ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Thursday, July 15, 2010

အနာဂါတ္နွင့္ ေမွ်ာ္လင့့္ခ်က္

Posted by အသွ်င္ေရ၀တ  |  1 comment

ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္နွင့္ အနာဂါတ္သည္
အျမဲဒြန္တဲြသြားလာလ်က္ရွိ၏ ။
ထုိအရာနွစ္ခုအား တစ္စစီ ခဲြထုတ္ပစ္၍မရႏုိင္ ။
အနာဂါတ္သည္ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္၌ မွီတည္ေနျပီး
ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္သည္ အနာဂါတ္အားတြယ္ဖက္ထား၏။
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ အျမဲရွင္သန္ေနျပီး
အနာဂါတ္သည္ အျမဲေရြ႔လ်ားေနေပလိမ့္မည္ ။
အကြ်န္ဳပ္တို့၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အား
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ မေသဆံုးေစႏုိင္သလို
အကြ်နဳ္ပ္တို့၏ အနာဂါတ္အားလည္း
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ ရပ္တန္႔၍ ရလိမ့္မည္မဟုတ္။
အကြ်န္ုပ္တို့၏ အသက္ရႈသံမရပ္တန့္သမွ်
အကြ်န္ုပ္တို့၏ ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္နွင့္ အနာဂါတ္သည္လည္း
အျမဲ ရွင္သန္ေတာက္ပ ေနေပလိမ့္မည္ ။
အကြ်န္ုပ္တို့သည္ အကြ်န္ုပ္တို့၏ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ျပီး
အကြ်န္ုပ္တို့သည္ အကြ်န္ုပ္တို့၏ မေကာင္းဆိုးဝါးလည္းျဖစ္၏။
ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္မဲ့ေနေသာသူသည္
အရူးတစ္ေယာက္ေလာက္ တန္ဘိုးမရွိနုိင္သလို
အနာဂါတ္မဲ့ေနေသာသူသည္လည္း
ရွင္သန္ေနလ်ွက္နွင့္ ေသဆံုးေနသူသာျဖစ္ေပလိမ့္မည္ ။
အကြ်န္ုပ္တို့၏ အသက္ရႈ႔သံတုိင္းမာ
အကြ်န္ုပ္တို့၏ ေမွ်ာ္လင္ခ်က္တို့စီးဆင္းေနျပီး
အကြ်န္ုပ္တို့၏ ျမင္ကြင္းတိုင္းမာ
အကြ်န္ုပ္တို့၏ ေရႊေရာင္အနာဂါတ္သည္
အျမဲေတာက္ပေန၏ ။
ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေသာေန့သည္
အကြ်န္ုပ္တို့၏ အသက္ရႈသံကင္းမဲ့ေသာေန႔ ျဖစ္ျပီး
အနာဂါတ္ေပ်ာက္ဆံုးေသာေန့သည္
အကြ်န္ုပ္တို့၏ မ်က္လႊာ ပိတ္ေသာေန႔ ျဖစ္၏ ။
ထုိ့ေၾကာင့္
အကြ်န္ုပ္တို့သည္
ခိုင္မာေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္
အကြ်န္ုပ္တုိ့၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ရွင္သန္ေစျပီး
ၾကံ့ခိုင္ေသာ မဆုတ္နစ္ေသာ ဇဲြလု့ံတို့ျဖင့္
အကြ်န္ုပ္တို၏ အနာဂါတ္အိမ္ေလးအား
လွပေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကရေပလိမ့္မည္ ။

(ေမတၱာေတာ္ျဖင့္ အရွင္အရိယဝံသ)


4:47 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

1 comment:

  1. that's very nice poem to recognize for those who're trying the best in the life with hope and belief.

    ReplyDelete

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top