Thursday, May 5, 2016

မဟာခ်ဴလာတကၠသိုလ္ လမ္းညႊန္(Bangkok)မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားလိုေသာ
ရခိုင္ ရဟန္း/သာမေဏမ်ားအတြက္
မဟာခ်ဴလာတကၠသိုလ္ လမ္းညႊန္(Bangkok)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ထိုင္းဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္တြင္္္

1.Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 2.Mahamakut Buddhist University,
3.The World Buddhist University.
4. InternationalBuddhistCollege,
5.College of Religious Studies of Mahidol University, Dearpartment of Buddhist Studies faculty of Social Science and Humanity of Mahidol University (MA and Ph.D)
စသည္ျဖင့္ ဘာသာေရးတကၠသိုလ္မ်ား ထဲတြင္
#‎မဟာာခ်ဴလာေလာင္ကြန္ တကၠသုိလ္သည္လည္း ထင္ရွားေသာဘာသာ ေရးတကၠသိုလ္တခုပင္ျဖစ္သည္။
ထိုင္းဘုရင္ႀကီး ရာမဘုရင္ကို အစြဲျပဳ၍ ဘုရင္ႀကီး ဘြဲ႕အတိုင္း ေခၚေ၀ၚသံုစြဲလာေသာ နာမည္ပင္ျဖစ္သည္။ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းဘန္ေကာက္ (ဗဟိုဌာန)

မဟာခ်ဴလာတြင္ CAMPUS မ်ားရွိၿပီးထိုင္းႏိုင္ငံ၏ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ သုိ႕မဟုတ္ (ဇင္းမယ္) ယခု ခ်င္းမုိင္ တြင္တည္ရွိေသာ Chiang Mai Campus လည္း တခု အပါ၀င္ျဖစ္သည္။
မဟာခ်ဴလာတြင္ Humanity Depertment တြင္ Thai Program ႏွင့္ English Program ဟူ၍ ႏွစ္ခုရွိသည္။ ထိုတြင္ ႏိုင္ငံျခား ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ ပရိုဂရမ္တြင္သာအတက္မ်ားၾကသည္။


Buddhism Depertment တြင္ကား
(1) Buddhism,
(2) Buddhist Philosophy and
(3) Religion Majors ) သုံးခုတို႔ ကို ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္သည္။

အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္၊ နီေပါ၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား၊ဗီယက္နမ္ ၊ ၿပင္သစ္၊ ဂ်ပန္၊ ျမန္မာ ႏွင့္ ထိုင္းႏုိ္င္ငံတို႕မွ ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္သင္ၾကားၾကသည္။
#‎ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
(1) အဂၤလိပ္စာ အရည္ခ်င္း အနည္းဆံုး
( intermediate level (General skills)) ေလ့လားထားရမည္။

(2) ဗုဒၶႏွင့္ဗုဒၶဘာသာ အေၾကာင္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ နားလည္သည္အထိေလ့လာထားရမည္။
#(3) ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြါရန္မွာ Student sponsor လိုအပ္သည္။
#(4) Sponsor ရွိရန္အတြက္
  (၁) မွတ္ပံုတင္

 (၂) passport copy
 (၃) ဓာတ္ပုံ 1.5 တစ္လက္မခြဲဆိုဒ္ (၂) ပုံ မ်ားကို ပို႔ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
“မွတ္ခ်က္-1/April/2016 မွသည္ 5/May/2016 ေနာက္ဆုံးထား၍ ပို႔ေပးၾကရမည္ၿဖစ္သည္။”  (ေစာလ်င္ပိုေကာင္း၏)
#(5) Student sponsor ရရွိၿပီးပါက ေလယာဥ္လက္မွတ္ႏွင့္အတူ သံရံုးတြင္ Visa ေလွ်ာက္ထားရမည္။
Visa ဖိုးမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ (၄၅၀၀၀=50 $) က်ပ္ ျဖစ္သည္။

#‎တကၠသို္လ္တက္ရန္အတြက္ ေလ်ွာက္လႊာျဖည့္ရန္ လိုအပ္ေသာ စာ႐ြက္ာတမ္းမ်ား
 (1)သာသနာ၀င္ကဒ္
(2) ၊ပထမႀကီးေအာင္လက္မွတ္ (သို႔) ဓမၼာစရိယ ေအာင္လက္မွတ္ႏွင့္
(3) ပထမၾကီးေအာင္ အမွတ္စာရင္း (သို႔) ဓမၼာစရိယ ေအာင္ အမွတ္စာရင္း
(4) ရဟန္းရက္ခ်ဳပ္ (သို႔ )္ သိမ္ဝင္ မွတ္တမ္း
(5) မိမိေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းတိုက္၏ ဘုန္းႀကီး ေထာက္ခံစာ
မ်ားကို ( English)သို႔ ႏိုႀတီျပန္ရမည္။
ဤစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ေအာက္ပါ Gmail-tunlin244@gmail.com လိပ္စာအတိုင္း 1/April/2016 မွသည္ 15/May/2016 အတြင္းပို႔ေပးၾကရမည္ၿဖစ္သည္။ (ေနာက္က်မွေရာက္လာေသာ သူမ်ားအား တာဝန္အၿပည့္အဝမယူပါ)


#‎၀င္ခြင့္ေလ်ွက္ထားႏိုင္သည့္ေန႔စြဲ
၁ ဧၿပီ မွသည္ ၁၁ ရက္ ဂ်ဴလိုင္ ၂၀၁၆ ထိၿဖစ္သည္။

၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ မွတ္ပံုတင္ရက္တြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊
ဝင္ခြင့္ေျဖခ်ိန္


writing test (7-july,2016 and
interview test(9,july,2016 )ရက္ျဖစ္သည္။
writing ႏွင့္ interview ႏွစ္ခုေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ေရးေျဖစာေမးပြဲတြင္ သာဘာေရးဆုိင္ရာ က်မ္းစာ၊ ဗဟုသုတႏွင့္ မိမိ သေဘာထား၊ အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးမ်ားကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသာ interview ကိုေၿဖဆိုရမည္။
Buddhism ႏွင့္ Humanity အဓိက Main Subject အျဖစ္ျပဌါန္းသည္္။
Semester တခုစီတြင္ ဘာသာရပ္ (11 ခုမွသည္ ၁၂ ခု)ထိ သင္ၾကားၾကရၿပီး
Semester တစ္ခု (၄) လအတြက္ ထိုင္း ဘတ္ေငြ (မသိရေသး အနည္းဆုံး ၁၀၀၀၀ တစ္ေသာင္းေအာက္မနည္း ) ေပးသြင္းရမည္။
Semester ႏွစ္ခုအတြက္ တႏွစ္လွ်င္ (၂၀၀၀၀- ႏွစ္ေသာင္း ) ဘတ္ ျဖစ္သည္။

အေဆာင္ေနခ နဲ႔ က်မၼာေရး စရိတ္မ်ားမပါ၀င္ေသးပါ။ စာရြက္ကူးျခင္း၊ စာအုပ္ကူးျခင္း ေက်ာင္းသားကဒ္ လုပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းတက္ရန္ (Taxi) ခ အားလံုးအတြက္လည္း ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားဗီဇာမွာ တႏွစ္သက္တမ္းတိုးျခင္း၊
Visit visa ျဖစ္ပါက သံုးလ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ တႏွစ္သက္တန္းတိုးျခင္း မ်ားအတြက္လဲ တႀကိမ္တႀကိမ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ဘတ္ (၂၀၀၀) ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။
ဘန္ေကာက္သံရံုးႀကီးသို႕သြားရန္( Taxi)ခသည္လည္း (500 Baht) ထက္မနည္းေသာ ဘတ္ေငြၿဖစ္သည္။
#‎အထူးမွတ္ခ်က္
{1} ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ပညာသင္ ႂကြေရာက္မည့္ သူမွာ ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိတြင္ အနည္းဆုံး ထိုင္းဘတ္ (၃၀၀၀၀) သုံးေသာင္းဘတ္ခန္႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

{2} ေနာက္တစ္ခ်က္ အေရးႀကီးသည္မွာ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္း Intermedite general skills   ကၽြမ္းက်င္ထားၿပီး ျဖစ္သူ ျဖစ္ရန္လိုအပ္သည္။

#‎Application Periods and schedule
{1} Applcation Periods-1. April, 5. July. 2016
{2} Announcement of eligible applicants-6. July.2016
{3} Writing exam- 7. July. 2016
{4} Interview- 9. July. 2016
{5} Announcement of entrance results exam- 11. July.2016
{6} Registration- 13-15. August.2016
{7} Begin the semester- 1. August.2016

ဤသည္မွာ မဟာခ်ဴလာ တကၠသိုလ္ (ဘန္ေကာက္) တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္လိုေသာ ျမန္မာ ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ သိသင့္သမွ် ပင္ျဖစ္ပါသည္။
အားလုံး လြတ္လပ္စြာ ပ်ံသန္းႏိုင္ၾကပါေစ။

တကၠသိုလ္တက္ေရာက္လိုေသာ
ရခိုင္ရဟန္းေတာ္မ်ား သာမေဏမ်ား ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
(1) ဦးကုလရကၡိတ 

Gmail-tunlin244@gmail.com
Ph-(+66) 089 601 3024
ဦးသုဝဏၰ
(+66) 092 023 9750
Rewrite=kularakkhita ( Thailand)

http://www.mcu.ac.th/En/in_intl.php


2 comments: