ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Tuesday, July 28, 2015

Activities of A.S.M.A

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

7:10 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Wednesday, July 8, 2015

ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတကၠသုိလ္အသီးသီးတိို႔မွ ဘြဲ႕ရသံဃာ(၂၀)ပါးတို႔အား ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္ပြဲ၊ 
၀ါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ႀကီး၏ အထူးတရားပြဲ က်င္းပမည္။

ဘြဲ႕ရသံဃာ(၂၀)ပါးစာရင္း...

၁။ ဦးေခမာ၀ံသ M.A (Buddhist Studies) International Buddhist College     (IBC) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၂။ ဦးပညာစကၠ M.Ed (Master of education) Assumption University    (ABAC) ဘန္ေကာက္။

၃။ ဦးက၀ိႏၵ M.Ed (Master of education) Assumption University         (ABAC) ဘန္ေကာက္။

၄။ ဦး၀ိယတၱ
(က)MBS (Master of Buddhist Studies) The University of Hong Kong၊ ေဟာင္ေကာင္။
(ခ) B.A (Buddhist Studies) Mahachula University                             (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၅။ ဦးဗုဒၶ၀ံသ
(က) MBS (Master of Buddhist Studies) The University of Hong Kong၊ ေဟာင္ေကာင္။
(ခ) B.A (Buddhist Studies) Mahachula University (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ

၆။ ဦးဣႏၵာစရိယ B.A (Humanities) Mahachula University   (MCU) (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၇။ ဦးက၀ိႏၵ B.A (Humanities) Mahachula University           (MCU) (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၈။ ဦးဇာေနယ် B.A (Buddhist Studies) Mahachula University            (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၉။ ဦး၀ံသပါလ B.A (Buddhist Studies) Mahachula University            (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၀။ ဦးပညာသီရိ B.A (Buddhist Studies) Mahachula University         (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၁။ ဦးဂႏၵသာရ B.A (Humanities) Mahachula University                    (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၂။ ဦး၀ါသုေဒ၀ B.A (Humanities) Mahachula University                   (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၃။ ဦးဓမၼသာရ B.A (Buddhist Studies) Mahachula University           (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၄။ ဦး၀ရဗုဒၶိ B.A (Humanities) Mahachula University                        (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၅။ ဦးေတဇ၀ႏၱ B.A (Humanities) Mahachula University                    (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၆။ ဦးေဥယ်ဓမၼ B.A (Humanities) Mahachula University                    (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၇။ ဦးသိရိႏၵ B.A (Buddhist Studies) Mahachula University                (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၈။ ဦးစႏၵသာရ B.A (Philosophy) Mahachula University                      (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၉။ ဦးဣႏၵမဇၥ်ဴ B.A (Buddhist Studies) Mahachula University               (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၂၀။ ဦးပညာလကၤာရ B.A (Buddhist Studies) Mahachula University      (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

ေန႔ရက္ - ၂၆.၇.၂၀၁၅ တနဂၤေႏြေန႔။

ေနရာ - မဟာခ်ိဳင္/ဘန္ေကာက္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ။

(၀တ္ထပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ မူစီရပ္ကြက္၊ မဟာခ်ိဳင္)

အခ်ိန္- နံနက္ ၈ နာရီအခ်ိန္တြင္စတင္မည္ၿဖစ္ပါသည္။


သတင္း

ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတကၠသုိလ္အသီးသီးတိို႔မွ ဘြဲ႕ရသံဃာ(၂၀)ပါးတို႔အား ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္ပြဲ၊ ၀ါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ႀကီး၏ အထူးတရားပြဲ

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတကၠသုိလ္အသီးသီးတိို႔မွ ဘြဲ႕ရသံဃာ(၂၀)ပါးတို႔အား ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္ပြဲ၊ 
၀ါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ႀကီး၏ အထူးတရားပြဲ က်င္းပမည္။

ဘြဲ႕ရသံဃာ(၂၀)ပါးစာရင္း...

၁။ ဦးေခမာ၀ံသ M.A (Buddhist Studies) International Buddhist College     (IBC) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၂။ ဦးပညာစကၠ M.Ed (Master of education) Assumption University    (ABAC) ဘန္ေကာက္။

၃။ ဦးက၀ိႏၵ M.Ed (Master of education) Assumption University         (ABAC) ဘန္ေကာက္။

၄။ ဦး၀ိယတၱ
(က)MBS (Master of Buddhist Studies) The University of Hong Kong၊ ေဟာင္ေကာင္။
(ခ) B.A (Buddhist Studies) Mahachula University                             (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၅။ ဦးဗုဒၶ၀ံသ
(က) MBS (Master of Buddhist Studies) The University of Hong Kong၊ ေဟာင္ေကာင္။
(ခ) B.A (Buddhist Studies) Mahachula University (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ

၆။ ဦးဣႏၵာစရိယ B.A (Humanities) Mahachula University   (MCU) (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၇။ ဦးက၀ိႏၵ B.A (Humanities) Mahachula University           (MCU) (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၈။ ဦးဇာေနယ် B.A (Buddhist Studies) Mahachula University            (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၉။ ဦး၀ံသပါလ B.A (Buddhist Studies) Mahachula University            (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၀။ ဦးပညာသီရိ B.A (Buddhist Studies) Mahachula University         (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၁။ ဦးဂႏၵသာရ B.A (Humanities) Mahachula University                    (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၂။ ဦး၀ါသုေဒ၀ B.A (Humanities) Mahachula University                   (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၃။ ဦးဓမၼသာရ B.A (Buddhist Studies) Mahachula University           (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၄။ ဦး၀ရဗုဒၶိ B.A (Humanities) Mahachula University                        (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၅။ ဦးေတဇ၀ႏၱ B.A (Humanities) Mahachula University                    (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၆။ ဦးေဥယ်ဓမၼ B.A (Humanities) Mahachula University                    (Chiang Mai) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၇။ ဦးသိရိႏၵ B.A (Buddhist Studies) Mahachula University                (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၈။ ဦးစႏၵသာရ B.A (Philosophy) Mahachula University                      (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၁၉။ ဦးဣႏၵမဇၥ်ဴ B.A (Buddhist Studies) Mahachula University               (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

၂၀။ ဦးပညာလကၤာရ B.A (Buddhist Studies) Mahachula University      (Bangkok) ထိုင္းႏိုင္ငံ။

ေန႔ရက္ - ၂၆.၇.၂၀၁၅ တနဂၤေႏြေန႔။

ေနရာ - မဟာခ်ိဳင္/ဘန္ေကာက္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ။

(၀တ္ထပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ မူစီရပ္ကြက္၊ မဟာခ်ိဳင္)

အခ်ိန္- နံနက္ ၈ နာရီအခ်ိန္တြင္စတင္မည္ၿဖစ္ပါသည္။


2:31 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top