ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

ရိုေသေလးစာစြာအသိေပးဖိတ္ႀကားအပ္ပါသည္ဘုရား


၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္ တပည့္ေတာ္တို႔၏ A.S.M.A မွ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္(၃)သံုးပါးသည္ ေအာက္ေဖၚၿပပါ တကၠသိုလ္တို႔မွ Sholarship အသီးသီးရရွိၾကၿပီး
မဟာဘြဲ႔မ်ားကို တက္ေရာက္ေနၾက မိမိတို႔ရရွိသည့္နုိင္ငံလို႔ သြားေရာက္ပညာသင္ယူရန္ ၿပင္ဆင္ေနၾကပါသည္ဘုရား။ 
သို႔ၿဖစ္ပါ၍..... 

ထိုသို႔ ပညာသင္ဆုလက္ခံရရွိၿပီး ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိသည့္အတြက္ ၄င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအား 
တပည့္ေတာ္တို႔မွ မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ၿပဳအပ္ပါသည္ဘုရား၊ထို႔ေၾကာင့္၄င္းပုဂၢဳိလ္နွင့္ေတြ့ဆုံနုတ္ဆက္ရန္၊ ဂုဏ္ၿပဳခ်ီးေၿမွာက္ရန္နင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ်ေဝရန္ စုေပါင္းေတြ႔ဆံုၾကမည္ၿဖစ္ပါ၍ A.S.M.A အဖြဲ႔ဝင္ ေနာင္ေတာ္၊ညီေတာ္မ်ားအေနၿဖင့္... 

ေအာက္အစီအစဥ္အတိုင္း ၾကြေရာက္ၾကပါရန္ ရိုေသေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္ဘုရား။ 


Scholarship ရရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ ခ်ီးၿမွင့္သည့္(နုိင္ငံ) တကၠသိုလ္နွင့္ ရရွိသည့္အတန္း =============================== 

၁။ ဦးဗုဒၶဝံသ၊ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႔ေတာ္၊ ေဟာင္ေကာင္တကၠသိုလ္၊ မဟာဘြဲ႔။ 

၂။ ဦးဝိယတၱ၊ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႔ေတာ္၊ ေဟာင္ေကာင္တကၠသိုလ္၊ မဟာဘြဲ႔။ 

၃။ ဦးဝံသပါလ၊ ထိုင္းနုိင္ငံ၊ သမာစက္(Thammasat) တကၠသိုလ္၊မဟာဘြဲ႔။ တို႔ၿဖစ္ၾကပါသည္ဘုရား။ 

ေတြ႔ဆံုၾကမည့္
 ======= 
ေန့ရက္ းးး ႀကာသပေတးေန့။ 
ေနရာ းးးးး M C U ပထမအလြွာ Buddhisim ေနာက္ဆုံနစ္အခန္း။ 
အခ်ိန္ းးးးး ညေန ၄ နာရီ။

ရိုေသေလးစားစြာၿဖင့္ 
A.S.M.A ၿပန္ၾကားေရး
Share on Google Plus

About A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Post a Comment