ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Wednesday, March 9, 2011

ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးျခင္းႏွင့္ဆႏၵျပဳႏႈတ္ဆက္ျခင္း

Posted by လျခမ္းျမီ  |  No comments

Date.9,3,2011- Wednesday


Mahachulalongkornrajavidyalaya University,Chiang Mai Campus မွ ပထမဆံုး BA တန္းၿပီးဆံုးသူလဲျဖစ္၊ MMSA-၏ ပထမဆံုး ဥကၠ႒လည္းျဖစ္ေသာ၊ ေက်ာင္းသာေရးရာႏွင့္လူမႈေရး အမ်ိဳးသား ေရးဆိုင္ရာက႑မ်ား၌ ႏိုင္ရာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး BA(English) ဘြဲ႕ၿပီးဆံုးေသာ အသွ်င္၀ရသာမိအား MMSAမွ အထူးလႈိက္လွဲအားရ၀မ္းသာစြာဂုဏ္ယူပါေၾကာင္းႏွင့္ MMSA- ေပၚ ေပါက္လာဇီရန္ထမဆံုးအားႀကိဳးမာန္တက္စည္းရံုးႀကိဳးပမ္းဦးေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားကိုအထူးေက်းဇူးတင္ပါ ေၾကာင္း MMSA မွ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။
ထပ္မံ၍ ဆုေတာင္းဆႏၵျပဳလိုသည္မွာ-------- ရွိဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ ဘ၀ခရီးလမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ပညာျပည့္၀၊ ႏွလံုးလွ၍ သုခခ်မ္းသာ၊ အရာရာေသာ ေက်ာင္းျခင္းမဂၤလာမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျပည့္၀ပါဇီေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ဆိုင္ရာ က႑မ်ာကိုလည္း ဆထက္တပိုး တိုး၍ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ၊ အမ်ားေကာင္းက်ိဳး ထမ္းပိုး ရြက္ေဆာင္ႏိုင္၍ မိမိတိုင္းျပည္၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊သာသာနာတိုးတက္စည္ပင္ ျပန္႔ပြါးေအာင္ေဆာင္ ရြက္ႀကိဳးစားႏိုင္ေသာရခိုင္သားေကာင္းရတနာတစ္ပါးျဖစ္ပါဇီေၾကာင္းေက်ာင္းသားညီကိုမ်ားအားလံုးမွ ဆုေတာင္းဆႏၵျပဳအပ္ပါသည္။စာေရးသူ
ဘိကၡဳျဖဴ

6:52 PM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top