ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Wednesday, August 3, 2011

ASMA ပညာဒါနစာသင္ခန္း နွစ္ပတ္လည္နွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားစုံညီပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပမည္

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments


 ထုိင္းနုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔၊ စမဲဒမ္း၊ (၅) လမ္းတြင္ ဖြင္႔လွစ္ထားေသာ ASMA ပညာဒါနစာသင္ခန္းသည္
ယခုဆုိလွ်င္ တစ္နွစ္တိတိျပည့္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ဤတစ္နွစ္တာကာလအတြင္း၌ သင္တန္းတက္ေရာက္သူ ေက်ာင္းသားမ်ားစြာသည္လည္း ေပၚထြက္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ASMA ပညာဒါနစာသင္ခန္းအေနျဖင္႔ တက္
ေရာက္လာေသာေက်ာင္းသားမ်ားအားထိေရာက္ေသာပညာသင္စနစ္ျဖင့္ မသင္ၾကားနုိင္ေစကာမူ
ပညာဟူသည္ လူတုိင္းအတြက္ အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔၏အားလပ္ေသာအခ်ိန္မ်ားကုိ မိမိဘ၀အတြက္
အေထာက္အကူျပဳနုိင္ေသာ ပညာရပ္တစ္ခုကုိေလ့လာလုိက္စားျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔ဘ၀ကုိ လက္ရွိအေျခ
အေနထက္ တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင့္ "ဘ၀အသိတရား" ကုိေပးအပ္နုိင္ခဲ့သည္မွာ
ျငင္းပယ္၍မရေပ။ ထုိသုိ႔ေပးအပ္နုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ASMA အဖြဲ႔နွင္႔ ASMAပညာဒါနစာသင္ခန္းကုိ
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႔၀င္သံဃာေတာ္မ်ား၊သင္တန္းျပဆရာ၊ဆရာမမ်ားကုိ အထူးေက်းဇူးတင္
ရွိပါေၾကာင္း ASMAအဖြဲ႔မွ အျမဲတမ္းမွတ္တင္ဂုဏ္ျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။
၂၁-၈-၂၀၁၁ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ASMA ပညာဒါနစာသင္ခန္း နွစ္ပတ္လည္နွင္႔သင္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား
စုံညီပြဲအခမ္းအနားကုိ စမဲဒမ္း (၅)၊ ASMA ပညာဒါနစာသင္ခန္းတြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီထိ  က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ အဖြဲ႔၀င္သံဃာေတာ္မ်ားနွင္႔သင္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာ အသိေပးပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

Posted by Picasa

8:08 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top