ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

ဖတ္ခ်င္ရာဖတ္ ျမန္မာဘာသာ ေလ့လာစရာ Ebooks မ်ား

မဂုိဘုရင္ ဗဟာဒူးရွားဇဖာရ္ ၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား _ ဦးသန္း
ဦးသန္း _ မဂုိဘုရင္ ဗဟာဒူးရွားဇဖာရ္၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား 
အၾကည္ေတာ္ _ ကေလးလက္ေရး
အၾကည္ေတာ္ _ ခ်စ္လုိ႔စတာ နာတယ္ဒတၱေက်ာ္စြာ _ သမန္းက်ား
ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ဟာသလႊင္ျပင္ အမွတ္ ၂
Share on Google Plus

About A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Post a Comment