ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Monday, May 30, 2011

ASMA ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔၀င္မ်ား

Posted by A.S.M.S ျပန္ၾကားေရး  |  No commentsASMA(ရခုိင္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔) ၏ ၆ လပတ္အစည္းအေ၀းနွင္႔ ေကာ္မတီ၀င္လူၾကီးမ်ား
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ပြဲ အခမ္းအနား အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံမ်ား

Posted by Picasa

3:14 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top