ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Sunday, July 14, 2013

၂၀၁၃-ခုႏွစ္၊ဓမၼာစရိယစာေမးပဲြ အဂၢမဟာအေက်ာ္ႏွင့္ ဒု ၊တ ရရွိေတာ္မူၾကေသာ အရွင္ျမတ္(၃)ပါး

Posted by Ganda  |  No comments

( First Prize )
၁။ဦးဓမၼဓဇ အသက္ ၂၇-ႏွစ္၊ဘ-ဦးေဝလွစိန္၊သစ္ပုတ္ရြာ၊ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ရခုိင္ျပည္နယ္။ ပထမ(အဂၢမဟာအေက်ာ္) ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္၊ရန္ကုန္။


( Second Prize )
၂။ဦးခႏီ ၱ၊အသက္ ၂၄-ႏွစ္၊ ဘ-ဦးျမသာ၊ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရခုိ္င္ျပည္နယ္၊
(ဒုတိယ)
ဓမၼာစရိယတကၠသုိလ္၊ရန္ကုန္။

( Third Prize )
၃။ဦးဥာဏာစာရ၊အသက္ ၃၁-ႏွစ္၊ဘ -ဦးေအာင္ဆန္း၊ခ်င္းယားရြာ၊ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္၊မေကြးတုိင္း။
(တတိယ)
ဝိသုဒၶိဝါဆုိေက်ာင္းတုိက္၊
စစ္ကုိင္း။


9:03 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top