ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Sunday, July 10, 2011

ASMA ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ရန္ပုံေငြ ကံစမ္းမဲ

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

ASMA ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ားအစည္းအေ၀းတရပ္ကုိ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔၊ ၀တ္တလုံ
ေက်ာင္းတုိက္၊ နာယကဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမအခန္းတြင္ ၂၊ ၇၊ ၂၀၁၁ စေနေန႔ည၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔
ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ အဖြဲ႔ရန္ပုံေငြကိစၥႏွင္႔ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးကိစၥတုိ႔ကုိ အဓိကထားေဆြးေႏြးၾက
ရာ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူမ်ားမွ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ရန္ပုံေငြ ကံစမ္းမဲ
ဖြင္႔ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူခဲ႔ၾကပါသည္။ ထုိသေဘာတူညီခ်က္နွင္႔အညီ ၉၊ ၇၊ ၂၀၁၁ စေနေန႔
ညတြင္ နာယကဆရာေတာ္ဦးဥတၱမနွင္႔ ဒု-ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ဦးကု႑လတုိ႔မွ ဦးေဆာင္၍ ကံစမ္းမဲ
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အဖြဲ႔ထဲမွေအာက္ပါပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ ကံစမ္းမဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ
၀င္မ်ားအျဖစ္ သေဘာတူသတ္မွတ္ထားခဲ႔ပါသည္။


ကံစမ္းမဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား
၁။ ဦးပညာသာရေဗာဓိ (ဥကၠ႒)
၂။ ဦးကု႑လ (ဒု-ဥကၠ႒)
၃။ ဦးကုသလာစာရ
၄။ ဦး ဂႏၳသာရ (အတြင္းေရးမႈး)
၅။ ဦးပညာလကၤာရ
၆။ ဦးေရ၀တ (ျပန္ၾကားေရးမႈး)
၇။ ဦးေခမာနႏၵ (ဘ႑ာေရးမႈး)
၈။ ဦး၀ိယတၱ
၉။ ဦးဓမၼသာရ
၁၀။ ဦးဣႏၵာစရိယ (ခ်င္းမုိင္)
၁၁။ ဦးအာေလာက (ျပန္ၾကားေရးမႈး-ခ်င္းမုိင္)
၁၂။ ဦးသူရိယ (ခ်င္းမုိင္)
၁၃။ ဦးက၀ိႏၵ (ခ်င္းမုိင္)
၁၄။ ဦးက၀ိပီယ (ခ်င္းမုိင္)
၎အျပင္....ကံစမ္းမဲဖြင္႔ပြဲကာလတစ္ေလွ်ာက္ ကံစမ္းမဲနွင္႔ပတ္သတ္ေသာ ေငြစာရင္းမ်ားကုိ
စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းရန္ စာအုပ္စာရင္းကုိင္ဆရာေတာ္နွင္႔ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔ငယ္တုိ႔ကုိသီးသန္႔
ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ပါသည္။
ကံစမ္းမဲျဖတ္ပုိင္းစာအုပ္စာရင္းကုိင္
၁။ ဦးကု႑လ (ဒု-ဥကၠ႒)
ဘ႑ာေငြထိန္းသိမ္းသူမ်ား
၁။ ဦးပညာလကၤာရ
၂။ ဦး ေခမာနႏၵ
၃။ ဦးဣႏၵာစရိယ
ကံစမ္းမဲဖြင္႔ပြဲကုိ ၂၀၁၁၊ ဒီဇင္ဘာလ (၄) ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ စမဲဒမ္း ASMA ေက်ာင္းသား
ရုံးခန္းတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ပါမည္

ASMA ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင္႔ မိမိတုိ႔အဖြဲ႔ရန္ပုံေငြတုိးတက္ေရးနွင္႔အဖြဲ႔ ေအာင္ျမင္စြာရပ္တည္
နိင္ေရးအတြက္ မိမိတုိ႔စြမ္းနုိင္သည္႔ဘက္မွ ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါရန္ ရုိေသစြာေလွ်ာက္
ထားပန္ၾကားအပ္ပါ၏။  
"တစ္ေယာက္အားျဖင္႔ ထင္းတေခ်ာင္းသာခ်ဳိးနုိင္သည္၊ စုေပါင္းအားျဖင္႔ ထင္းစည္းတခုလုံးကုိခ်ဳိးနုိင္သည္"

3:49 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top