ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Thursday, May 5, 2016

(ASMA) 2015/6 ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ (၆)ပတ္လည္အစည္းအေဝး

Posted by Arakan politician  |  No comments


5.May.2016
2015/6 ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တာဝန္ယူထားေသာ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (Arakan Student Monks Association Thailand) အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (CEC) ၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿခင္း (၆)လၿပည့္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကို 5.May.2016 ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေအာင္ၿမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည္။
အခမ္းအနားကို မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္၊ ဘန္ေကာက္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။
ထိုအခမ္းအနားအား ASMA သံဃာေတာ္ (၅၀) ေက်ာ္မွ် တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အသင္း၏ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းအခ်ိဳ႔ကိုလည္း ၿပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
မွတ္တမ္းအမွတ္တရ ဓာတ္ပုံမ်ား

11:46 PM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top