ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Tuesday, November 17, 2015

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ A.S.M.A ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႔

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

          ၂၀၁၅-၂၀၁၆ အတြက္ ေကာ္မတီအသစ္ဖြဲ႔စည္းၿခင္း အခမ္းအနား အစည္းအေ၀းကို

      4.Nov.2015 ဗုဒၶဟူးေန႔/ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ စဥ္
အမည္ဘြဲ႕ေတာ္
ရာထူးတာ၀န္
ဦးသုႏၵရ (B.A)
ဥကၠ႒
ဦးပညာလကၤာရ (B.A, M.BA)
ဒု-ဥကၠ႒
ဦးပ႑ိတ (B.A)
အတြင္းေရးမွဴး
ဦးယသဓမၼ (B.A)
ဒု-အတြင္းေရးမွဴး
ဦးသုမဂၤလ (B.A)
ဘ႑ာေရးမွဴး
ဦးတိကၡိၿႏၵိယ (B.A)
ဒု-ဘ႑ာေရးမွဴး
ဦးပညာသာရ (B.A)
စာရင္းစစ္မွဴး
ဦးပညာဓဇ (B.A)
ဒု-စာရင္းစစ္မွဴး
ဦးဉာဏိႆရ (B.A)
တ-စာရင္းစစ္မွဴး
၁၀
ဦးပညာသာမိ (B.A)
သတင္းႏွင့္ၿပန္ၾကားေရးမွဴး
၁၁
ဦးကုလရကၡိတ (B.A)
ဒု-သတင္းႏွင့္ၿပန္ၾကားေရးမွဴး

1:13 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top