ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Tuesday, May 31, 2011

ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္း)အား အထူး ေက်းဇူးတင္႐ွိပါေၾကာင္း

Posted by A.S.M.S ျပန္ၾကားေရး  |  No comments


ရခိုင္ျပည္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ သႏၱာၿမီအဖိုးအေဘာင္ဓမၼရိပ္သာ၌ ဂီရိအမည္႐ွိ ဆိုင္ကလုန္း မုန္းတိုင္းေၾကာင္း ပ်က္စီးသြားေသာ အေဆာင္တို႔မွာ သြပ္ (သံျဖဴ)၊ ဓနိ ဝယ္ရန္အတြက္၊ ၂၀၁၀ ခု၊ ႏိုင္ဝင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔၊ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ)မွ အေလွဴေတာ္ေငြ (၁) သိန္းက်ပ္ကို ေစတနာသဒၶါတရားထက္သန္စြာျဖင့္လွဴ

ဒါန္းခဲ့ပါသည္။

အလွဴ႐ွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ) တို႔အား သႏၱာၿမီအဖိုးအေဘာင္ဓမၼရိပ္သာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္႐ွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္>>>>
--
.........................
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
သႏၱာၿမီ အဖိုးအေဘာင္ဓမၼရိပ္သာ
တိုးခ်ဲ႕(၅)လမ္း၊ တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္
HP: +95 (0)949650228

8:59 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top