ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Saturday, February 4, 2012

ပညာေရး ရန္ပုံေငြ ကံစမ္းမဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments

ဒုတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ A.S.M.A ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ပညာေရး ရန္ပုံေငြ ကံစမ္းမဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ၊ အဖြဲ၏ ရုံခန္းတည္ရွိရာ စမဲဒမ္းတြင္၊ စည္းကားသိုုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္၊ ကံစမ္းမဲ ေပါက္သူမ်ားအား ပထမဆုအျဖစ္ လက္ပေတာ့ကြန္ပ်ဴတာ ၁ လုံး။ ဒုတိယဆုအျဖစ္ ဗီြဒီယိုကင္မရာ ၁ လုံး။ တတိယဆုအျဖစ္ ဒပ္စေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ ၁ လုံး။ ႏွစ္သိမ့္ဆုမ်ားအျဖစ္ ကင္မရာ၊ ဖုန္း၊ လ်ွပ္စစ္မီပူမ်ား ခ်ီးျမင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ၄င္းကံစမ္းမဲ ဖြင့္ပြဲအား ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ A.S.M.A အဖြဲ႔ဝင္သံဃာေတာ္မ်ား၏ ပညာေရးရန္ပုံေငြ အတြက္ သုံးစြဲရန္ျဖစ္ျပီး၊ နစ္စဥ္ ျပဳလုပ္က်င္းပလာခဲ့ရာ၊ ယခုအခါ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ကံစမ္းမဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၄ ရက္ေန႔တြင္ သတ္မွတ္ထားခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ဘန္ေကာက္ ေရေဘးေၾကာင့္၊ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔သို႔ ေျပာင္းေရြ႔ သတ္မွတ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိပါသည္။

6:42 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top