ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Sunday, July 14, 2013

၂၀၁၃-ခုႏွစ္၊ဓမၼာစရိယ စာေမးပြဲ၊က်မ္္းရင္းသုံးက်မ္းေအာင္ သာသနဓဇ ဓမၼာစရိယ (ဂုဏ္ၿပဳခံသာသနာ့အာဇာနည္) ရခုိင္ျပည္နယ္

Posted by Ganda  |  No comments

(ထ-၁)ေက်ာက္ၿဖဴစာေျဖဌာန က်မ္းရင္းသုံးက်မ္းေအာင္ျမင္သူမရွိပါ။

(ထ) စစ္ေတြ စာေျဖဌာန.......

၁။အရွင္တိေလာကသာရ၊အသက္(၄၄)ႏွစ္၊ဘ-ဦးကံလွေအာင္၊စြန္ရဲရြာ၊မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ရခုိင္ျပည္နယ္။ မင္းဂံရြာဦးေက်ာင္းတုိက္၊စစ္ေတြၿမိဳ႕ မွ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူသည္။

၂။ဦးစေႏၵာဘာသ၊အသက္(၃၉)ႏွစ္၊ဘ-ဦးဦးေစာျဖဴ၊နတ္ေခ်ာင္းရြာေဟာင္း၊ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ရခုိင္ျပည္နယ္။ ၿမိဳ႕မပရိယတိၱစာသင္တုိက္၊စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူသည္။


၃။အရွင္ဂုဏေသ႒၊အသက္(၂၄)ႏွစ္၊ဘ-ဦးဝင္းေမာင္၊ျပင္ဝန္းရြာ၊အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ရခုိင္ျပည္နယ္။ သဒၶမၼဂရု(ပုသိမ္)ေက်ာင္းတုိက္မွ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူသည္။

၄။အရွင္ပ႑ဝ၊အသက္(၂၇)ႏွစ္၊ဘ-ဦးစိန္ျဖဴေအာင္၊ေတာင္ပုေကၠေက်းရြာ၊ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ရခုိင္ျပည္နယ္။ ပညာမ႑ိဳင္စာသင္တုိက္၊စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူသည္။

၅။အရွင္ဓမၼရကၡိတ၊အသက္(၂၉)ႏွစ္၊ဘ-ဦးေရႊထြန္း၊ေတာင္ပုေကၠေက်းရြာ၊ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ရခုိင္ျပည္နယ္။ ပညာမ႑ိဳင္စာသင္တုိက္၊စစ္ေတြၿမိဳ႕ မွ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူသည္။

၆။ဦးကၠေႏၵာဘာသ၊အသက္(၄၃)ႏွစ္၊ဘ-ဦးညြန္႔စိန္ဦး၊တံတားဦးရြာ၊ေက်ာက္ၿဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ရခုိင္ျပည္နယ္၊။ သာသနရံသီေက်ာင္းတုိက္၊စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူသည္။

၇။အရွင္နႏၵ၊အသက္(၄၈)ႏွစ္၊ဘ-ဦးေက်ာ္သာေအာင္၊ပန္းဇင္းေမာ္ရြာ၊ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မဏိရတနာေက်ာင္းတုိက္၊စစ္ေတြၿမိဳ႕ မွ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူသည္။

၈။ဦးနႏၵသာရ၊အသက္(၃၁)ႏွစ္၊ဘ-ဦးေအးေက်ာ္ၿဖဴ၊ဖဒူေခ်ရြာ၊ေပါက္ေတာၿမိဳ႔နယ္၊ရခုိင္ျပည္နယ္။ ရတနာမာရ္ေအာင္ေက်ာင္းတုိက္၊ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ မွ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူသည္။
၉။အရွင္ဝိစကၡဏ၊အသက္(၃၄)ႏွစ္၊ဘ-ဦးက်န္ထြန္းေအာင္၊ပုိးရြီျပင္ရြာ၊ပုဏၰားကြန္းၿမိဳ႔နယ္၊ရခုိင္ျပည္နယ္။ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းတုိက္၊ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူသည္။9:05 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top