ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Sunday, May 9, 2010

ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္အသီးသီးမွ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ဆြမ္းဆက္ကပ္။

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments

 
ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ဆြမ္းဆက္ကပ္ေနပုံ


Accumption University , Mahidol University ႏွင့္ Rangsit University တကၠသိုလ္ အသီးသီးတုိ႔၌၊ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ၊ ရခုိင္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ စုေပါင္း၍၊ ျမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား အမ်ားဆုံး သီတင္းသံုးရာ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတိုက္၌၊ ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း၊

 
တကၠသိုလ္အသီးသီးမွ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ထမင္းသုံးေဆာင္ေနၾကစဥ္

7:37 PM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top