ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

ေအာ္ ဒီဇင္ဘာ ည

မသိတတ္ေတ အငယ္ခါက
ရင္မွာႀကည္ႏုန္း ပီတီဖုံးဗ်ာလ္
ေပ်ာ္ဖူးခေရ နိန္႔ ရက္တိ
ႏွလုံးသားမွာ အသိမဟိ
အေပ်ာ္ႀကဴးခေရ နိန္႔ရက္တိ
ဇာမွာေလ …….
ယင္းေပ်ာ္ရႊင္ခေရ နိန္႔ရက္တိ
င႐ုိ႔ၿပည္နယ္နိန္႔ဆုိေရ အသိစိတ္နန္႔
ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ လုပ္ဖူးခေရ နိန္႔ရက္တိ
ႏွစ္စည္ေပ်ာ္ၿမဴးခ ဒီဇင္ဘာညကုိတမ္းတ
အငယ္ခါက အမွတ္တရတိ
စြဲထင္ဗ်ာလ္ က်န္ဟိသိ..
ဒီဇင္ဘာလကုန္နိန္႔ ႏွစ္မ်ားစြာေၿပာင္းရႊိ
င႐ုိ႔ၿပည္နန္႔ လူမ်ဳိးက်ဆုံးခေရ နိန္႔ လုိ႔
ေအနိန္႔ခါမွသိ
ဇာမွာေလ င႐ုိ႔ေပ်ာ္ခေရနိန္႔တိ
ရင္နာစရာနန္႔ ၀မ္းနည္းစရာ အၿပည့္နိန့္
အဂုမွာရာသိ ေနာက္က်ခဗ်ာလ္အသိတိ
င႐ုိ႔ေဂါင္းေဆာင္တိ အလိမ္ခံခရေရနိန္႔
ဇာပုိင္ပင္ေပ်ာ္ႏုိင္ဖုိ႔ ….

အတုေယာင္ အေရာင္ဆုိးထားေရ
လြတ္လပ္ေရး င႐ုိ႔လူမ်ဳိးမေပ်ာ္ႏုိင္ေရး

ဒီဇင္ဘာေရာက္လီတုိင္း
မခံႏုိင္ ေဒါသေပါက္ကြဲမိ
နိန္႔ရက္တိ မ်ားစြာတုိင္
မေပ်ာ္ႏုိင္ေရဘ၀ ဒီဇင္ဘာညတစ္ည
ေၿဖမေပ်ာ္ႏုိင္ခ ဒီဇင္ဘာည
ဒီဇင္ဘာမ်က္ရီမဆက္ဖုိ႔ ရကၡိတ႐ုိ႔မွာ တာ၀န္ကုိယ္စီဟိ
ရကၡိတ႐ုိ႔ႀကဳိးစား ႏဳိးႀကားပနာစိတ္ထား
အမ်ဳိးသားဆုိေရအသိနန္႔ ခံစားခ်က္ကုိယ္စီဟိလီဖုိ႔
ရင္မွာေမ်ာ္ဗ်ာလ္ တမ္းတဒီဇင္ဘာည
မ်က္ရည္စက္တိ အေဖာ္မဟိစီဖုိ႔
ႏုိးႀကားဗ်ာလ္စိတ္ထား ရကၡိတ႐ုိ႔အင္အား
ဒီဇင္ဘာအေပ်ာ္ကုိ မိန္႔လုိက္ကတ္ပါဖိ
ဒီဇင္ဘာအေပ်ာ္ဆုိစြာ င႐ုိ႔မွာမဟိ
မေပ်ာ္ရႊင္ရေရင႐ုိ႔တိ ဒီဇင္ဘာည ခြင္းလႊတ္လုိက္ပါဖိ

ရကၡိတ႐ုိ႔ အင္းႏုန္းအသိစိတ္တိႏုိးႀကားဗ်ာလ္ခံစားခ်က္ကုိယ္စီဟိႏုိင္ကတ္ပါစီ

ရကၡထြန္း (ဦးရာဇ္ၿမီ)
Share on Google Plus

About thadawa

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Post a Comment