ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Tuesday, August 19, 2014

ရိုေသေလးစာစြာအသိေပးဖိတ္ႀကားအပ္ပါသည္ဘုရား

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments


၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္ တပည့္ေတာ္တို႔၏ A.S.M.A မွ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္(၃)သံုးပါးသည္ ေအာက္ေဖၚၿပပါ တကၠသိုလ္တို႔မွ Sholarship အသီးသီးရရွိၾကၿပီး
မဟာဘြဲ႔မ်ားကို တက္ေရာက္ေနၾက မိမိတို႔ရရွိသည့္နုိင္ငံလို႔ သြားေရာက္ပညာသင္ယူရန္ ၿပင္ဆင္ေနၾကပါသည္ဘုရား။ 
သို႔ၿဖစ္ပါ၍..... 

ထိုသို႔ ပညာသင္ဆုလက္ခံရရွိၿပီး ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိသည့္အတြက္ ၄င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအား 
တပည့္ေတာ္တို႔မွ မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ၿပဳအပ္ပါသည္ဘုရား၊ထို႔ေၾကာင့္၄င္းပုဂၢဳိလ္နွင့္ေတြ့ဆုံနုတ္ဆက္ရန္၊ ဂုဏ္ၿပဳခ်ီးေၿမွာက္ရန္နင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ်ေဝရန္ စုေပါင္းေတြ႔ဆံုၾကမည္ၿဖစ္ပါ၍ A.S.M.A အဖြဲ႔ဝင္ ေနာင္ေတာ္၊ညီေတာ္မ်ားအေနၿဖင့္... 

ေအာက္အစီအစဥ္အတိုင္း ၾကြေရာက္ၾကပါရန္ ရိုေသေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္ဘုရား။ 


Scholarship ရရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ ခ်ီးၿမွင့္သည့္(နုိင္ငံ) တကၠသိုလ္နွင့္ ရရွိသည့္အတန္း =============================== 

၁။ ဦးဗုဒၶဝံသ၊ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႔ေတာ္၊ ေဟာင္ေကာင္တကၠသိုလ္၊ မဟာဘြဲ႔။ 

၂။ ဦးဝိယတၱ၊ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႔ေတာ္၊ ေဟာင္ေကာင္တကၠသိုလ္၊ မဟာဘြဲ႔။ 

၃။ ဦးဝံသပါလ၊ ထိုင္းနုိင္ငံ၊ သမာစက္(Thammasat) တကၠသိုလ္၊မဟာဘြဲ႔။ တို႔ၿဖစ္ၾကပါသည္ဘုရား။ 

ေတြ႔ဆံုၾကမည့္
 ======= 
ေန့ရက္ းးး ႀကာသပေတးေန့။ 
ေနရာ းးးးး M C U ပထမအလြွာ Buddhisim ေနာက္ဆုံနစ္အခန္း။ 
အခ်ိန္ းးးးး ညေန ၄ နာရီ။

ရိုေသေလးစားစြာၿဖင့္ 
A.S.M.A ၿပန္ၾကားေရး

10:10 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top