ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Wednesday, July 27, 2016

Fresher welcome မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား (၂၀၁၆)

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments


၂၇ ရက္၊ ဇူလိုင္လ၊၂၀၁၆ ဗုဒၶဟူးေန႔ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္း တကၠသိုလ္တြင္ Fresher welcome ceremony ေက်ာင္းသားသစ္ၾကိဳဆိုပြဲကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ၿပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။
ထိုအခမ္းအနားသို႔ ၂၀၁၅/၆ ပညာသင္ႏွစ္ A.S.M.A  နာယက ဆရာေတာ္ (ဦးပညာသာရ ေဗာဓိ) ( ဦးဣႏၵမဥၺဴ) ဥကၠဌ (ဦးသုႏၵရ) ဒု-ဥကၠဌ (ဦးပညာလကၤာရ) ႏွင့္ Arakan Students group (MCU) ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးေဆာင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ထိုအခမ္းအနားတြင္ MCU ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားေခါင္းေဆာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း ပထမဆုံးအၾကိမ္အၿဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေၿမွာက္ခဲ့ၾကသည္။
(၁) ဦးသုဝဏၰ
(၂) ဦးကုလရကၡိတ
(၃) ဦးအဂၢ

အားလုံး အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္သူ ေက်ာင္းသားရဟန္းအေရအတြက္မွာ (၇၀)ေက်ာ္ၿဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ MSMA သို႔ မွတ္ပုံတင္လာေသာ ေက်ာင္းသားသစ္စာရင္းအေရအတြက္မွာ (၃၀) ရွိခဲ့သည္။
ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္း-ဦးၾသဘာသ

ၿပန္ၾကားေရးမွတ္တမ္း
24,July,2016


6:24 PM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top