ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Sunday, June 26, 2011Posted by Picasa 
 ေပါက္ေတာ္ျမိဳ႔နယ္၊ အင္ကရားခ်ဳိင္းကၽြန္း၌ ဂီရိမုန္တုိင္းဒုကၡသည္မ်ား ေထာက္ပ႔ံကူညီမႈတြင္
ASMA (ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား) မွ ၎ေဒသကလူမ်ားအတြက္ အေရး
တၾကီးလုိအပ္ေသာ အေရးေပၚအကူအညီ(အုန္း၊၀ါး၊သစ္၊သံျဖဴ)စသည္မ်ား ဤကဲ႔သုိ႔
ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။
သတင္း

ASMA ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဂီရိမုန္တုိင္း ဒုကၡသည္မ်ား ေထာက္ပံ႔ကူညီမႈ

Posted by A.S.M.S ျပန္ၾကားေရး  |  No commentsPosted by Picasa 
 ေပါက္ေတာ္ျမိဳ႔နယ္၊ အင္ကရားခ်ဳိင္းကၽြန္း၌ ဂီရိမုန္တုိင္းဒုကၡသည္မ်ား ေထာက္ပ႔ံကူညီမႈတြင္
ASMA (ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား) မွ ၎ေဒသကလူမ်ားအတြက္ အေရး
တၾကီးလုိအပ္ေသာ အေရးေပၚအကူအညီ(အုန္း၊၀ါး၊သစ္၊သံျဖဴ)စသည္မ်ား ဤကဲ႔သုိ႔
ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။

8:18 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Saturday, June 4, 2011


                                               At her Harvard graduation, June 2009.

အလြန္အမင္း ပင္ပန္းဆင္းရဲၾကရွာေသာ မိဘမ်ားမွ အထီးက်န္ အညတရဆန္လြန္းလွေသာ ဘ၀တစ္ခုအား စတင္ရန္ (Liz Murray) လိဇ္မာရီ ဟု ေခၚေသာ ကေလးမငယ္အား အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ နယူးေယာက္ျပည္နယ္၊ ဘေရာ္းစ္(Bronx) ျမိဳ႕တြင္ ၁၉၈၀ ခု၌ ေမြဖြားခဲ့သည္။
ေဆာင္းပါး

အိမ္မဲ့ လမ္းေဘးဘဝမွ ဟားရ္ဗားဒ္ (Harvard) တကၠသိုလ္သုိ ့…( Homeless to Harvard )

Posted by Light  |  No comments


                                               At her Harvard graduation, June 2009.

အလြန္အမင္း ပင္ပန္းဆင္းရဲၾကရွာေသာ မိဘမ်ားမွ အထီးက်န္ အညတရဆန္လြန္းလွေသာ ဘ၀တစ္ခုအား စတင္ရန္ (Liz Murray) လိဇ္မာရီ ဟု ေခၚေသာ ကေလးမငယ္အား အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ နယူးေယာက္ျပည္နယ္၊ ဘေရာ္းစ္(Bronx) ျမိဳ႕တြင္ ၁၉၈၀ ခု၌ ေမြဖြားခဲ့သည္။

8:49 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

    “How much is one human life worthလူသားဘ၀တစ္ခုသည္ ဘယ္ေလာက္ တန္ရာတန္ေၾကးရွိသလဲ..? ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ကမၻာတစ္၀ွန္းရွိ တကၠသုိလ္တို႔၏ ထိပ္ဆံုးကေနရာကို ယူထားေသာ ဟားဗက္တကၠသုိလ္ႀကီးမွ Prof- Michael Sandel lecture တြင္ဖတ္ရွဳ နားေထာင္ဖူးပါသည္၊ နားေထာင္ဖတ္ရွဳၿပီး အေတြးစဥ္းစားခန္းမ်ားတသီႀကီးဖြင့္ကာ ကမၻာႀကီးသို႔ လူသားအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာေသာ ကြ်ႏု္ရို႕၏တန္ေၾကးကို စဥ္းစားေနမိသည္။

ေဆာင္းပါး

လူသားဘ၀တစ္ခုရဲ႕ တန္ရာတန္ေၾကး (တန္ဖိုး)

Posted by Light  |  No comments

    “How much is one human life worthလူသားဘ၀တစ္ခုသည္ ဘယ္ေလာက္ တန္ရာတန္ေၾကးရွိသလဲ..? ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ကမၻာတစ္၀ွန္းရွိ တကၠသုိလ္တို႔၏ ထိပ္ဆံုးကေနရာကို ယူထားေသာ ဟားဗက္တကၠသုိလ္ႀကီးမွ Prof- Michael Sandel lecture တြင္ဖတ္ရွဳ နားေထာင္ဖူးပါသည္၊ နားေထာင္ဖတ္ရွဳၿပီး အေတြးစဥ္းစားခန္းမ်ားတသီႀကီးဖြင့္ကာ ကမၻာႀကီးသို႔ လူသားအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာေသာ ကြ်ႏု္ရို႕၏တန္ေၾကးကို စဥ္းစားေနမိသည္။

6:45 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top