ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Sunday, June 26, 2011

ASMA ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဂီရိမုန္တုိင္း ဒုကၡသည္မ်ား ေထာက္ပံ႔ကူညီမႈ

Posted by A.S.M.S ျပန္ၾကားေရး  |  No commentsPosted by Picasa 
 ေပါက္ေတာ္ျမိဳ႔နယ္၊ အင္ကရားခ်ဳိင္းကၽြန္း၌ ဂီရိမုန္တုိင္းဒုကၡသည္မ်ား ေထာက္ပ႔ံကူညီမႈတြင္
ASMA (ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား) မွ ၎ေဒသကလူမ်ားအတြက္ အေရး
တၾကီးလုိအပ္ေသာ အေရးေပၚအကူအညီ(အုန္း၊၀ါး၊သစ္၊သံျဖဴ)စသည္မ်ား ဤကဲ႔သုိ႔
ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။

8:18 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top