ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Saturday, September 14, 2013
 စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာင္းသားရန္ပံုေငြ ကံစမ္းမဲျပဳလုပ္မည္
=================

A S M A- ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕(ထိုင္း) မွ ႏွစ္စဥ္က်င္းပျပဳလုပ္ၿမဲျဖစ္ေသာ
ရန္ပံုေငြ ကံစမ္းမဲပြဲကို (စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္) ဆက္လက္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။

အဆိုပါ ကံစမ္းမဲပြဲအား ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားမွ အဖြဲ႔ (၁၁) ဖြဲ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းကာ ထိုင္းႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပားတြင္ေရာင္းခ်ျဖန္႔ေ၀သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

သတင္း

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာင္းသားရန္ပံုေငြ ကံစမ္းမဲျပဳလုပ္မည္

Posted by A.S.M.S ျပန္ၾကားေရး  |  No comments
 စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာင္းသားရန္ပံုေငြ ကံစမ္းမဲျပဳလုပ္မည္
=================

A S M A- ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕(ထိုင္း) မွ ႏွစ္စဥ္က်င္းပျပဳလုပ္ၿမဲျဖစ္ေသာ
ရန္ပံုေငြ ကံစမ္းမဲပြဲကို (စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္) ဆက္လက္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။

အဆိုပါ ကံစမ္းမဲပြဲအား ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားမွ အဖြဲ႔ (၁၁) ဖြဲ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းကာ ထိုင္းႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပားတြင္ေရာင္းခ်ျဖန္႔ေ၀သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

9:32 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Sunday, September 8, 2013


ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိ့ဳ ဖလန္ေစာင္တြင္၊ (၇၄) နစ္ေျမာက္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ အခမ္းအနားအား စည္းကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားကို ထိုင္ႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္အသီးသီးမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ Arakan Student Monks Association in Thailand (A.S.M.A) ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ရွိ ရခုိင္လူ႔မူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စုေပါင္း က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။


သတင္း

ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမေန႔ ေအာက္ေမ့ ဂုဏ္ျပဳပြဲ အခမ္းအနား ဘန္ေကာက္တြင္က်င္းပ

Posted by A.S.M.S ျပန္ၾကားေရး  |  No comments


ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိ့ဳ ဖလန္ေစာင္တြင္၊ (၇၄) နစ္ေျမာက္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ အခမ္းအနားအား စည္းကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားကို ထိုင္ႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္အသီးသီးမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ Arakan Student Monks Association in Thailand (A.S.M.A) ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ရွိ ရခုိင္လူ႔မူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စုေပါင္း က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။


6:59 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Saturday, August 31, 2013


(ရ၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆရာေတာ္- ဦးဥတၱမ- ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္ပြဲ ပ်င္းပမည္

A S M A ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) မွ ဦးစီးဦးေဆာင္၍ ဘန္ေကာက္ရွိ ရခုိင္အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတို႔မွ စုေပါင္းကာ (ရ၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမေန႔အား ဂုဏ္ျပဳ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ A S M A အဖြဲ႔၀င္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား အသိေပး ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားကို 8, 9, 2013 တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ဖက္လန္ေဆာင္နယ္၊ ၀ပ္ထပ္ခမ္းေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။

သတင္း

(ရ၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆရာေတာ္- ဦးဥတၱမ- ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္ပြဲ ပ်င္းပမည္

Posted by A.S.M.S ျပန္ၾကားေရး  |  No comments


(ရ၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆရာေတာ္- ဦးဥတၱမ- ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္ပြဲ ပ်င္းပမည္

A S M A ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) မွ ဦးစီးဦးေဆာင္၍ ဘန္ေကာက္ရွိ ရခုိင္အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတို႔မွ စုေပါင္းကာ (ရ၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမေန႔အား ဂုဏ္ျပဳ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ A S M A အဖြဲ႔၀င္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား အသိေပး ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားကို 8, 9, 2013 တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ဖက္လန္ေဆာင္နယ္၊ ၀ပ္ထပ္ခမ္းေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။

9:24 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Saturday, August 3, 2013


၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ပညာသင္နွစ္ ASMA ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား

ဥကၠ ဦးကု
ဒုဥကၠ ဦးေရဝတ

အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးဂႏၶသာ
အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဦးဝိယတၱ

ဘ႑ာေရးမွဴး (၁) ဦးႏၵမဥၹဴ
ဘ႑ာေရးမွဴး (၂) ဦးဓမၼပါလ
                                                 ာေရးမွဴး (၃) ဦးသုႏၵရ

စာရင္းစစ္ (၁) ဦး ပညာသိရီ
                                                  စာရင္းစစ္ (၂) ဦး ဂႏၶသာရ

ၿပန္ၾကားေရးမွဴး (၁) ဦး ပညာနႏၵ
ၿပန္ၾကားေရးမွဴး (၂) ဦး ေဥယ်ဓမၼ

အထက္ေဖၚျပပါ ေကာ္မတီဝင္မ်ားၿဖင့္
၁၅/၀၇/၂၀၁၃ ေရြးေကာက္ပြဲအစည္းအေ၀းႀကီးမွ ေရြးေကာက္တင္ေၿမာက္ခဲ့ၿပီး တစ္နွစ္တာတာဝန္မ်ားအား ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ရန္ ကတိဝန္ခံခ်က္ၿပဳခဲ့ၾကသည္။

ASMA မွတ္တမ္း

၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ပညာသင္နွစ္ ASMA ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments


၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ပညာသင္နွစ္ ASMA ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား

ဥကၠ ဦးကု
ဒုဥကၠ ဦးေရဝတ

အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးဂႏၶသာ
အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဦးဝိယတၱ

ဘ႑ာေရးမွဴး (၁) ဦးႏၵမဥၹဴ
ဘ႑ာေရးမွဴး (၂) ဦးဓမၼပါလ
                                                 ာေရးမွဴး (၃) ဦးသုႏၵရ

စာရင္းစစ္ (၁) ဦး ပညာသိရီ
                                                  စာရင္းစစ္ (၂) ဦး ဂႏၶသာရ

ၿပန္ၾကားေရးမွဴး (၁) ဦး ပညာနႏၵ
ၿပန္ၾကားေရးမွဴး (၂) ဦး ေဥယ်ဓမၼ

အထက္ေဖၚျပပါ ေကာ္မတီဝင္မ်ားၿဖင့္
၁၅/၀၇/၂၀၁၃ ေရြးေကာက္ပြဲအစည္းအေ၀းႀကီးမွ ေရြးေကာက္တင္ေၿမာက္ခဲ့ၿပီး တစ္နွစ္တာတာဝန္မ်ားအား ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ရန္ ကတိဝန္ခံခ်က္ၿပဳခဲ့ၾကသည္။

9:10 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:


၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ပညာသင္နွစ္ ASMA ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားဥကၠ ဦးကု
ဒုဥကၠ ဦးေရဝတ

အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးဂႏၶသာ
အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဦးဝိယတၱ

ဘ႑ာေရးမွဴး (၁) ဦးႏၵမဥၹဴ
ဘ႑ာေရးမွဴး (၂) ဦးဓမၼပါလ
                                                 ာေရးမွဴး (၃) ဦးသုႏၵရ

စာရင္းစစ္ (၁) ဦး ပညာသိရီ
                                                  စာရင္းစစ္ (၂) ဦး ဂႏၶသာရ

ၿပန္ၾကားေရးမွဴး (၁) ဦး ပညာနႏၵ
ၿပန္ၾကားေရးမွဴး (၂) ဦး ေဥယ်ဓမၼ


အထက္ေဖၚျပပါ ေကာ္မတီဝင္မ်ားၿဖင့္
၁၅/၀၇/၂၀၁၃ ေရြးေကာက္ပြဲအစည္းအေ၀းႀကီးမွ ေရြးေကာက္တင္ေၿမာက္ခဲ့ၿပီး တစ္နွစ္တာတာဝန္မ်ားအား ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ရန္ ကတိဝန္ခံခ်က္ၿပဳခဲ့ၾကသည္။
  
ASMA မွတ္တမ္း

၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ပညာသင္နွစ္ ASMA ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား

Posted by A.S.M.S ျပန္ၾကားေရး  |  No comments


၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ပညာသင္နွစ္ ASMA ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားဥကၠ ဦးကု
ဒုဥကၠ ဦးေရဝတ

အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးဂႏၶသာ
အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဦးဝိယတၱ

ဘ႑ာေရးမွဴး (၁) ဦးႏၵမဥၹဴ
ဘ႑ာေရးမွဴး (၂) ဦးဓမၼပါလ
                                                 ာေရးမွဴး (၃) ဦးသုႏၵရ

စာရင္းစစ္ (၁) ဦး ပညာသိရီ
                                                  စာရင္းစစ္ (၂) ဦး ဂႏၶသာရ

ၿပန္ၾကားေရးမွဴး (၁) ဦး ပညာနႏၵ
ၿပန္ၾကားေရးမွဴး (၂) ဦး ေဥယ်ဓမၼ


အထက္ေဖၚျပပါ ေကာ္မတီဝင္မ်ားၿဖင့္
၁၅/၀၇/၂၀၁၃ ေရြးေကာက္ပြဲအစည္းအေ၀းႀကီးမွ ေရြးေကာက္တင္ေၿမာက္ခဲ့ၿပီး တစ္နွစ္တာတာဝန္မ်ားအား ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ရန္ ကတိဝန္ခံခ်က္ၿပဳခဲ့ၾကသည္။
  

8:53 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top