ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

ပညာေရး ရန္ပုံေငြ ကံစမ္းမဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား

ဒုတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ A.S.M.A ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ပညာေရး ရန္ပုံေငြ ကံစမ္းမဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ၊ အဖြဲ၏ ရုံခန္းတည္ရွိရာ စမဲဒမ္းတြင္၊ စည္းကားသိုုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္၊ ကံစမ္းမဲ ေပါက္သူမ်ားအား ပထမဆုအျဖစ္ လက္ပေတာ့ကြန္ပ်ဴတာ ၁ လုံး။ ဒုတိယဆုအျဖစ္ ဗီြဒီယိုကင္မရာ ၁ လုံး။ တတိယဆုအျဖစ္ ဒပ္စေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ ၁ လုံး။ ႏွစ္သိမ့္ဆုမ်ားအျဖစ္ ကင္မရာ၊ ဖုန္း၊ လ်ွပ္စစ္မီပူမ်ား ခ်ီးျမင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ၄င္းကံစမ္းမဲ ဖြင့္ပြဲအား ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ A.S.M.A အဖြဲ႔ဝင္သံဃာေတာ္မ်ား၏ ပညာေရးရန္ပုံေငြ အတြက္ သုံးစြဲရန္ျဖစ္ျပီး၊ နစ္စဥ္ ျပဳလုပ္က်င္းပလာခဲ့ရာ၊ ယခုအခါ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ကံစမ္းမဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၄ ရက္ေန႔တြင္ သတ္မွတ္ထားခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ဘန္ေကာက္ ေရေဘးေၾကာင့္၊ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔သို႔ ေျပာင္းေရြ႔ သတ္မွတ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိပါသည္။
Share on Google Plus

About ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Post a Comment