ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Monday, February 13, 2012

ဒုတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ ကံစမ္းမဲဖြင့္ပြဲ က်င္းပ

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments

A.S.M.A တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔မွ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ၊ ပညာေတာ္သင္ေၾကး ေထာက္ပံ့ေရး  ရန္ပုံေငြ ကံစမ္းမဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို၊ အဖြဲ႔႔၏ရုံးခန္းတည္ရွိရာ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ စမဲဒမ္း စြယ္ (၅) ၊ ၁၂.၂.၂၀၁၂- တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔လည္ ၁- နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုုပ္ျပီးစီးပါေၾကာင္း အဖြဲ႔ဝင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္၊ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ ကံစမ္းမဲ ျဖတ္ပိုင္း ဝယ္ယူသူမ်ားအား အသိေပး ေၾကာ္ျငာအပ္ပါသည္။


8:08 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top