ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Monday, February 13, 2017

အလုိေတာ္ျပည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးဘုရားမွ (ASMA) ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထုိင္းႏိုင္ငံ) သုိ႔ US ေဒၚလာ 4000 လွဴဒါန္း။

ASMA ေက်ာင္းသားရဟန္းမ်ားအဖြဲ႕
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
12.2.2017
အလိုေတာ္ၿပည့္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးမွ US$ 4000 လွဴဒါန္းမွဴၿပဳလုပ္ေနစဥ္


12.2.2017 ေန႔တြင္ ASMA ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထုိင္းႏိုင္ငံ)၏
 ၾသဝါဒါစရိယ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလုိေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမွ
ပညာေရးရန္ပုံေငြအျဖစ္ ASMA ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔သုိ႔ US ေဒၚလာ 4000 လွဴဒါန္းပါသည္။

ASMA ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔သည္​ ထုိင္းႏူိင္ငံ႐ွိ တကၠသုိလ္အသီးသီးတြင္ BA. MA. MBA. M.Ed. PhD တန္းမ်ား ကုိ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ႀကီး တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။

ထုိလွဴဒါန္းမႈကုိ ASMA ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕၏
ဥကၠဌဆရာေတာ္ဦးသုဝဏၰ ဒု-ဥကၠဌဆရာေတာ္ ဦးဝံသပါလတုိ႔မွ
အသင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား အားလုံး၏ကုိယ္စား အလွဴခံရယူၿပီး
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ခ်ီးေျမႇာက္ေသာၾသဝါဒမ်ားကုိနာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီးႏွင့္တကြ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ဒါယကာ-ဒါယိကာမမ်ားအားလုံး
ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ၿဖာက်မၼာ ခ်မ္းသာၿပီး လိုအင္ဆႏၵေတြ ၿပီးၿပည့္စုံႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ASMA ေက်ာင္းသား
ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔မွ ေမတၱာပို႔သ အပ္ပါသည္။ 
အားလုံး နတ္လူသာဓု​ေခၚ​ေစ​ေသာဝ္​..
ASMA-နာယကဆရာေတာ္ႏွင့္ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္မ်ားမွ လက္ေဆာင္ အလွဴၿခင္း ဆက္ကပ္လွဴဒန္းစဥ္

ASMA ၏တံဆိပ္ၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ထားေသာ လြယ္အိတ္အား ဆရာေတာ္ၾကီးအား ဆက္ကပ္ေနစဥ္


သတင္း

အလိုေတာ္ၿပည့္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ပညာေရးရန္ပုံေငြအတြက္ US ေဒၚလာ-၄၀၀၀ (ေလးေထာင္)လွဴဒါန္း

Posted by Arakan politician  |  No comments

အလုိေတာ္ျပည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးဘုရားမွ (ASMA) ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထုိင္းႏိုင္ငံ) သုိ႔ US ေဒၚလာ 4000 လွဴဒါန္း။

ASMA ေက်ာင္းသားရဟန္းမ်ားအဖြဲ႕
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
12.2.2017
အလိုေတာ္ၿပည့္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးမွ US$ 4000 လွဴဒါန္းမွဴၿပဳလုပ္ေနစဥ္


12.2.2017 ေန႔တြင္ ASMA ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထုိင္းႏိုင္ငံ)၏
 ၾသဝါဒါစရိယ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလုိေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမွ
ပညာေရးရန္ပုံေငြအျဖစ္ ASMA ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔သုိ႔ US ေဒၚလာ 4000 လွဴဒါန္းပါသည္။

ASMA ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔သည္​ ထုိင္းႏူိင္ငံ႐ွိ တကၠသုိလ္အသီးသီးတြင္ BA. MA. MBA. M.Ed. PhD တန္းမ်ား ကုိ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ႀကီး တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။

ထုိလွဴဒါန္းမႈကုိ ASMA ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕၏
ဥကၠဌဆရာေတာ္ဦးသုဝဏၰ ဒု-ဥကၠဌဆရာေတာ္ ဦးဝံသပါလတုိ႔မွ
အသင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား အားလုံး၏ကုိယ္စား အလွဴခံရယူၿပီး
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ခ်ီးေျမႇာက္ေသာၾသဝါဒမ်ားကုိနာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီးႏွင့္တကြ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ဒါယကာ-ဒါယိကာမမ်ားအားလုံး
ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ၿဖာက်မၼာ ခ်မ္းသာၿပီး လိုအင္ဆႏၵေတြ ၿပီးၿပည့္စုံႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ASMA ေက်ာင္းသား
ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔မွ ေမတၱာပို႔သ အပ္ပါသည္။ 
အားလုံး နတ္လူသာဓု​ေခၚ​ေစ​ေသာဝ္​..
ASMA-နာယကဆရာေတာ္ႏွင့္ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္မ်ားမွ လက္ေဆာင္ အလွဴၿခင္း ဆက္ကပ္လွဴဒန္းစဥ္

ASMA ၏တံဆိပ္ၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ထားေသာ လြယ္အိတ္အား ဆရာေတာ္ၾကီးအား ဆက္ကပ္ေနစဥ္


3:42 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top