ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Sunday, June 29, 2014

စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ A S M A ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္မည္
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


A S M A ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔

~~~~~~~~~~~~~~~~~


 A S M A ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔မွ စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပဲြ အခမ္းအနားကို 10, 7, 2014 ( ၾကာသပေတး) ေန႔တြင္ ၀ပ္တလံုးေက်ာင္းတိုက္၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ႂကြေရာက္ေတာ္မူၾကပါရန္ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။


သတင္း

စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ A S M A ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္မည္

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ A S M A ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္မည္
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


A S M A ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔

~~~~~~~~~~~~~~~~~


 A S M A ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔မွ စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပဲြ အခမ္းအနားကို 10, 7, 2014 ( ၾကာသပေတး) ေန႔တြင္ ၀ပ္တလံုးေက်ာင္းတိုက္၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ႂကြေရာက္ေတာ္မူၾကပါရန္ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။


7:10 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top