ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္း)အား အထူး ေက်းဇူးတင္႐ွိပါေၾကာင္း


ရခိုင္ျပည္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ သႏၱာၿမီအဖိုးအေဘာင္ဓမၼရိပ္သာ၌ ဂီရိအမည္႐ွိ ဆိုင္ကလုန္း မုန္းတိုင္းေၾကာင္း ပ်က္စီးသြားေသာ အေဆာင္တို႔မွာ သြပ္ (သံျဖဴ)၊ ဓနိ ဝယ္ရန္အတြက္၊ ၂၀၁၀ ခု၊ ႏိုင္ဝင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔၊ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ)မွ အေလွဴေတာ္ေငြ (၁) သိန္းက်ပ္ကို ေစတနာသဒၶါတရားထက္သန္စြာျဖင့္လွဴ
ဒါန္းခဲ့ပါသည္။

အလွဴ႐ွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ) တို႔အား သႏၱာၿမီအဖိုးအေဘာင္ဓမၼရိပ္သာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္႐ွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္>>>>
--
.........................
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
သႏၱာၿမီ အဖိုးအေဘာင္ဓမၼရိပ္သာ
တိုးခ်ဲ႕(၅)လမ္း၊ တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္
HP: +95 (0)949650228
Share on Google Plus

About A.S.M.S ျပန္ၾကားေရး

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Post a Comment