ေဒါက္တာေအးခ်မ္းအား“ရကၡ၀ံသ ရကၡိတ” ဆုေပးအပ္






No comments:

Post a Comment