ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

ဘာသာေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာ Ebooks မ်ား

Elizabeth J. Harris _ Theravada Buddhism & British Encounter
Maung Toe _ Buddhism Handbook
Dr Mehm Tin Mon _ The Right View On Life-Living And Dying
Chan Myay Mying Sayadaw _ How To Devlop Metta
Chan Myay Mying Sayadaw _ Medicine That Makes All Diseases Disapear
Dr Mehm Tin Mon _ Kamma . The Real Creator
The Ultimate Time Management Guide
Ledi Sayadaw _ The Ledi Dhamma on Nibbana
Ledi Sayadaw _ The Manual of Buddhism
Share on Google Plus

About A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Post a Comment