ေတ သားသၼီးရတနာတိရာျဖိဳက္ေတ။

ရခိုင္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္က နားလည္လာေရအခ်ိန္ကပင္ ေျပာဆိုလာေရ ဘာသာစကားကို မက်င့္သံုး မလိုက္နာ မေလးစားဘဲ မေျပာဆိုဘဲ သူတစ္ပါးဘာသာစကားကို အထင္ႀကီးျပီးေက ေျပာဆိုေရ ရခိုင္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္၏ ပစက ထြက္ေပၚလာေရစကား၏လီသံဗလံတိစြာ အသုဘဆိုင္းသံနန္႔ရာ တူလိေမ။
တနည္းအားျဖင့္ေျပာရဖို႔ဆိုေက ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုး ယိုင္ေက်းမဴ၏အမအဖျဖိဳက္ေတ ရခိုင္ဘာသာစကားကို ရိုးေတာင္ကိုေက်ာ္စြာနန္႔ ေလယ်ံထက္ကိုတက္စြာနန္႔ သေဘၤာထက္ကိုတက္စြာနန္႔ပင္ ရခိုင္ဘာသာစကားကို အထင္မႀကီးမေလဲစားဘဲ မိန္႔ပလိုက္ေတ ရခိုင္မ်ိဳးတိကအမ်ားႀကီးရွိေရပိုင္ ယင္းလူတိစြာလည္း တစ္သက္လံုးေကႊ်းမႊီးလာေရ အမိကို ခ်က္ခ်င္းခ်ပီးမနာ ေနာက္လူမ်ိဳးႀကီးပထြီးယုတ္ကို အဖေခၚစြာနန္႔အတူတူရာ။

နားလည္သိတတ္ေတအခ်ိန္ကပင္ ေျပာဆိုလာေရ ကိုယ့္ဘာသာစကားကို ရိုးေတာင္ကိုေက်ာ္စြာနန္႔ ေလယ်ံထက္ကိုတက္စြာနန္႔ သေဘၤာထက္ကိုတက္စြာနန္႔ပင္ ရခိုင္ဘာသာစကားကို ခ်ာမွာတင္ျပီးေျပာဆိုဖို႔စြာကို စက္စုပ္ရႊံခ်ာေရ ရခိုင္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္က ရခိုင္လူမ်ိဳးႀကီး သတၱဝါအုပ္စုနန္႔က်ခါမွ အကႊ်န္ရခိုင္လူမ်ိဳးဘာလို႔ေျပာလာေရစကားက ခ်ိဳက္ပါေရ ႀကိဳက္ပါေရ မရွိေအာင္ႀကိဳက္ပါေရ ခ်ိဳက္ပါေရ အသဲကဲြေအာင္ႀကိဳက္နိန္ဗ်ာလ္ အဂင့္ဂင့္ႀကိဳက္နိန္စြာပါရာဆိုေရစကားကို မုန္းတီးလို႔ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကို ခိုးဝင္ပနာ ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ေရက်ီးပိုင္ တြိေရလူနန္႔ ေဖါက္ျပန္နိန္ေရ ေယွာက္ေသမေခ်တစ္ေယာက္ပါးက အကႊ်န္အပ်ဳိစစ္စစ္ပါဆိုေရစကား၏ လီသံဗလံတိက အသုဘဆိုင္းသံတိနန္႔ရာတူလိေမ။

ဇာျဖိဳက္လို႔လည္းဆိုေက ရခိုင္ဆိုေရ လူမ်ိဳးစုေႏြက ေပါက္ဖြားလာေရ ေလာကသိ ကမၻာသိယိုင္းေက်းမႈႀကီးျဖိဳက္ေတ အမိအဖ၏ဘာသာစကားကို ရခိုင္ဘာသာစကားကို ကိုကိုယ့္တိုင္မယံုႀကည္ဘဲ အက်င့္ယုတ္မႈနန္႔ ကိုးလလြယ္ဆယ္လမႊီးပီးလိုက္ေတ ရခိုင္လူမ်ိဳး၏မိခင္အရင္းခ်ားခ်ားကို လူမ်ိဳးလက္ထဲမွာ ခ်ပီးပနာ ပထြီးယုတ္ကိုရာ အဖေခၚေရလူရာျဖိဳက္ေတ။
အယင့္ပေဝသနီခိုက္ကပင္ ရခိုင္မ်ိဳးလို႔ေပၚေပါက္လာပနာ ရခိုင္ပညာရွင္တိက သူရို႕၏ခံစားခ်က္ တိကို အထိေရာက္ဆံုး ရခိုင္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းအျဖိဳက္ႏိူင္ဆံုး နားလည္ေအာင္လို႔ တီထြင္ခဂါတ္ေတရခိုင္ဘာသာစကားရာျဖိဳက္ေတ။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း ရခိုင္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း အျပည့္ဝဆံုး ပီးပီးျပင္ျပင္ လီးလီးေက်ာက္ေက်ာက္ျဖိဳက္ေအာင္ ထုပ္ေပၚေျပာဆိုႏိူင္ေအာင္ ေဒကမၻာ ေဒစႀကာဝဠာမွာ ရခိုင္ဘာသာစကားကလဲြလို႔ တစ္ျခားဘာသာစကားမရွိႏိူင္ပါ။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ဘာသာစကားဆိုစြာလည္း ယင္းလူမ်ိဳး၏ခံစားခ်က္ကို ရာခိုင္ႏူန္းျပည့္ဝေအာင္ ပီးႏိူင္စြာကလည္း ယင္းလူမ်ိဳး၏ ဘာသာစကားရာျဖိဳက္ေတ။
ရခိုင္ဘာသာစကားမရွိဘဲလည္း ရခိုင့္ယိုင္ေက်းမႈ ရခိုင္ရို႕ကိုးကြယ္ေရဘာသာတရား ရခိုင့္ႏိူင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာင္ႏိူင္လိေမမဟုတ္ သို႔ေသာ္လည္း တျခားယိုင္းေက်းမႈတိအရွိလဲ ဘာသာစကားကို ေျပာဆိုက်င့္သံုးႏိူင္ေရ။

ရခိုင္လို႔အစျပဳလာေရ အယင့္ပေဝသနီခိုက္အဆက္ဆက္ကပင္ ရခိုင့္ဘာသာစကားစြာ ရခိုင္ျပည္ရခိုင္လူမ်ိဳးႀကီးတိနန္႔အတူ ခိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ပတ္ဝန္းက်င္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ခိုက္ဆိုးခုိက္ယုတ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္လာပနာ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိနန္႔အတူ ႀကံႀကံခံပီးဖို႔ စံနမႈနာတင္ေလာက္ေအာင္ ရွင္သန္ဆဲျဖိဳက္နိန္ေရ ရခိုင္ဘာသာစကားစြာ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုးတြက္ အမိဖေလာက္တန္ဖို႔ရွိေရဆိုေက မွားလီဖို႔မထင္။
ေဒအခ်ိန္မွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးဆိုစြာ ကိုယ့္ရခိုင္လူမ်ိဳးေပ်ာက္လားဖို႔စြာကို ခြင့္လြတ္ျခင္းနန္႔ ႀကည့္နိန္ေရလူမ်ိဳးလား ကိုယ့္လူမ်ိဳးကြယ္ေပ်ာက္လားနိန္စြာကို စီးစီးႀကည့္ပနာထိုင္ႀကည့္နိန္ေရလူမ်ိဳးလား သို႔မဟုတ္ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုး factionalism ဝါဒကို စဲြကိုင္ထားလို႔လားဆိုေရ မိန္းခြန္းတိကို ရခိုင္သားတိုင္းေျဖလားရဖို႔ျဖိဳက္ေတ။

ရခိုင္လူမ်ိဳးက ကိုယ့္ဘာသာကိုယ့္လူမ်ိဳးကို အခ်ိဳက္ေတ ဇာႏိူင္ငံဇာလူမ်ိဳးက လာျပီးေက ခ်ိဳက္ဖို႔လဲ ရခိုင္ယိုင္းေက်းမႈ ရခိုင္ဘာသာစကားကို မခ်ိဳက္မေလးစားတန္ဖိုးမထားေက ဇာလူမ်ိဳးက တန္ဖိုးထားခ်ိဳက္လာဖို႔လဲ။ ယင္းအတြက္ ရခိုင္လူမ်ိဳးလို႔ ရရွိလာေရ လူ႔ဘဝတစ္ခ်က္ေခ်မွာ တစ္မိန္နစ္တစ္စက္ကန္ပင္ျဖိဳက္ျဖိဳက္ ရခိုင္လူမ်ိဳးဇာအခ်ိန္ဇာနိန္ရာမွာတြီတြီ ရခိုင္ဘာသာစကားကို အမိအဖေလာက္ အေလးအနက္ထားျပီး ေျပာဆိုဂါတ္ပါလို႔ ေျပာလိုက္ပါယင့္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိတြက္လည္း ရခိုင္ဘာသာစကားဇာေလာက္အရီးႀကီးလည္းဆိုစြာကို ကိုယ္တိုင္သိိစီခ်င္ပါေရ ဇာျဖိဳက္လို႔လည္းဆိုေက တစ္ေယာက္ခံစားခ်က္နန္႔ တစ္ေယာက္ခံစားခ်က္နန္႔ ကဲြျပားနိန္လို႔ပါ။

ေႀသာ္…ေႀသာ္…ေႀသာ္…
လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကိုယ္ေတာ္ေခ်အဖို႔က ေဒပိုင္စာတမ္းေခ်တိကို ရီႊးဖို႔တြက္ အတြီအႀကံဳႏုေကာင္းနုနိန္လိေမ ရခိုင္သားတစ္ေယာက္ျဖိဳက္လို႔ ရခိုင္စာလံုးေပါင္းသန္ပံုတိ မွားေကာင္းမွားေကာင္းနိန္လိေမ ေယေက့ေလ့ ရခိုင္သားတစ္ေယာက္၏ဘဝရပ္တည္မႈမွာ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုးထိေတြးနိန္ေရ အရာအားလံုးနန္႔ ပတ္သတ္နိန္ေရဆိုစြာကို ယံုႀကည္ပီးပါ။

ကိုေတာ္ေခ်အဖို႔႕ကေတာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးရွိရံု မိတ္ေဆြရွိရံု ကံေကာင္းေထာက္မလို႔ ေက်ာင္းတက္နိန္ရရံုနန္႔ ကိုေတာ္ေခ်ဘဝကို ထိုက္ထန္ေရလို႔မယံုႀကည္ႏိူင္သိပါ။ တခ်ိဳ႕ကေျပာခ်င္ေျပာလိေမ ေဒခ်င့္တိကို လက္ခံခ်င္ေက လက္ခံလိေမ။ ကိုေတာ္ေခ်ကေတာ ေစာင္းသံ တေယာက္သံ ဂီတာသံ ေတးျခင္းသံတိကို အမင္ရို႕ရခိုင္ျပည္တစ္ခြင့္မွာ သာယာလႊမ္းျခံဳလိေမလို႔ မယံုႀကည္ႏိူင္သိပါ ။ အေႀကာင္းကေတာ မိုးႀကိဳးပိုက္သံ ေခါင္းေလာင္းသံ သန္ေစသံတိႀကားက မြီးဖြားလာရလို႔ပါ။

လူမ်ိဳးတိုင္း လူမ်ိဳးတိုင္း ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္နီရာ ကိုယ့္ယိုင္ေက်းမႈ ကိုယ့္ဘာသာစကား ကိုယ့္ႏိူင္ငံကို ခ်ိဳက္ဂါတ္ေတ ျမတ္ႏိူးဂါတ္ေတ ထိန္းသိန္းထားဂါတ္ေတလို႔ ယံုႀကည္မႈရွိေကေလ့ လတ္တေလာ ကိုယ္ေတာ္ေခ်ရို႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း စိတ္တူကိုယ္တူ ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္ရပ္ရႊာ ကိုယ့္ႏိူင္ငံ ကိုယ့္ယို္င္းေက်းမႈအစိုင္အလာ ဘာသာစကားတိကို ထိမ္းသိန္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း လက္ခ်င္းဆက္ေဆာင္ရြက္လားဖို႔ဆိုစြာကို မယံုႀကည္ႏိူင္သိပါ။

ေဒပိုင္အခ်ိန္တိမွာ ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ရႊာ ကိုယ့္နီရာ ကိုယ့္ႏိူင္ငံမွာ ခရမ္းသီ မလာဦးအစရွိေရ ဟင္းသီးဟင္းရြက္တိကို အသက္ရွင္နီထိုင္ေရးတြက္ စားသံုးပနာ ရခိုင္ျပည္ရခိုင္လူမ်ိဳးတိကို ႏိူင္ငံတကာက အသိမွတ္ျပဳေအာင္ ရံုကန္းလုပ္ခ်ားနိန္ဂါတ္ေတ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္သစ္သူရဲေကာင္းေခ်တိထက္ ႏိူင္ငံတကာမွာ ေရာက္ရွိနိန္ဂါတ္ေမ ဆရာႀကီး ေက်ာင္းသား အလုပ္သၼားတိက ရခိုင္ျပည္တြက္လုပ္ကိုင္နိ္န္ေရအထဲမွာ ငါဆရာ သူဆရာနန္႔ ဆရာႀကီးဝါဒတိနန္႔ ရခိုင္ျပည္တြက္ အသက္ပီေဆာင္ရြက္နိန္ေရ ရခိုင္ပညာတတ္္အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကဲြနိန္ဂါတ္စြာကိုေတာ ယံုႀကည္ပါေရ။

ေဒပိုင္ခံစားခ်က္တိစြာ ကိုေတာ္ေခ်၏ နိန္စိုင္ရွင္သန္ေရး ဘဝ၏လုပ္ခ်ားမႈတိတြက္ ကိုယ္ေတာ္ေခ်၏ ခံစားခ်က္တိကို အေျခခံျပီးေက ေျပာနိန္စြာမဟုတ္ပါ။ ဒႆနိက ပညာရွင္တိ သူေတာ္စင္တိ အမ်ိဳးခ်ိဳက္သူတိက ကာလရွည္ႀကာတိမ္ျမဳတ္နိ္န္ေရ ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္ရႊာကိုယ့္လူမ်ိဳးထြန္းကားလာေရးတြက္ ဇာပိုင္ႀကိဳးစားရုန္းရဖို႔လဲဆိုစြာကို ထာဝရပညာရွင္တိေျပာထားခေရ စကားတိကို အေျခခံျပီးေက ေျပာနိန္စြာပါရာ။

လူူ႔ဘဝဆိုစြာ တကိုယ္တည္းလြတ္ေျမာက္မႈနန္႔ လူ႔အသိုင္းဝိုင္းက လက္ခံႏိူင္ေလာက္ေလာက္ ႀကိဳးစားနိန္ရစြာထက္ အမ်ားႀကီးတန္ဖိုးမရွိေကေလ့ ကိုယ့္သေဘာနန္႔ကိုယ့္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာတြက္ တဖက္တလမ္းက ကူညီႏိူင္ေလာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားနီေရလူကေတာ ကိုယ္တဖက္သတ္တြက္ ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ အရူးမႈႀကိဳးစားနိန္ေရ လူတိအတြက္ထက္ တစ္ဖဲ့ေခ်ေလာက္ သာဖို႔ထင္ယင့္။
ကိုေတာ္ေခ်ရို႕ ရခိုင္ျပည္ထဲ လမ္းသြယ္လမ္းႀကား ျမိဳ႕သြယ္ျမိဳ႔ႀကားမွာ စက္သီးစီျပီး သူရို႕၏မ်က္ႏွာျပင္ကို လီရိုင္းတိတိုက္ခတ္ပနာ ႀကိဳးစားရံုးကန္နိ္န္ေရ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိဘဝကို ျမင္ရလို႔ ရင္နာမိစြာကေတာ မေျပာျပႏူိင္ေလာက္ပင္။

ေယေကေလ့ သူရို႕၏အသိစိတ္ထဲမွာ ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္ရႊာ ကိုယ့္ႏိူင္ငံတြက္ ငါ့မွာတာဝန္ရွိေရလို႔ ကင္းဝီးနိန္ေရ အသိစိတ္ေႀကာင္းလား hidden colony ဘဝမွည ႀကီးျပင္းလာရလို႔လား သို႔မဟုတ္ flunkeyism ဝါဒကို စဲြကိုင္ထားပနာ စက္သီစီပနာ ျမင္နာဲျပင္ကို လီရိုင္းလီရူးတိ တိုက္ခိုက္ျပီး ဘဝအတြက္ႀကိဳးစားရုန္း ကန္နိန္၇ေကေလ့ ျဖိဳက္ခ်င္စြာျဖိဳက္ဆိုျပီးေက တစ္ကိုယ္တည္းလြယ္ေျမာက္မႈတြက္ ႀကိဳးစားနိန္ဂါတ္လို႔လား
ေႀသာ္ ရခိုင္သူရဲေကာင္းပညာရွိတိ ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္လူမ်ိဳးတိတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိန္ေရလူတိ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားပါးက ယံုႀကည္မႈအျပည့္ဝယူထားေရလူတိက ယင္းသူရို႕၏မသိစိတ္ထဲမွာ factionalism ဝါဒကိုစဲြကိုင္ထားလို႔ထင္ပါယင့္။

ရွိကရခိုင္တိလည္း ယင္းဝါဒတိကို အသံုးျပဳခလို႔ The arakan state of the hidden colony ႏိူင္ငံအျဖိဳက္ ရခိုင္ျပည္က်ဆံုးခစြာထင္ယင့္။ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုး ေဒပိုင္ဝါဒေခ်ကို သံေဝဂရပနာ ေနာက္တိုင္းျပည္နန္႔ လူမ်ိဳးတြက္ သူရဲေကာင္းတိျဖိဳက္လာဖို႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ေခ်တိကို National spirit နန္႔ Cultural Force တိကို ယင္းသူရို႕၏အသိစိတ္ထဲမွာ ထာဝရကိန္းဝပ္ေအာင္နန္႔ Political Force တိ ရခိုင္သားမ်ိဳးဆက္သစ္ တိုင္းရင္ထဲမွာ ထာဝရရွင္သန္မႈနန္႔ ခိုင္ျမဲလာေအာင္ သိပၸံနည္းက်က် ဇာပိုင္တင္သြင္းရဖို႔လဲဆိုစြာကို စိုင္းစားဂါတ္ျပီးဂါတ္ေမဖိ။ထာဝရသီရိ

ေဆာင္းပါး

ရခိုင္ဘာသာစကားကို အသက္ပီးကာကြယ္ဂါတ္

Posted by Myat Khine  |  No comments

နားေလလာေရအခ်ိန္ကပင္ တစ္ေယာက္နန္႔တစ္ေယာက္နန္႔ ဆက္ေသြဖို႔ ကိုယ့္လူမ်ိဳးတိတြက္ က်ရာတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ဖို႕ပင္ ျဖိဳက္ျဖိဳက္ ကိုယ့္ဘဝရပ္တည္းေရးတြက္ပင္ျဖိဳက္ျဖိဳက္ ယင္းလူမ်ိဳး၏ဘာသာစကားကို သင္ယူလာရေရ။ အမိဝမ္းမွာ ပဋိသေႏၶတည္ေရအခ်ိန္ကပင္ ေဒနိန္႔ႀကီျပင္းလာေရအခ်ိန္ထိ ရခိုင္လူမ်ိဳးထြန္းကားလာေရပိုင္ ယင္းရခိုင္လူမ်ိဳး၏ဘာသာစကားလည္း ယင္းလူမ်ိဳးထပ္တူး တိုးတက္လာစြာျဖိဳက္ပါေရ။ ရခိုင္ဘာသာစကားဆိုစြာလည္း ရွိကရခိုင္တိ ထာဝရက်င့္သံုးလာေရ တည္ခုတည္းေသာ ထာဝရပိုင္ရွင္ဆိုေရ ဘာသာစကားတိကို မွီခိုအားထားျပီးေက ယိုင္ေက်းမူႀကီးတတ္ရပ္ ျဖိဳက္ခေရပိုင္ လူမ်ိဳးႀကီးတစ္မ်ိဳး ႏိူင္ငံႀကီးတစ္ႏိူင္ငံအျဖိဳက္ ေပၚေပါက္လာခေရ။

ယင္းအတြက္နန္႔ ရခိုင္လူမ်ိဳး၏ဘာသာစကားစြာ ႏိူက္ေပါင္းမရိေစၦဒ ေထာင္ေပါင္းေသာင္းေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာကို ေက်ာ္ျဖတ္ျပီးေက ယင္းလူမ်ိဳး၏သက္တန္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ အကန္႕သတ္အစီစီနန္႔ လက္ဆင့္ကမ္းစုေဆာင္းလာရစြာျဖိဳက္လို႔ ရခိုင္ဘာသာစကားစြာလည္း ယိုင္ေက်းမူဘဏ္တို္က္ေလာက္ အဖိုးမျဖတ္ႏိူင္ေရ ရတနာတစ္ခုျဖိဳက္လာေရပိုင္ တျခားယိုင္းေက်းမႈအားလံုးက စုေဝးျပီးဆင္းသက္လာေရ ရတနာသစ္ျဖိဳက္ေဆတာင္မက ရခိုင္ဘာသာစကားစြာ ရခိုင္သားတိုင္း၏ အမိအဖျဖိဳက္ေတ။
က်န္ရွိသိေရ အေထြေထြအစိတ္စိတ္ယိ္ုင္းေက်းမႈအပိုင္အစတိက ယင္းဘာသာစကားဆိုေရ အမိအဖက မႊီးထုပ္ပီးလိုက္ေတ သားသၼီးရတနာတိရာျဖိဳက္ေတ။

ရခိုင္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္က နားလည္လာေရအခ်ိန္ကပင္ ေျပာဆိုလာေရ ဘာသာစကားကို မက်င့္သံုး မလိုက္နာ မေလးစားဘဲ မေျပာဆိုဘဲ သူတစ္ပါးဘာသာစကားကို အထင္ႀကီးျပီးေက ေျပာဆိုေရ ရခိုင္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္၏ ပစက ထြက္ေပၚလာေရစကား၏လီသံဗလံတိစြာ အသုဘဆိုင္းသံနန္႔ရာ တူလိေမ။
တနည္းအားျဖင့္ေျပာရဖို႔ဆိုေက ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုး ယိုင္ေက်းမဴ၏အမအဖျဖိဳက္ေတ ရခိုင္ဘာသာစကားကို ရိုးေတာင္ကိုေက်ာ္စြာနန္႔ ေလယ်ံထက္ကိုတက္စြာနန္႔ သေဘၤာထက္ကိုတက္စြာနန္႔ပင္ ရခိုင္ဘာသာစကားကို အထင္မႀကီးမေလဲစားဘဲ မိန္႔ပလိုက္ေတ ရခိုင္မ်ိဳးတိကအမ်ားႀကီးရွိေရပိုင္ ယင္းလူတိစြာလည္း တစ္သက္လံုးေကႊ်းမႊီးလာေရ အမိကို ခ်က္ခ်င္းခ်ပီးမနာ ေနာက္လူမ်ိဳးႀကီးပထြီးယုတ္ကို အဖေခၚစြာနန္႔အတူတူရာ။

နားလည္သိတတ္ေတအခ်ိန္ကပင္ ေျပာဆိုလာေရ ကိုယ့္ဘာသာစကားကို ရိုးေတာင္ကိုေက်ာ္စြာနန္႔ ေလယ်ံထက္ကိုတက္စြာနန္႔ သေဘၤာထက္ကိုတက္စြာနန္႔ပင္ ရခိုင္ဘာသာစကားကို ခ်ာမွာတင္ျပီးေျပာဆိုဖို႔စြာကို စက္စုပ္ရႊံခ်ာေရ ရခိုင္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္က ရခိုင္လူမ်ိဳးႀကီး သတၱဝါအုပ္စုနန္႔က်ခါမွ အကႊ်န္ရခိုင္လူမ်ိဳးဘာလို႔ေျပာလာေရစကားက ခ်ိဳက္ပါေရ ႀကိဳက္ပါေရ မရွိေအာင္ႀကိဳက္ပါေရ ခ်ိဳက္ပါေရ အသဲကဲြေအာင္ႀကိဳက္နိန္ဗ်ာလ္ အဂင့္ဂင့္ႀကိဳက္နိန္စြာပါရာဆိုေရစကားကို မုန္းတီးလို႔ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကို ခိုးဝင္ပနာ ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ေရက်ီးပိုင္ တြိေရလူနန္႔ ေဖါက္ျပန္နိန္ေရ ေယွာက္ေသမေခ်တစ္ေယာက္ပါးက အကႊ်န္အပ်ဳိစစ္စစ္ပါဆိုေရစကား၏ လီသံဗလံတိက အသုဘဆိုင္းသံတိနန္႔ရာတူလိေမ။

ဇာျဖိဳက္လို႔လည္းဆိုေက ရခိုင္ဆိုေရ လူမ်ိဳးစုေႏြက ေပါက္ဖြားလာေရ ေလာကသိ ကမၻာသိယိုင္းေက်းမႈႀကီးျဖိဳက္ေတ အမိအဖ၏ဘာသာစကားကို ရခိုင္ဘာသာစကားကို ကိုကိုယ့္တိုင္မယံုႀကည္ဘဲ အက်င့္ယုတ္မႈနန္႔ ကိုးလလြယ္ဆယ္လမႊီးပီးလိုက္ေတ ရခိုင္လူမ်ိဳး၏မိခင္အရင္းခ်ားခ်ားကို လူမ်ိဳးလက္ထဲမွာ ခ်ပီးပနာ ပထြီးယုတ္ကိုရာ အဖေခၚေရလူရာျဖိဳက္ေတ။
အယင့္ပေဝသနီခိုက္ကပင္ ရခိုင္မ်ိဳးလို႔ေပၚေပါက္လာပနာ ရခိုင္ပညာရွင္တိက သူရို႕၏ခံစားခ်က္ တိကို အထိေရာက္ဆံုး ရခိုင္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းအျဖိဳက္ႏိူင္ဆံုး နားလည္ေအာင္လို႔ တီထြင္ခဂါတ္ေတရခိုင္ဘာသာစကားရာျဖိဳက္ေတ။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း ရခိုင္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း အျပည့္ဝဆံုး ပီးပီးျပင္ျပင္ လီးလီးေက်ာက္ေက်ာက္ျဖိဳက္ေအာင္ ထုပ္ေပၚေျပာဆိုႏိူင္ေအာင္ ေဒကမၻာ ေဒစႀကာဝဠာမွာ ရခိုင္ဘာသာစကားကလဲြလို႔ တစ္ျခားဘာသာစကားမရွိႏိူင္ပါ။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ဘာသာစကားဆိုစြာလည္း ယင္းလူမ်ိဳး၏ခံစားခ်က္ကို ရာခိုင္ႏူန္းျပည့္ဝေအာင္ ပီးႏိူင္စြာကလည္း ယင္းလူမ်ိဳး၏ ဘာသာစကားရာျဖိဳက္ေတ။
ရခိုင္ဘာသာစကားမရွိဘဲလည္း ရခိုင့္ယိုင္ေက်းမႈ ရခိုင္ရို႕ကိုးကြယ္ေရဘာသာတရား ရခိုင့္ႏိူင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာင္ႏိူင္လိေမမဟုတ္ သို႔ေသာ္လည္း တျခားယိုင္းေက်းမႈတိအရွိလဲ ဘာသာစကားကို ေျပာဆိုက်င့္သံုးႏိူင္ေရ။

ရခိုင္လို႔အစျပဳလာေရ အယင့္ပေဝသနီခိုက္အဆက္ဆက္ကပင္ ရခိုင့္ဘာသာစကားစြာ ရခိုင္ျပည္ရခိုင္လူမ်ိဳးႀကီးတိနန္႔အတူ ခိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ပတ္ဝန္းက်င္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ခိုက္ဆိုးခုိက္ယုတ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္လာပနာ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိနန္႔အတူ ႀကံႀကံခံပီးဖို႔ စံနမႈနာတင္ေလာက္ေအာင္ ရွင္သန္ဆဲျဖိဳက္နိန္ေရ ရခိုင္ဘာသာစကားစြာ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုးတြက္ အမိဖေလာက္တန္ဖို႔ရွိေရဆိုေက မွားလီဖို႔မထင္။
ေဒအခ်ိန္မွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးဆိုစြာ ကိုယ့္ရခိုင္လူမ်ိဳးေပ်ာက္လားဖို႔စြာကို ခြင့္လြတ္ျခင္းနန္႔ ႀကည့္နိန္ေရလူမ်ိဳးလား ကိုယ့္လူမ်ိဳးကြယ္ေပ်ာက္လားနိန္စြာကို စီးစီးႀကည့္ပနာထိုင္ႀကည့္နိန္ေရလူမ်ိဳးလား သို႔မဟုတ္ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုး factionalism ဝါဒကို စဲြကိုင္ထားလို႔လားဆိုေရ မိန္းခြန္းတိကို ရခိုင္သားတိုင္းေျဖလားရဖို႔ျဖိဳက္ေတ။

ရခိုင္လူမ်ိဳးက ကိုယ့္ဘာသာကိုယ့္လူမ်ိဳးကို အခ်ိဳက္ေတ ဇာႏိူင္ငံဇာလူမ်ိဳးက လာျပီးေက ခ်ိဳက္ဖို႔လဲ ရခိုင္ယိုင္းေက်းမႈ ရခိုင္ဘာသာစကားကို မခ်ိဳက္မေလးစားတန္ဖိုးမထားေက ဇာလူမ်ိဳးက တန္ဖိုးထားခ်ိဳက္လာဖို႔လဲ။ ယင္းအတြက္ ရခိုင္လူမ်ိဳးလို႔ ရရွိလာေရ လူ႔ဘဝတစ္ခ်က္ေခ်မွာ တစ္မိန္နစ္တစ္စက္ကန္ပင္ျဖိဳက္ျဖိဳက္ ရခိုင္လူမ်ိဳးဇာအခ်ိန္ဇာနိန္ရာမွာတြီတြီ ရခိုင္ဘာသာစကားကို အမိအဖေလာက္ အေလးအနက္ထားျပီး ေျပာဆိုဂါတ္ပါလို႔ ေျပာလိုက္ပါယင့္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိတြက္လည္း ရခိုင္ဘာသာစကားဇာေလာက္အရီးႀကီးလည္းဆိုစြာကို ကိုယ္တိုင္သိိစီခ်င္ပါေရ ဇာျဖိဳက္လို႔လည္းဆိုေက တစ္ေယာက္ခံစားခ်က္နန္႔ တစ္ေယာက္ခံစားခ်က္နန္႔ ကဲြျပားနိန္လို႔ပါ။

ေႀသာ္…ေႀသာ္…ေႀသာ္…
လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကိုယ္ေတာ္ေခ်အဖို႔က ေဒပိုင္စာတမ္းေခ်တိကို ရီႊးဖို႔တြက္ အတြီအႀကံဳႏုေကာင္းနုနိန္လိေမ ရခိုင္သားတစ္ေယာက္ျဖိဳက္လို႔ ရခိုင္စာလံုးေပါင္းသန္ပံုတိ မွားေကာင္းမွားေကာင္းနိန္လိေမ ေယေက့ေလ့ ရခိုင္သားတစ္ေယာက္၏ဘဝရပ္တည္မႈမွာ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုးထိေတြးနိန္ေရ အရာအားလံုးနန္႔ ပတ္သတ္နိန္ေရဆိုစြာကို ယံုႀကည္ပီးပါ။

ကိုေတာ္ေခ်အဖို႔႕ကေတာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးရွိရံု မိတ္ေဆြရွိရံု ကံေကာင္းေထာက္မလို႔ ေက်ာင္းတက္နိန္ရရံုနန္႔ ကိုေတာ္ေခ်ဘဝကို ထိုက္ထန္ေရလို႔မယံုႀကည္ႏိူင္သိပါ။ တခ်ိဳ႕ကေျပာခ်င္ေျပာလိေမ ေဒခ်င့္တိကို လက္ခံခ်င္ေက လက္ခံလိေမ။ ကိုေတာ္ေခ်ကေတာ ေစာင္းသံ တေယာက္သံ ဂီတာသံ ေတးျခင္းသံတိကို အမင္ရို႕ရခိုင္ျပည္တစ္ခြင့္မွာ သာယာလႊမ္းျခံဳလိေမလို႔ မယံုႀကည္ႏိူင္သိပါ ။ အေႀကာင္းကေတာ မိုးႀကိဳးပိုက္သံ ေခါင္းေလာင္းသံ သန္ေစသံတိႀကားက မြီးဖြားလာရလို႔ပါ။

လူမ်ိဳးတိုင္း လူမ်ိဳးတိုင္း ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္နီရာ ကိုယ့္ယိုင္ေက်းမႈ ကိုယ့္ဘာသာစကား ကိုယ့္ႏိူင္ငံကို ခ်ိဳက္ဂါတ္ေတ ျမတ္ႏိူးဂါတ္ေတ ထိန္းသိန္းထားဂါတ္ေတလို႔ ယံုႀကည္မႈရွိေကေလ့ လတ္တေလာ ကိုယ္ေတာ္ေခ်ရို႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း စိတ္တူကိုယ္တူ ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္ရပ္ရႊာ ကိုယ့္ႏိူင္ငံ ကိုယ့္ယို္င္းေက်းမႈအစိုင္အလာ ဘာသာစကားတိကို ထိမ္းသိန္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း လက္ခ်င္းဆက္ေဆာင္ရြက္လားဖို႔ဆိုစြာကို မယံုႀကည္ႏိူင္သိပါ။

ေဒပိုင္အခ်ိန္တိမွာ ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ရႊာ ကိုယ့္နီရာ ကိုယ့္ႏိူင္ငံမွာ ခရမ္းသီ မလာဦးအစရွိေရ ဟင္းသီးဟင္းရြက္တိကို အသက္ရွင္နီထိုင္ေရးတြက္ စားသံုးပနာ ရခိုင္ျပည္ရခိုင္လူမ်ိဳးတိကို ႏိူင္ငံတကာက အသိမွတ္ျပဳေအာင္ ရံုကန္းလုပ္ခ်ားနိန္ဂါတ္ေတ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္သစ္သူရဲေကာင္းေခ်တိထက္ ႏိူင္ငံတကာမွာ ေရာက္ရွိနိန္ဂါတ္ေမ ဆရာႀကီး ေက်ာင္းသား အလုပ္သၼားတိက ရခိုင္ျပည္တြက္လုပ္ကိုင္နိ္န္ေရအထဲမွာ ငါဆရာ သူဆရာနန္႔ ဆရာႀကီးဝါဒတိနန္႔ ရခိုင္ျပည္တြက္ အသက္ပီေဆာင္ရြက္နိန္ေရ ရခိုင္ပညာတတ္္အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကဲြနိန္ဂါတ္စြာကိုေတာ ယံုႀကည္ပါေရ။

ေဒပိုင္ခံစားခ်က္တိစြာ ကိုေတာ္ေခ်၏ နိန္စိုင္ရွင္သန္ေရး ဘဝ၏လုပ္ခ်ားမႈတိတြက္ ကိုယ္ေတာ္ေခ်၏ ခံစားခ်က္တိကို အေျခခံျပီးေက ေျပာနိန္စြာမဟုတ္ပါ။ ဒႆနိက ပညာရွင္တိ သူေတာ္စင္တိ အမ်ိဳးခ်ိဳက္သူတိက ကာလရွည္ႀကာတိမ္ျမဳတ္နိ္န္ေရ ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္ရႊာကိုယ့္လူမ်ိဳးထြန္းကားလာေရးတြက္ ဇာပိုင္ႀကိဳးစားရုန္းရဖို႔လဲဆိုစြာကို ထာဝရပညာရွင္တိေျပာထားခေရ စကားတိကို အေျခခံျပီးေက ေျပာနိန္စြာပါရာ။

လူူ႔ဘဝဆိုစြာ တကိုယ္တည္းလြတ္ေျမာက္မႈနန္႔ လူ႔အသိုင္းဝိုင္းက လက္ခံႏိူင္ေလာက္ေလာက္ ႀကိဳးစားနိန္ရစြာထက္ အမ်ားႀကီးတန္ဖိုးမရွိေကေလ့ ကိုယ့္သေဘာနန္႔ကိုယ့္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာတြက္ တဖက္တလမ္းက ကူညီႏိူင္ေလာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားနီေရလူကေတာ ကိုယ္တဖက္သတ္တြက္ ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ အရူးမႈႀကိဳးစားနိန္ေရ လူတိအတြက္ထက္ တစ္ဖဲ့ေခ်ေလာက္ သာဖို႔ထင္ယင့္။
ကိုေတာ္ေခ်ရို႕ ရခိုင္ျပည္ထဲ လမ္းသြယ္လမ္းႀကား ျမိဳ႕သြယ္ျမိဳ႔ႀကားမွာ စက္သီးစီျပီး သူရို႕၏မ်က္ႏွာျပင္ကို လီရိုင္းတိတိုက္ခတ္ပနာ ႀကိဳးစားရံုးကန္နိ္န္ေရ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိဘဝကို ျမင္ရလို႔ ရင္နာမိစြာကေတာ မေျပာျပႏူိင္ေလာက္ပင္။

ေယေကေလ့ သူရို႕၏အသိစိတ္ထဲမွာ ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္ရႊာ ကိုယ့္ႏိူင္ငံတြက္ ငါ့မွာတာဝန္ရွိေရလို႔ ကင္းဝီးနိန္ေရ အသိစိတ္ေႀကာင္းလား hidden colony ဘဝမွည ႀကီးျပင္းလာရလို႔လား သို႔မဟုတ္ flunkeyism ဝါဒကို စဲြကိုင္ထားပနာ စက္သီစီပနာ ျမင္နာဲျပင္ကို လီရိုင္းလီရူးတိ တိုက္ခိုက္ျပီး ဘဝအတြက္ႀကိဳးစားရုန္း ကန္နိန္၇ေကေလ့ ျဖိဳက္ခ်င္စြာျဖိဳက္ဆိုျပီးေက တစ္ကိုယ္တည္းလြယ္ေျမာက္မႈတြက္ ႀကိဳးစားနိန္ဂါတ္လို႔လား
ေႀသာ္ ရခိုင္သူရဲေကာင္းပညာရွိတိ ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္လူမ်ိဳးတိတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိန္ေရလူတိ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားပါးက ယံုႀကည္မႈအျပည့္ဝယူထားေရလူတိက ယင္းသူရို႕၏မသိစိတ္ထဲမွာ factionalism ဝါဒကိုစဲြကိုင္ထားလို႔ထင္ပါယင့္။

ရွိကရခိုင္တိလည္း ယင္းဝါဒတိကို အသံုးျပဳခလို႔ The arakan state of the hidden colony ႏိူင္ငံအျဖိဳက္ ရခိုင္ျပည္က်ဆံုးခစြာထင္ယင့္။ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုး ေဒပိုင္ဝါဒေခ်ကို သံေဝဂရပနာ ေနာက္တိုင္းျပည္နန္႔ လူမ်ိဳးတြက္ သူရဲေကာင္းတိျဖိဳက္လာဖို႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ေခ်တိကို National spirit နန္႔ Cultural Force တိကို ယင္းသူရို႕၏အသိစိတ္ထဲမွာ ထာဝရကိန္းဝပ္ေအာင္နန္႔ Political Force တိ ရခိုင္သားမ်ိဳးဆက္သစ္ တိုင္းရင္ထဲမွာ ထာဝရရွင္သန္မႈနန္႔ ခိုင္ျမဲလာေအာင္ သိပၸံနည္းက်က် ဇာပိုင္တင္သြင္းရဖို႔လဲဆိုစြာကို စိုင္းစားဂါတ္ျပီးဂါတ္ေမဖိ။ထာဝရသီရိ

12:39 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Thursday, November 26, 2009

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ တစ္ရက္ ႏွစ္ကုန္ေရ
လူသားခ်င္းဖိႏိွပ္ အျမတ္ထုပ္ဖို႔
ေကာက္က်စ္ယုတ္မာ နယ္ခ်ဲ႕လက္မွာ
ေသာင္းသိန္းခ်ီပနာ ခုခံတိုက္လည္း
က်ဆံုးခေရ ထိုနိန္႔ေခ်
ကိုလိုနီေခတ္က ရခိုင္ျပည္။

ကိုလိုနီလက္ေအာက္မွာ
ေသနပ္ျပဒါးေထာက္ ရင္ဝထိဗ်ာလ္
မဟိမရ အဓမၼနန္႔
လက္နက္အားကို နယ္ခ်ဲ႕ရို႕က
သြီးမိုးရြာခ် ထိုအခ်ိန္။

မာရယုအစ သမၼတအဆံုး
ရခိုင္မင္းမ်ား ထားခေရအမြီ
ရခိုင္ျပည္မွာ ဟိျငားေသာ္လည္း
လူကအစ ဘုရားကမက်န္
ကုန္ကုန္စင္ေအာင္ ဖ်က္စီးခယင့္။

ေဒႏွစ္ေဒခ်ိန္ ထိုရက္ကိုကား
သမိုင္းသံုးသပ္ ႀကည့္ရူးဂါတ္နန္႔
ရာဇဝင္ေဟာင္း သမိုင္းေႀကာင္းကို
မွတ္တမ္းတင္ေျမာက္ ထိုနိန္႔ေရာက္လို႔
က်ဆံုးခေရ ရခိုင္ျပည္တြက္
ေနာင္လာေႏွာင္သား သိစီျခင္းငွါ
သမိုင္းမွတ္တမ္း တင္နိန္ယင့္။

သို႔ေသာ္..
ထိုနိန္႔တမ္းတ ငိုယိုလြမ္းကာ
ရာဇဝင္ေဟာင္း ထိုနိန္႔ေႀကာင္းကို
မေမာမပန္း ဟိတ္ဟန္ထုပ္လို႔
ဓါတ္ပံုရိုက္ခံ မွတ္တမ္္းတင္ဖို႔
လားဂါတ္လာဂါတ္ ေရေမာကတ္နန္႔
ေပ်ာ္ရႊင္ကတ္ဖို႔ မဟုတ္ပါ။

တပိုင္တႏိူင္ ထမ္းေဆာင္ႏိူင္ဖို႔
ဆဲြကာလက္တဲြ ညီညြတ္ေရးနန္႔
ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္ရႊာ ကိုယ့္နိန္ရာတြက္
အသက္သြီးသား ရင္နီးျမႇဳပ္ကာ
သမိုင္းတာဝန္ ေက်ပြန္စီဖို႔
က်ဆံုးခေရ ရခိုင္ျပည္တြက္
အဓိဌါန္သစၥာ ျပဳဂါတ္ပါ။
....................

ပင္မ

ရခိုင္ျပည္နယ္နိန္႔မွ ရခိုင္သားသို႔

Posted by Myat Khine  |  No comments

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ တစ္ရက္ ႏွစ္ကုန္ေရ
လူသားခ်င္းဖိႏိွပ္ အျမတ္ထုပ္ဖို႔
ေကာက္က်စ္ယုတ္မာ နယ္ခ်ဲ႕လက္မွာ
ေသာင္းသိန္းခ်ီပနာ ခုခံတိုက္လည္း
က်ဆံုးခေရ ထိုနိန္႔ေခ်
ကိုလိုနီေခတ္က ရခိုင္ျပည္။

ကိုလိုနီလက္ေအာက္မွာ
ေသနပ္ျပဒါးေထာက္ ရင္ဝထိဗ်ာလ္
မဟိမရ အဓမၼနန္႔
လက္နက္အားကို နယ္ခ်ဲ႕ရို႕က
သြီးမိုးရြာခ် ထိုအခ်ိန္။

မာရယုအစ သမၼတအဆံုး
ရခိုင္မင္းမ်ား ထားခေရအမြီ
ရခိုင္ျပည္မွာ ဟိျငားေသာ္လည္း
လူကအစ ဘုရားကမက်န္
ကုန္ကုန္စင္ေအာင္ ဖ်က္စီးခယင့္။

ေဒႏွစ္ေဒခ်ိန္ ထိုရက္ကိုကား
သမိုင္းသံုးသပ္ ႀကည့္ရူးဂါတ္နန္႔
ရာဇဝင္ေဟာင္း သမိုင္းေႀကာင္းကို
မွတ္တမ္းတင္ေျမာက္ ထိုနိန္႔ေရာက္လို႔
က်ဆံုးခေရ ရခိုင္ျပည္တြက္
ေနာင္လာေႏွာင္သား သိစီျခင္းငွါ
သမိုင္းမွတ္တမ္း တင္နိန္ယင့္။

သို႔ေသာ္..
ထိုနိန္႔တမ္းတ ငိုယိုလြမ္းကာ
ရာဇဝင္ေဟာင္း ထိုနိန္႔ေႀကာင္းကို
မေမာမပန္း ဟိတ္ဟန္ထုပ္လို႔
ဓါတ္ပံုရိုက္ခံ မွတ္တမ္္းတင္ဖို႔
လားဂါတ္လာဂါတ္ ေရေမာကတ္နန္႔
ေပ်ာ္ရႊင္ကတ္ဖို႔ မဟုတ္ပါ။

တပိုင္တႏိူင္ ထမ္းေဆာင္ႏိူင္ဖို႔
ဆဲြကာလက္တဲြ ညီညြတ္ေရးနန္႔
ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္ရႊာ ကိုယ့္နိန္ရာတြက္
အသက္သြီးသား ရင္နီးျမႇဳပ္ကာ
သမိုင္းတာဝန္ ေက်ပြန္စီဖို႔
က်ဆံုးခေရ ရခိုင္ျပည္တြက္
အဓိဌါန္သစၥာ ျပဳဂါတ္ပါ။
....................

8:05 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ေတာင္စိုင္ေတာႀကား
ျမင့္မားစိမ္းလန္း
လြန္စြာထြန္းပ
ရွိယခင္က
ထင္ေပၚလြန္းႏိူင္
သက္သီတိုင္ခ
အိုရကၡ။

ေထာ..
လီရိုင္းတိတိုက္ခိုက္
အေမွာင္တိနက္
ညတိေရာက္ပနာ
အလင္းဆိုစြာ
ဇာလည္းမသိ
မ်က္ေတာင္တိ အဖ်တ္ဖ်တ္နန္႔
အသက္ယႈက်ပ္
မ်က္မျမင္ဘဲ
အနာဂါတ္ဟင္းလင္းျမင္မွာ
သမိုင္းေပ်ာက္နိန္စြာက
ငါရို႕ရာ။

အား...
ဗိသုကာလက္ရာတိနန္႔
တည္တံ့ခေရ ရာဇဝင္တိကို
သမိုင္းျပန္တင္ အားမြီးဖို႔တြက္
သမိုင္းေႀကာင္းနန္႔ စာမ်က္ႏွာကို
တရားအားမွန္ ဇဲြမွန္သတၱိနန္႔
ေကာက္ပနာ
ဖြင့္ဖတ္ႀကည့္ကတ္ဖိလတ္။

မပ်က္စီးဘဲ တည္ဟိနိန္ေရ
ထိုအယင္က ရာဇဝင္ႀကီးတြက္
ငါ့ရို႕တိ ပီးဆပ္ရဖို႔ဆိုကား
ေက်ာက္ေျမာင္းေက်ာက္ႀကား
ကမၺည္းတိကလည္း
ရခို္င္လို႔ ကမၻာကသိေအာင္
အသက္သြီးမဟိေရ ငါ့ခႏၶာကို
ဝိုင္းပနာစည္းရံုး ေဖၚထုပ္ဖိလတ္။
......................

ပင္မ

ရခိုင္ပံုရိပ္က

Posted by Myat Khine  |  No comments

ေတာင္စိုင္ေတာႀကား
ျမင့္မားစိမ္းလန္း
လြန္စြာထြန္းပ
ရွိယခင္က
ထင္ေပၚလြန္းႏိူင္
သက္သီတိုင္ခ
အိုရကၡ။

ေထာ..
လီရိုင္းတိတိုက္ခိုက္
အေမွာင္တိနက္
ညတိေရာက္ပနာ
အလင္းဆိုစြာ
ဇာလည္းမသိ
မ်က္ေတာင္တိ အဖ်တ္ဖ်တ္နန္႔
အသက္ယႈက်ပ္
မ်က္မျမင္ဘဲ
အနာဂါတ္ဟင္းလင္းျမင္မွာ
သမိုင္းေပ်ာက္နိန္စြာက
ငါရို႕ရာ။

အား...
ဗိသုကာလက္ရာတိနန္႔
တည္တံ့ခေရ ရာဇဝင္တိကို
သမိုင္းျပန္တင္ အားမြီးဖို႔တြက္
သမိုင္းေႀကာင္းနန္႔ စာမ်က္ႏွာကို
တရားအားမွန္ ဇဲြမွန္သတၱိနန္႔
ေကာက္ပနာ
ဖြင့္ဖတ္ႀကည့္ကတ္ဖိလတ္။

မပ်က္စီးဘဲ တည္ဟိနိန္ေရ
ထိုအယင္က ရာဇဝင္ႀကီးတြက္
ငါ့ရို႕တိ ပီးဆပ္ရဖို႔ဆိုကား
ေက်ာက္ေျမာင္းေက်ာက္ႀကား
ကမၺည္းတိကလည္း
ရခို္င္လို႔ ကမၻာကသိေအာင္
အသက္သြီးမဟိေရ ငါ့ခႏၶာကို
ဝိုင္းပနာစည္းရံုး ေဖၚထုပ္ဖိလတ္။
......................

7:59 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top