ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Thursday, December 17, 2009

”က်ိန္စာသင္႔ေသာ ဒီဇင္ဘာ တစ္ည”

Posted by Anonymous  |  No comments

အမွန္ဆုိေက ယင္းညစြာ
ျမပုလဲတိနဲ႔တူေရ နွင္းျမဴတိ၏
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ျမဴူူးႀကြျခင္း၊
ေပြ႔ဖက္ နမ္းရွဳိက္ျခင္းနန္႔အတူ
အခ်စ္ေတးသံသာတိကုိ
စီစီရီရိီ ခင္းက်င္းထားျပီး
သုိသုိသိပ္သိပ္ ျမဴးျမဴးႀကြႀကြ
လွလွပပ ရ႔ႊင္ရႊင္ျမျမ လွပနီခစြာ။

မဂၤလာ အေပါင္းနဲ႔ ျပည္႔စုံစီဖို႔
အေဟာင္းတိကုိ ေမာင္းထုတ္ရင္း
အသစ္သစ္တိကုိ ထြီးပုိက္ႀကဳိဆုိဖုိ႔
ထြန္းညွိထားေရ ခရစၥမ မိီးခ်ဴးမီးတန္းတိေအာက္
ေတာင္ဝင္သဇင္တိ္နန္႔ အတူ
သစ္ခြ၊ ခြါညိဳ ၊ ခေရအစ ပန္းေပါင္းသိန္းသန္းမက
ျမဴးႀကြ ခုန္ေပါက္ရင္း ဝီဆာစြာ ဖူးပြင္႔နီခဂတ္စြာ။

သုိ႔ေပသိ….
အေမွာင္ဆုိစြာ အမွားကုိ က်ဴးလြန္ဖုိ႔
အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္လုိ႔ ယူဆခဂတ္ေတ
ငရဲသားတစ္ခ်ဳိ႕၏ လူမဆန္စြာ
ရက္စက္ ႀကမ္းႀကဳတ္မူေအာက္မွာ
သဇင္၊ သစ္ခြ၊ ခြါညဳိ ၊ ခေရ ခရစၥမ
မိီးရႈး မီးတန္းအစ ႀကယ္စင္ေခ်တိ၏
ဝိညာဥ္တိ…. ဝိညာဥ္တိ…..ဝိညာဥ္တိ
လူသူမသိ၊ လက္ကမ္း ကူမဲ႔လူမဟိ၊
တျဖဳတ္ျဖဳတ္နန္႔ အျခြီခံခရစြာ
ယင္းညေယ….ေတာ္ဝင္သဇင္ရုိ႕၏
ဝိညာဥ္ေလာကထဲမွာ က်ိန္စာသင္႔ေရ
ဒီဇင္ဘာည အျဖစ္ ကမၺည္းထိုးခံခရစြာ။

အားလုံးကုိ ခ်စ္ခင္ေလးစားလ်က္..

ထြန္းလင္းခုိင္...

၁၇.၁၂.၂၀၀၉

5:57 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top