ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Farewell ceremony က်င္းပၿခင္း မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား (22,March,2016)

Group photo of farewell ceremony
signboard for Farewell ceremony 2016
Ven. Panna (BA)

Ven.Dhammapala (BA-MA)

Ven.Aggavamsa (BA)

Ven.Suriya (BA-MA)

Ven.Kosalla (BA)


Ven.Panna Nanda (BA)

Ven. Pandit (BA)

Ven.Nyeyadhamma (BA)

Ven.Sireinda (BA-MA)

Ven.Bhandava (BA)


Ven.Tezavamsa (BA)

Ven.Sonedara (BA) President 2016

Ven.Vicareinda (BA)

Share on Google Plus

About A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Post a Comment