ရခိုင္မွ ပရဟိတႏွစ္ေက်ာင္းသုိ႔ ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္စရိတ္ ပႀကိမ္ ေငြငါးသိန္းလွဴဒါန္း


မိဘမ်ားဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္အႏွံ႕ရွိ လူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ ပီျပင္ေသာ ဘ၀တစ္ခုေဖၚေဆာင္ေရးမွာ ရင္နင့္ဖြယ္ရာအတိျဖစ္ေနသည္မွာအထူးေျပာစရာပင္မလိုေတာ့ပါ၊   

ယင္းအေျခေနမ်ားကို သေဘာေပါက္၍ျမွင့္တင္ေပးလိုေသာ လူငယ္ေစတနာရွင္မ်ားသည္ ရခိုင္လူငယ္မ်ား ပညာေရးျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္
အမိေျမက ငါတို႔အား ဘာလုပ္ေပးခဲ့သလည္း ဆိုတဲ့ေမးခြန္းမ်ိဳးမထုတ္ပဲ၊ အမိေျမကို ငါတို႔က ဘာလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ေမးခြန္းမ်ိဳးကိုသာ အဖန္ဖန္ေမးကာ ဘ၀ႏွင့္ ရွိသမွ်အရည္ခ်င္းမ်ားကိုပံုေအာ အပ္ႏွံၿပီး
စြမ္းေဆာင္ေပးေနၾကေသာရဟန္းပ်ိဳမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို၊လြယ္ကူအဆင္ေျပ ေစရန္ မိမိတို႔၏ ေစတနာပူးေပါင္းေပးၾကသည္မွာ အထူးပင္၀မ္းေျမာက္စရာေကာင္းလွပါသည္။ 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ါဆိုတစ္ႀကိမ္၊ ၀ါကြ်တ္တစ္ႀကိမ္၊ သႀကၤန္တစ္ႀကိမ္အားျဖင့္ ၃. ၾကိမ္စီ ၾကိဳးစား၊ စုေပါင္းကာေထာက္ပံ့မွဳတြင္လည္း ျဖဴစင္ေသာႏွလံုးသားမ်ားေပါင္းစပ္ကာ ၄င္းကေလးငယ္မ်ားသုိ႔ မိမိတို႔ေစတနာလက္တစ္ဖက္စီ စုေပါင္းကမ္းလွမ္းေပး ဆြဲေခၚတင္ၾကဖို႔ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

ပထမအႀကိမ္တြင္လွဴဒါန္းထားေသာေစတနာရွင္ (၂၆)ဦးတြင္ တကၠသုိလ္တြင္ပညာသင္ယူေနၾကေသာ ရဟန္းပ်ိဳ (၂၁) ပါး၊ လူ (၅) ေယာက္ပါ၀င္လွဴဒါန္းထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

ေနာက္အႀကိမ္ေထာက္ပံ့မွဳမ်ားတြင္ ရဟန္းပ်ိဳမ်ားႏွင့္အတူ လူမ်ားလည္း ပိုမို၊ပူေပါင္းပါ၀င္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ဖို႔ရန္   ေမွ်ာ္လင့္ထားပါေၾကာင္း…..

အမြန္ျမတ္ဆံုး ဆႏၵမ်ားျဖင့္……..အရွင္ပညာလကၤာရ.  ၆ ၊ ၈ ၊ ၂၀၁၁ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမွ ကေလးငယ္မ်ားပညာသင္ေထာက္ပံ့ေရးအတြက္ အလွဴရွင္မ်ား
စဥ္
            အမည္
အလွဴဘတ္
                  ေနရပ္
၁.
ဦးပညာသာရေဗာဓိ
 ၁၅၀၀
မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသုိလ္၊ ဘန္ေကာက္
၂.
ဦး၀ရသာမိ
 ၁၅၀၀
မဟာခ်ဴလာ၊ ခ်င္းမိုင္
၃.
ဦးပညာလကၤာရ
 ၁၅၀၀
မဟာခ်ဴလာ၊ ဘန္ေကာက္
၄.
ဦးေရ၀တ
 ၁၅၀၀
မဟာခ်ဴလာ၊ ဘန္ေကာက္
၅.
ဦးပေညာဘာသ
 ၁၀၀၀
မဟာခ်ိဳင္၊    ထုိင္း
၆.
ဦးဥာဏဓဇ (ခ)
 ၁၀၀၀
မာဂဓ၊        အိႏၵိယ
၇.
ဦးဣႏၵ၀ံသ
 ၁၀၀၀
မာဂဓ၊         အိႏၵိယ
၈.
ဦးကု႑လ
 ၁၀၀၀
မဟာမကု၊ ဘန္ေကာက္
၉.
ဦးေခမာနႏၵ
 ၁၀၀၀
မဟာခ်ဴလာ၊ ဘန္ေကာက္
၁၀.
ဦးပညာသိရီ (ခ)
 ၁၀၀၀
မဟာခ်ဴလာ၊ ဘန္ေကာက္
၁၁.
ဦးဇာေနယ်
၁၀၀၀
မဟာခ်ဴလာ၊ ဘန္ေကာက္
၁၂.
ဦးဓမၼသီရိ
  ၅၀၀
မဟာခ်ိဳင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ
၁၃.
ဦးဣႏၵမဥၨဴ
  ၅၀၀
မဟာခ်ဴလာ၊ ဘန္ေကာက္
၁၄.
ဥိီးပညာစကၠ
   ၅၀၀
ေအဘက္၊ ဘန္ေကာက္
၁၅.
ဦးဓမၼသာရ
   ၅၀၀
မဟာခ်ဴလာ၊ ဘန္ေကာက္
၁၆.
ဦး၀ိယတၱ
  ၅၀၀
မဟာခ်ဴလာ၊ ဘန္ေကာက္
၁၇.
ဦးဣႏၵာစာရ
  ၅၀၀
မဟာခ်ိဳင္၊     ထိုင္း
၁၈.
ဦး၀ံသပါလ
  ၅၀၀
မဟာခ်ဴလာ၊ ဘန္ေကာက္
၁၉.
ဦးဥတၱမ၀ံသ
   ၃၀၀
 မဟာမကု၊  ဘန္ေကာက္
၂၀.
ဦးက၀ိပီယ
    ၃၀၀
 မဟာမကု၊ ဘန္ေကာက္
၂၁.
ဦးကုသလာစာရ
    ၃၀၀
မဟာမကု၊ ဘန္ေကာက္
၂၂.
ကိုေက်ာ္ေစာခိုင္+မႏွင္းႏွင္းလွိဳင္
 ၁၀၀၀
ဘန္ေကာက္
၂၃.
ေမာင္သန္း၀င္း
 ၅၀၀
ဘန္ေကာက္
၂၄.
ေက်ာ္ေက်ာ္လွိဳင္+မသက္ထားဦး
 ၃၀၀
ဘန္ေကာက္
၂၅.
ကိုေအာင္ေအာင္၊ဟိန္းေဇာ္ဦး (၃)
၁၀၀၀
ဘန္ေကာက္

စုစုေပါင္းရရွိဘတ္ေငြ
၂၀၂၀၀
၁၉.၇.၁၁.မွ ၁.၈.၂၀၁၁. ေန႔ထိျဖစ္သည္
၁၃.ရက္အတြင္း ေစတနာရွင္မ်ားထဲ့၀င္ေငြ စုစုေပါင္း.၂၀၂၀၀.ဘတ္ရရွိပါသည္။

ေစတနာရွင္မ်ားထဲ့၀င္ထားေသာ စုစုေပါင္းဘတ္ေငြမွာ ၂၀၂၀၀.တိတိ၊  ျမန္မာေငြအားျဖင့္ ၅သိန္းျဖစ္သည္၊ ၄င္းငါးသိန္းမွ.၄.သိန္းအား ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊ ၀ဲႀကီးေထာင့္ေက်းရြာ၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပရဟိတေက်ာင္းတြင္ ကေလးမ်ား မနက္၊ညေနအခ်ိန္မ်ားတြင္ စာဖတ္ေက်ာင္း၊က်ဴရွင္၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ားကို၊ လ်ပ္စစ္မီးျဖင့္ လြယ္ကူစြာလည္ပတ္ ႏိုင္ေစရန္ မီးစက္တစ္လံုးအတြက္ ၄ သိန္းက်ပ္လွဴဒါန္းလိုက္ျပီး၊ က်န္ ၁. သိန္းအား ေျမာက္ဦးျမိဳ႕နယ္၊ တိမ္ညိဳေက်းရြာ၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပရဟိတေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းေန၊ေက်ာင္းစားအျဖစ္ ပညာသင္ယူေနၾကေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ဆန္အိပ္မ်ားလွဴဒါန္းျခင္းအားျဖင့္၊ မိဘမ်ားဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ လူငယ္မ်ားပညာေရး ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္၊ လူငယ္မ်ားပညာအရည္အခ်င္းမ်ား ျမင့္မားလာေစရန္ေမွ်ာ္ကိုးလ်က္(၂.၈.၂၀၁၁) ေန႔တြင္ ဦးဂ်ပန္ႀကီးမွတစ္ဆင့္ ၀ဲႀကီးေထာင့္ေက်းရြာဆရာေတာ္ ဦးစႏၵာ၀ရႏွင့္ ဦးနရိႏၵတို႔ဆီသုိ႔ လွဴဒါန္းလိုက္ပါသည္။ 

အမြန္ျမတ္ဆံုး ဆႏၵမ်ားျဖင့္
အရွင္ပညာလကၤာရ။ ၆၊ ၈၊ ၂၀၁၁.

Share on Google Plus

About Light

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Post a Comment