ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Sunday, April 27, 2014

A S M A ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအား အသိေပးေလွ်ာက္ထားျခင္း

Posted by A.S.M.S ျပန္ၾကားေရး  |  No commentsရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံ
ARAKAN NATIONAL CONFERENCE


27, April, 2014 ေန႕တြင္ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္အပ္တဲ့


ရခိုင္အမ်ိဳးသား ညီလာခံ ARAKAN NATIONAL CONFERENCE တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ကိုယ္စား တက္ေရာက္သူ ဦးကု ႑လ ( ဥကၠ႒) ႏွင့္ ဦး ဂႏ ၶသာရ တို႔သည္ 27, April, 2014 ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ အေရးေပၚ အေၾကာင္းၾကားလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ဦး၀ိယတ ဦးစီးေသာ သံဃာ့အစည္းအေ၀းကို ေခၚယူက အားလံုးေသာ သံဃာေတာ္တို႔ ၏ သံဃာ သေဘာတူညီမႈကို ရယူလွ်က္ လက္ရွိ က်င္းပျပဳလုပ္ေနေသာ (ရခုိင္အမ်ိဳးသား ညီလာခံ ARAKAN NATIONAL CONFERENCE ) ပြဲအား ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားမွ လွဴဒါန္းေငြမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ စုစုေပါင္း ငါးသိန္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအား အသိေပးေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။

9:40 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top