Sunday, September 25, 2011

မဟာခ်ဴလာတကၠသိုလ္ လမ္းညႊန္ (ခ်င္းမိုင္)

ထိုင္းဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္တြင္္္1. Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 2.Mahamakut Buddhist University, 3.The World Buddhist University. 4. InternationalBuddhistCollege,
5.College of Religious Studies of Mahidol University, Dearpartment of Buddhist Studies faculty of Social Science and Humanity of Mahidol University (MA and Ph.D) စသည္ျဖင့္ ဘာသာေရးတကၠသိုလ္မ်ား ထဲတြင္ မဟာာခ်ဴလာေလာင္ကြန္ တကၠသုိလ္သည္လည္း ထင္ရွားေသာဘာသာ ေရးတကၠသိုလ္တခုပင္ျဖစ္သည္။
ထိုင္းဘုရင္ႀကီး ရာမဘုရင္ကို အစြဲျပဳ၍ ဘုရင္ႀကီး ဘြဲ႕အတိုင္း ေခၚေ၀ၚသံုစြဲလာေသာ နာမည္ပင္ျဖစ္သည္။ မဟာခ်ဴလာတြင္ CAMPUS မ်ားရွိၿပီးထိုင္းႏိုင္ငံ၏ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ သုိ႕မဟုတ္ (ဇင္းမယ္) ယခု ခ်င္းမုိင္ တြင္တည္ရွိေသာ Chiang Mai Campus လည္း တခု အပါ၀င္ျဖစ္သည္။
မဟာခ်ဴလာတြင္ Thai Program ႏွင့္ English Program (E.P) ႏွခု ကို ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္သည္။ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္၊ နီေပါ၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား၊ဗီယက္နမ္ ၊ ျမန္မာ ႏွင့္ ထိုင္းႏုိ္င္ငံတို႕မွ ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္သင္ၾကားၾကသည္။
Chiang Mai ဌါနခြဲတြင္ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္လိုပါက ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာ အရည္ခ်င္း အနည္းဆံုး intermediate level ေလ့လားထားရမည္။ ဗုဒၶႏွင့္ဗုဒၶဘာသာ အေၾကာင္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ နားလည္သည္အထိေလ့လာထားရမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြါရန္မွာ Student sponsor လိုအပ္သည္။


ထိုအခ်က္အလက္မ်ား ေရာက္လာရန္မိမိ၏ မိတ္ေဆြတပါးပါးသို႕ မွတ္ပံုတင္ passport copy မ်ားကို ပို႔ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
Student sponsor ေရာက္လာပါက ေလယာဥ္လက္မွတ္ႏွင့္အတူ သံရံုးတြင္ Visa ေလွ်ာက္ထားရမည္။ Visa ဖိုးမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ (၄၅၀၀၀) က်ပ္ ျဖစ္သည္။
သာသနာ၀င္ကဒ္၊ပထမႀကီးေအာင္လက္မွတ္ႏွင့္ အမွတ္စာရင္းတို႕ကို ႏုိႀတီျပန္္ရမည္။ (ပထမႀကီးတန္းႏွင့္ သာသနဓဇဓမၼာစရိယ ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ သူတုိ႔မွာ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား အမွတ္စာရင္းမ်ား ႏုိႀတီျပန္ထားဖုိ႔ အမွန္တကယ္လုိအပ္ပါသည္)
၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ မွတ္ပံုတင္ရက္တြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ဝင္ခြင့္ေျဖခ်ိန္မွာ ေမလ(၁-၃)ရက္ျဖစ္သည္။ writing ႏွင့္ interview ႏွခုေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ေရးေျဖစာေမးပြဲတြင္ သာဘာေရးဆုိင္ရာ က်မ္းစာ၊ ဗဟုသုတႏွင့္ မိမိ သေဘာထား၊ အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးမ်ားကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ေေမလ (၂၅) ေန႔ မနက္ (၉)နာရီမွ ညေန (၄)နာရီအထိ အင္တာဗ်ဴး ေျဖဆုိရသည္။ ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကိစၥကုိ ေမလ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ (၁)နာရီမွ (၅)နာရီအတြင္း ေက်ာင္းလခ၊ passport အရြယ္ ဓာတ္ပုံ၊ လုိအပ္သည္စာရြက္စာတမ္းတုိ႔ႏွင့္အတူ ေပးသြင္းရမည္။တကၠသိုလ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာရက္အတြင္း ေငြေပးသြင္းရန္ ေက်ာ္လြန္ပါက တရက္လွ်င္ ဒဏ္ေငြ ဘတ္ (၂၀) ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ဝင္ခြင့္ေအာင္၍ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းတက္ရန္ လက္ခံေသာ္လည္း ေနရမည့္ အေဆာင္ႏွင့္ အခန္းတုိ႔ကုိကား သက္ဆုိင္ရာမွ တာ၀န္မယူေပ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ June (17) တြင္ ေက်ာင္း စတက္ရသည္။ Buddhism ႏွင့္ Humanity အဓိက Main Subject အျဖစ္ျပဌါန္းသည္္။ Semester တခုစီတြင္ ဘာသာရပ္ (10) ခု သင္ၾကားၾကရၿပီး ထိုင္း ဘတ္ေငြ (၆၀၀၀) ေပးသြင္းရသည္။ Semester ႏွခုအတြက္ တႏွစ္လွ်င္ (၁၂၀၀၀) ဘတ္ ျဖစ္သည္။ စာရြက္ကူးျခင္း၊ စာအုပ္ကူးျခင္း ေက်ာင္းသားကဒ္ လုပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းတက္ရန္ (Taxi) ခ အားလံုးအတြက္လည္း ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားဗီဇာမွ တႏွစ္သက္တမ္းတိုးျခင္း၊ Visit visa ျဖစ္ပါက သံုးလ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ တႏွစ္သက္တန္းတိုးျခင္း မ်ားအတြက္လဲ တႀကိမ္တႀကိမ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ဘတ္ (၂၀၀၀) ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ ဘန္ေကာက္သံရံုးႀကီးသို႕သြားရမည္ဆိုပါက လမ္းစရိတ္ အနည္းဆံုး (၃၀၀၀) ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။
ဤသည္မွာ မဟာခ်ဴလာ တကၠသိုလ္ (ခ်င္းမိုင္တြင္) တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္လိုေသာ ျမန္မာ ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ သိသင့္သမွ် ပင္ျဖစ္ပါသည္။
တႏွစ္ပ်မ္းမွ် ကုန္က်မည့္ ေငြပမာဏမွာ အနည္းဆံုး ဘတ္ေငြ (၂၅၀၀၀) ခန္႕ ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ ဆိုလွ်င္ (၇) သိန္းခြဲ ပမာဏေလာက္ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။..........
ဘိကၡဳျဖဴ

0 လိုအပ်ချက်များကို ရေးသားအကြံပြုခဲ့နိုင်ပါတယ်:

Post a Comment