ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Sunday, December 6, 2015

ဒု-စာရင္းစစ္-ဦးပညာဓဇ (ဓာတ္ပုံတြင္မပါ)

ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္း

2015/6 ခုႏွစ္ A.S.M.A ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား စုေပါင္းမွတ္တမ္းဓာတ္ပုံ

Posted by Arakan politician  |  No comments

ဒု-စာရင္းစစ္-ဦးပညာဓဇ (ဓာတ္ပုံတြင္မပါ)

3:39 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Tuesday, November 17, 2015

          ၂၀၁၅-၂၀၁၆ အတြက္ ေကာ္မတီအသစ္ဖြဲ႔စည္းၿခင္း အခမ္းအနား အစည္းအေ၀းကို
      4.Nov.2015 ဗုဒၶဟူးေန႔/ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ စဥ္
အမည္ဘြဲ႕ေတာ္
ရာထူးတာ၀န္
ဦးသုႏၵရ (B.A)
ဥကၠ႒
ဦးပညာလကၤာရ (B.A, M.BA)
ဒု-ဥကၠ႒
ဦးပ႑ိတ (B.A)
အတြင္းေရးမွဴး
ဦးယသဓမၼ (B.A)
ဒု-အတြင္းေရးမွဴး
ဦးသုမဂၤလ (B.A)
ဘ႑ာေရးမွဴး
ဦးတိကၡိၿႏၵိယ (B.A)
ဒု-ဘ႑ာေရးမွဴး
ဦးပညာသာရ (B.A)
စာရင္းစစ္မွဴး
ဦးပညာဓဇ (B.A)
ဒု-စာရင္းစစ္မွဴး
ဦးဉာဏိႆရ (B.A)
တ-စာရင္းစစ္မွဴး
၁၀
ဦးပညာသာမိ (B.A)
သတင္းႏွင့္ၿပန္ၾကားေရးမွဴး
၁၁
ဦးကုလရကၡိတ (B.A)
ဒု-သတင္းႏွင့္ၿပန္ၾကားေရးမွဴး
ASMA မွတ္တမ္း

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ A.S.M.A ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႔

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

          ၂၀၁၅-၂၀၁၆ အတြက္ ေကာ္မတီအသစ္ဖြဲ႔စည္းၿခင္း အခမ္းအနား အစည္းအေ၀းကို
      4.Nov.2015 ဗုဒၶဟူးေန႔/ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ စဥ္
အမည္ဘြဲ႕ေတာ္
ရာထူးတာ၀န္
ဦးသုႏၵရ (B.A)
ဥကၠ႒
ဦးပညာလကၤာရ (B.A, M.BA)
ဒု-ဥကၠ႒
ဦးပ႑ိတ (B.A)
အတြင္းေရးမွဴး
ဦးယသဓမၼ (B.A)
ဒု-အတြင္းေရးမွဴး
ဦးသုမဂၤလ (B.A)
ဘ႑ာေရးမွဴး
ဦးတိကၡိၿႏၵိယ (B.A)
ဒု-ဘ႑ာေရးမွဴး
ဦးပညာသာရ (B.A)
စာရင္းစစ္မွဴး
ဦးပညာဓဇ (B.A)
ဒု-စာရင္းစစ္မွဴး
ဦးဉာဏိႆရ (B.A)
တ-စာရင္းစစ္မွဴး
၁၀
ဦးပညာသာမိ (B.A)
သတင္းႏွင့္ၿပန္ၾကားေရးမွဴး
၁၁
ဦးကုလရကၡိတ (B.A)
ဒု-သတင္းႏွင့္ၿပန္ၾကားေရးမွဴး

1:13 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Tuesday, July 28, 2015

Activities of A.S.M.A

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

7:10 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Wednesday, July 8, 2015

ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတကၠသုိလ္အသီးသီးတိို႔မွ ဘြဲ႕ရသံဃာ(၂၀)ပါးတို႔အား ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္ပြဲ၊ 
၀ါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ႀကီး၏ အထူးတရားပြဲ က်င္းပမည္။

ဘြဲ႕ရသံဃာ(၂၀)ပါးစာရင္း...

၁။ ဦးေခမာ၀ံသ M.A (Buddhist Studies) International Buddhist College     (IBC) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၂။ ဦးပညာစကၠ M.Ed (Master of education) Assumption University    (ABAC) ဘန္ေကာက္။

၃။ ဦးက၀ိႏၵ M.Ed (Master of education) Assumption University         (ABAC) ဘန္ေကာက္။

၄။ ဦး၀ိယတၱ
(က)MBS (Master of Buddhist Studies) The University of Hong Kong၊ ေဟာင္ေကာင္။
(ခ) B.A (Buddhist Studies) Mahachula University                             (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၅။ ဦးဗုဒၶ၀ံသ
(က) MBS (Master of Buddhist Studies) The University of Hong Kong၊ ေဟာင္ေကာင္။
(ခ) B.A (Buddhist Studies) Mahachula University (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ

၆။ ဦးဣႏၵာစရိယ B.A (Humanities) Mahachula University   (MCU) (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၇။ ဦးက၀ိႏၵ B.A (Humanities) Mahachula University           (MCU) (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၈။ ဦးဇာေနယ် B.A (Buddhist Studies) Mahachula University            (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၉။ ဦး၀ံသပါလ B.A (Buddhist Studies) Mahachula University            (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၀။ ဦးပညာသီရိ B.A (Buddhist Studies) Mahachula University         (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၁။ ဦးဂႏၵသာရ B.A (Humanities) Mahachula University                    (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၂။ ဦး၀ါသုေဒ၀ B.A (Humanities) Mahachula University                   (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၃။ ဦးဓမၼသာရ B.A (Buddhist Studies) Mahachula University           (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၄။ ဦး၀ရဗုဒၶိ B.A (Humanities) Mahachula University                        (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၅။ ဦးေတဇ၀ႏၱ B.A (Humanities) Mahachula University                    (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၆။ ဦးေဥယ်ဓမၼ B.A (Humanities) Mahachula University                    (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၇။ ဦးသိရိႏၵ B.A (Buddhist Studies) Mahachula University                (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၈။ ဦးစႏၵသာရ B.A (Philosophy) Mahachula University                      (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၉။ ဦးဣႏၵမဇၥ်ဴ B.A (Buddhist Studies) Mahachula University               (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၂၀။ ဦးပညာလကၤာရ B.A (Buddhist Studies) Mahachula University      (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

ေန႔ရက္ - ၂၆.၇.၂၀၁၅ တနဂၤေႏြေန႔။

ေနရာ - မဟာခ်ိဳင္/ဘန္ေကာက္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ။

(၀တ္ထပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ မူစီရပ္ကြက္၊ မဟာခ်ိဳင္)

အခ်ိန္- နံနက္ ၈ နာရီအခ်ိန္တြင္စတင္မည္ၿဖစ္ပါသည္။


သတင္း

ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတကၠသုိလ္အသီးသီးတိို႔မွ ဘြဲ႕ရသံဃာ(၂၀)ပါးတို႔အား ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္ပြဲ၊ ၀ါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ႀကီး၏ အထူးတရားပြဲ

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတကၠသုိလ္အသီးသီးတိို႔မွ ဘြဲ႕ရသံဃာ(၂၀)ပါးတို႔အား ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္ပြဲ၊ 
၀ါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ႀကီး၏ အထူးတရားပြဲ က်င္းပမည္။

ဘြဲ႕ရသံဃာ(၂၀)ပါးစာရင္း...

၁။ ဦးေခမာ၀ံသ M.A (Buddhist Studies) International Buddhist College     (IBC) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၂။ ဦးပညာစကၠ M.Ed (Master of education) Assumption University    (ABAC) ဘန္ေကာက္။

၃။ ဦးက၀ိႏၵ M.Ed (Master of education) Assumption University         (ABAC) ဘန္ေကာက္။

၄။ ဦး၀ိယတၱ
(က)MBS (Master of Buddhist Studies) The University of Hong Kong၊ ေဟာင္ေကာင္။
(ခ) B.A (Buddhist Studies) Mahachula University                             (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၅။ ဦးဗုဒၶ၀ံသ
(က) MBS (Master of Buddhist Studies) The University of Hong Kong၊ ေဟာင္ေကာင္။
(ခ) B.A (Buddhist Studies) Mahachula University (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ

၆။ ဦးဣႏၵာစရိယ B.A (Humanities) Mahachula University   (MCU) (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၇။ ဦးက၀ိႏၵ B.A (Humanities) Mahachula University           (MCU) (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၈။ ဦးဇာေနယ် B.A (Buddhist Studies) Mahachula University            (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၉။ ဦး၀ံသပါလ B.A (Buddhist Studies) Mahachula University            (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၀။ ဦးပညာသီရိ B.A (Buddhist Studies) Mahachula University         (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၁။ ဦးဂႏၵသာရ B.A (Humanities) Mahachula University                    (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၂။ ဦး၀ါသုေဒ၀ B.A (Humanities) Mahachula University                   (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၃။ ဦးဓမၼသာရ B.A (Buddhist Studies) Mahachula University           (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၄။ ဦး၀ရဗုဒၶိ B.A (Humanities) Mahachula University                        (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၅။ ဦးေတဇ၀ႏၱ B.A (Humanities) Mahachula University                    (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၆။ ဦးေဥယ်ဓမၼ B.A (Humanities) Mahachula University                    (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၇။ ဦးသိရိႏၵ B.A (Buddhist Studies) Mahachula University                (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၈။ ဦးစႏၵသာရ B.A (Philosophy) Mahachula University                      (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၉။ ဦးဣႏၵမဇၥ်ဴ B.A (Buddhist Studies) Mahachula University               (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၂၀။ ဦးပညာလကၤာရ B.A (Buddhist Studies) Mahachula University      (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

ေန႔ရက္ - ၂၆.၇.၂၀၁၅ တနဂၤေႏြေန႔။

ေနရာ - မဟာခ်ိဳင္/ဘန္ေကာက္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ။

(၀တ္ထပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ မူစီရပ္ကြက္၊ မဟာခ်ိဳင္)

အခ်ိန္- နံနက္ ၈ နာရီအခ်ိန္တြင္စတင္မည္ၿဖစ္ပါသည္။


2:31 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Wednesday, April 15, 2015

ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕(ထိုင္းႏိုင္ငံ) ARAKAN STUDENT MONKS’ ASSOCIATION (THAILAND) ၏ 2014-2015 ခုႏွစ္အတြက္ သူရဲေကာင္း (HERO OF THE YEAR) ဆုကို ေပးအပ္ရန္ လူ (၁၆၉)ဦးတို႔အား ေအာင္တံခြန္အမွတ္ ၃- သေဘၤာနစ္ျမဳပ္ေနစဥ္ ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ သားအဖ ၅-ဦးတို႔အား ေရြးခ်ယ္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။


A.S.M.A မွခ်ီးၿမင့္ေသာဆုအားေပးအပ္စဥ္

A.S.M.A မွခ်ီးၿမင့္ေသာဆုအားေပးအပ္စဥ္


“ဒီဆုကို ေပးအပ္ဖို႔ ေရြးရွယ္ရတာက သူတို႔ ၅-ဦးဟာ… 

၁။ လူေပါင္း ၁၆၉-ေယာက္ အသက္ေဘးက လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ ကယ္တင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာနဲ႕

၂။ မည္သူမွ် ေစခိုင္းခ်က္၊ တိုက္တြန္းခ်က္မပါပဲ ကိုယ္ပိုင္အသိစိတ္ျဖင့္ တာ၀န္ယူ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ခဲ့တာ
 ေတြေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါတယ္။” လို႔ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ဥကၠ႒ ဦးပညာလကၤာရမွ မိန္႔ၾကားပါတယ္။

ဆက္လက္၍ “ဦးဇင္းတို႔ရဲ႕ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ သူ႔တို႔လိုပဲ အက်ိဳးရွိတာေတြကို မွန္ကန္စြာ စြမ္းေဆာင္ေနသူေတြ ရွိၾကတယ္။ သူတို႔ကို စကားလံုးေတြႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳတာထက္ အခုလိုမ်ိဳး ထိေရာက္တဲ့ နည္းတစ္ခုခုႏွင့္ ၀န္းရံ၊အားေပး၊ဂုဏ္ၿပဳဖို႔လိုအပ္တယ္။ အခုဆိုရင္ ၿပည္နယ္အစိုးရကလည္း ဂုဏ္ၿပဳခ်ီးၿမွင့္ခဲ့သလို ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရကလည္း ဂုဏ္ၿပဳဳဖို႔ လူေတြ႔စစ္ေဆး မွဳေတြၿပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ၾကားသိရတဲ့အတြက္ ၀မ္းေၿမာက္မိပါတယ္။ နုိင္ငံရဲ႕ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူေတြရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆင္းရဲမြဲေတမွဳ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ေအာင္တံခြန္ (၃)သေဘၤာ နစ္ၿမဳပ္မွဳလို ဆိုးက်ိဳးေတြ ရခုိင္ၿပည္နယ္မွာသာမက အၿခားေနရာေတြမွာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ဆိုးက်ိဳးေတြကို ေနာက္ထပ္မခံစားရဖို႔ စိတ္ခ်လံုျခံဳမွဳမရွိေတာ့တဲ့ သေဘၤာ၊ ကား၊ ရထား၊ ေလယာဥ္ႏွင့္ ကားလမ္းေတြကုိ တကယ္ျဖစ္လာခါမွ မဟုတ္ပဲ မျဖစ္ခင္ကတည္းက အသစ္လွဲ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ႏွင့္  ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ေတြကို စိတ္ခ်လံုျခံဳေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ အထူးလိုအပ္ေနေသးတယ္ ျမင္ပါတယ္။ ” ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

သားအဖ ၅-ဦးတို႔အား ဆုလက္မွတ္ႏွင့္အတူ ေငြ -၅သိန္း။ ေနာက္ထပ္ ဓူ၀ံနာေရးကူညီမွဳအသင္းသို႔ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ၃-သိန္း။ စုစုေပါင္း ၈-သိန္းအား ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ A.S.M.A (ထိုင္း)မွ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။


A.S.M.A မွခ်ီးၿမင့္ေသာ Hero of the Year ဆု

A.S.M.A မွခ်ီးၿမင့္ေသာ Hero of the Year ဆု
                                                  
                                                                                            ျပန္ၾကားေရး
                                                                       A.S.M.A ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔
                                                                                             15.4.2015

သတင္း

လူေပါင္း(၁၆၉)ဦးတို႔၏ ကယ္တင္ရွင္သားအဖ ၅-ဦးတို႔အား A.S.M.A အဖြဲ႕၏ HERO OF THE YEAR ဆု ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္

Posted by Light  |  No comments

ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕(ထိုင္းႏိုင္ငံ) ARAKAN STUDENT MONKS’ ASSOCIATION (THAILAND) ၏ 2014-2015 ခုႏွစ္အတြက္ သူရဲေကာင္း (HERO OF THE YEAR) ဆုကို ေပးအပ္ရန္ လူ (၁၆၉)ဦးတို႔အား ေအာင္တံခြန္အမွတ္ ၃- သေဘၤာနစ္ျမဳပ္ေနစဥ္ ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ သားအဖ ၅-ဦးတို႔အား ေရြးခ်ယ္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။


A.S.M.A မွခ်ီးၿမင့္ေသာဆုအားေပးအပ္စဥ္

A.S.M.A မွခ်ီးၿမင့္ေသာဆုအားေပးအပ္စဥ္


“ဒီဆုကို ေပးအပ္ဖို႔ ေရြးရွယ္ရတာက သူတို႔ ၅-ဦးဟာ… 

၁။ လူေပါင္း ၁၆၉-ေယာက္ အသက္ေဘးက လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ ကယ္တင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာနဲ႕

၂။ မည္သူမွ် ေစခိုင္းခ်က္၊ တိုက္တြန္းခ်က္မပါပဲ ကိုယ္ပိုင္အသိစိတ္ျဖင့္ တာ၀န္ယူ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ခဲ့တာ
 ေတြေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါတယ္။” လို႔ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ဥကၠ႒ ဦးပညာလကၤာရမွ မိန္႔ၾကားပါတယ္။

ဆက္လက္၍ “ဦးဇင္းတို႔ရဲ႕ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ သူ႔တို႔လိုပဲ အက်ိဳးရွိတာေတြကို မွန္ကန္စြာ စြမ္းေဆာင္ေနသူေတြ ရွိၾကတယ္။ သူတို႔ကို စကားလံုးေတြႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳတာထက္ အခုလိုမ်ိဳး ထိေရာက္တဲ့ နည္းတစ္ခုခုႏွင့္ ၀န္းရံ၊အားေပး၊ဂုဏ္ၿပဳဖို႔လိုအပ္တယ္။ အခုဆိုရင္ ၿပည္နယ္အစိုးရကလည္း ဂုဏ္ၿပဳခ်ီးၿမွင့္ခဲ့သလို ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရကလည္း ဂုဏ္ၿပဳဳဖို႔ လူေတြ႔စစ္ေဆး မွဳေတြၿပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ၾကားသိရတဲ့အတြက္ ၀မ္းေၿမာက္မိပါတယ္။ နုိင္ငံရဲ႕ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူေတြရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆင္းရဲမြဲေတမွဳ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ေအာင္တံခြန္ (၃)သေဘၤာ နစ္ၿမဳပ္မွဳလို ဆိုးက်ိဳးေတြ ရခုိင္ၿပည္နယ္မွာသာမက အၿခားေနရာေတြမွာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ဆိုးက်ိဳးေတြကို ေနာက္ထပ္မခံစားရဖို႔ စိတ္ခ်လံုျခံဳမွဳမရွိေတာ့တဲ့ သေဘၤာ၊ ကား၊ ရထား၊ ေလယာဥ္ႏွင့္ ကားလမ္းေတြကုိ တကယ္ျဖစ္လာခါမွ မဟုတ္ပဲ မျဖစ္ခင္ကတည္းက အသစ္လွဲ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ႏွင့္  ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ေတြကို စိတ္ခ်လံုျခံဳေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ အထူးလိုအပ္ေနေသးတယ္ ျမင္ပါတယ္။ ” ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

သားအဖ ၅-ဦးတို႔အား ဆုလက္မွတ္ႏွင့္အတူ ေငြ -၅သိန္း။ ေနာက္ထပ္ ဓူ၀ံနာေရးကူညီမွဳအသင္းသို႔ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ၃-သိန္း။ စုစုေပါင္း ၈-သိန္းအား ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ A.S.M.A (ထိုင္း)မွ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။


A.S.M.A မွခ်ီးၿမင့္ေသာ Hero of the Year ဆု

A.S.M.A မွခ်ီးၿမင့္ေသာ Hero of the Year ဆု
                                                  
                                                                                            ျပန္ၾကားေရး
                                                                       A.S.M.A ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔
                                                                                             15.4.2015

9:46 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Sunday, April 12, 2015

ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား(ထုိင္း)မွ Royal Education Centre တြင္ ေႏြရာသီယဥ္ေက်းလိမ္မာသင္တန္းဖြင့္မည္
**********************************************
“ခ်စ္သားတို႔ လူသားတို႔၏ အက်ိဳးငွါ၊ အစီးပြါးငွါ၊ ခ်မ္းသာေစျခင္းအက်ိဳးအလို႔ငွါ
ခရီးထြက္ၾကေလာ့” (ဗုဒၶ)

ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ယူေနၾကေသာ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ (A.S.M.A) မွ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ Royal Education Centre (ေက်ာက္ေတာ္ပီးေခ်ာင္း ပညာဒါန)တြင္ ေႏြရာသီ ယဥ္ေက်းလိမ္မာသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ကာ ေက်းဇူးျပဳေပးသြားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသင္တန္းကို သင္တန္းမွဴး ရဟန္းေတာ္မ်ားအျဖစ္…

၁။ ဦးဓမၼပီယ (Final Year) မဟာခ်ဴလာတကၠသိုလ္၊ ရွင္းမိုင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ။
၂။ ဦးပညာသာမိ (3rd year) မဟာခ်ဴလာတကၠသိုလ္၊ ဘန္ေကာက္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ။

တို႔မွ ဦးေဆာင္၍ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

                                                                                        ၿပန္ၾကားေရးွဌာန
                                                                    ရခုိင္းေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထုိင္းနိုင္ငံ)
သတင္း

A.S.M.A မွ Royal Education Centre တြင္ ေႏြရာသီယဥ္ေက်းလိမ္မာသင္တန္းဖြင့္မည္

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား(ထုိင္း)မွ Royal Education Centre တြင္ ေႏြရာသီယဥ္ေက်းလိမ္မာသင္တန္းဖြင့္မည္
**********************************************
“ခ်စ္သားတို႔ လူသားတို႔၏ အက်ိဳးငွါ၊ အစီးပြါးငွါ၊ ခ်မ္းသာေစျခင္းအက်ိဳးအလို႔ငွါ
ခရီးထြက္ၾကေလာ့” (ဗုဒၶ)

ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ယူေနၾကေသာ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ (A.S.M.A) မွ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ Royal Education Centre (ေက်ာက္ေတာ္ပီးေခ်ာင္း ပညာဒါန)တြင္ ေႏြရာသီ ယဥ္ေက်းလိမ္မာသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ကာ ေက်းဇူးျပဳေပးသြားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသင္တန္းကို သင္တန္းမွဴး ရဟန္းေတာ္မ်ားအျဖစ္…

၁။ ဦးဓမၼပီယ (Final Year) မဟာခ်ဴလာတကၠသိုလ္၊ ရွင္းမိုင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ။
၂။ ဦးပညာသာမိ (3rd year) မဟာခ်ဴလာတကၠသိုလ္၊ ဘန္ေကာက္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ။

တို႔မွ ဦးေဆာင္၍ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

                                                                                        ၿပန္ၾကားေရးွဌာန
                                                                    ရခုိင္းေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထုိင္းနိုင္ငံ)

7:30 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Friday, April 10, 2015


ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ယူေနၾကေသာ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕မွ ရခိုင္ရဟန္းေတာ္ (၁၁)ပါးတို႔သည္ ၂၀၁၅-ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္ကာလအတြင္း ျပည္တြင္းေနရာအသီးသီးသုိ႔ သြားေရာက္၍ မိမိတို႔သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားသည္မ်ားကို “ဝန္းက်င္တစ္ခု ေကာင္းက်ဳိးျပဳလို႔ ေပးယူလက္မ်ွ ဒို႔ဘဝကုိ ဆည္းပူးပညာ တတ္စြမ္းရာျဖင့္ အေမွာင္ကိုခြင္း အလင္းေပးအံ့” ဆိုသည့္ ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထုိင္းနုိင္ငံ) A.S.M.A ၏ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔အညီ 
မိမိတို႔ေဒသတြင္းမွလူငယ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား
သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးကာ အက်ိဳးျပဳေပးၾကေတာ့မည္ၿဖစ္သည္။

အထက္ပါေနရာအသီးသီးသို႔ သြားေရာက္ကာ ယခုနွစ္(၂၀၁၅ ပညာသင္နွစ္တြင္) သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးၾကမည္ၿဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာကူးယူေဖၚၿပနုိင္သည္

                                                                                 ၿပန္ၾကားေရးဌာန
                                                                  ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထုိင္းနုိင္ငံ)
သတင္း

ရခိုင္ရဟန္းေတာ္ (၁၁)ပါး ျပည္တြင္းသုိ႔ သင္တန္းသြားျပၾကမည္

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments


ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ယူေနၾကေသာ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕မွ ရခိုင္ရဟန္းေတာ္ (၁၁)ပါးတို႔သည္ ၂၀၁၅-ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္ကာလအတြင္း ျပည္တြင္းေနရာအသီးသီးသုိ႔ သြားေရာက္၍ မိမိတို႔သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားသည္မ်ားကို “ဝန္းက်င္တစ္ခု ေကာင္းက်ဳိးျပဳလို႔ ေပးယူလက္မ်ွ ဒို႔ဘဝကုိ ဆည္းပူးပညာ တတ္စြမ္းရာျဖင့္ အေမွာင္ကိုခြင္း အလင္းေပးအံ့” ဆိုသည့္ ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထုိင္းနုိင္ငံ) A.S.M.A ၏ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔အညီ 
မိမိတို႔ေဒသတြင္းမွလူငယ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား
သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးကာ အက်ိဳးျပဳေပးၾကေတာ့မည္ၿဖစ္သည္။

အထက္ပါေနရာအသီးသီးသို႔ သြားေရာက္ကာ ယခုနွစ္(၂၀၁၅ ပညာသင္နွစ္တြင္) သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးၾကမည္ၿဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာကူးယူေဖၚၿပနုိင္သည္

                                                                                 ၿပန္ၾကားေရးဌာန
                                                                  ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထုိင္းနုိင္ငံ)

2:34 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top