ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Tuesday, March 22, 2016

Farewell ceremony က်င္းပၿခင္း မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား (22,March,2016)

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

Group photo of farewell ceremony
signboard for Farewell ceremony 2016
Ven. Panna (BA)

Ven.Dhammapala (BA-MA)

Ven.Aggavamsa (BA)

Ven.Suriya (BA-MA)

Ven.Kosalla (BA)


Ven.Panna Nanda (BA)

Ven. Pandit (BA)

Ven.Nyeyadhamma (BA)

Ven.Sireinda (BA-MA)

Ven.Bhandava (BA)


Ven.Tezavamsa (BA)

Ven.Sonedara (BA) President 2016

Ven.Vicareinda (BA)

5:05 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top