ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

ASMA ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဂီရိမုန္တုိင္း ဒုကၡသည္မ်ား ေထာက္ပံ႔ကူညီမႈPosted by Picasa 
 ေပါက္ေတာ္ျမိဳ႔နယ္၊ အင္ကရားခ်ဳိင္းကၽြန္း၌ ဂီရိမုန္တုိင္းဒုကၡသည္မ်ား ေထာက္ပ႔ံကူညီမႈတြင္
ASMA (ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား) မွ ၎ေဒသကလူမ်ားအတြက္ အေရး
တၾကီးလုိအပ္ေသာ အေရးေပၚအကူအညီ(အုန္း၊၀ါး၊သစ္၊သံျဖဴ)စသည္မ်ား ဤကဲ႔သုိ႔
ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။
Share on Google Plus

About A.S.M.S ျပန္ၾကားေရး

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Post a Comment