အလိုေတာ္ၿပည့္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ပညာေရးရန္ပုံေငြအတြက္ US ေဒၚလာ-၄၀၀၀ (ေလးေထာင္)လွဴဒါန္း

အလုိေတာ္ျပည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးဘုရားမွ (ASMA) ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထုိင္းႏိုင္ငံ) သုိ႔ US ေဒၚလာ 4000 လွဴဒါန္း။

ASMA ေက်ာင္းသားရဟန္းမ်ားအဖြဲ႕
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
12.2.2017
အလိုေတာ္ၿပည့္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးမွ US$ 4000 လွဴဒါန္းမွဴၿပဳလုပ္ေနစဥ္


12.2.2017 ေန႔တြင္ ASMA ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထုိင္းႏိုင္ငံ)၏
 ၾသဝါဒါစရိယ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလုိေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမွ
ပညာေရးရန္ပုံေငြအျဖစ္ ASMA ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔သုိ႔ US ေဒၚလာ 4000 လွဴဒါန္းပါသည္။

ASMA ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔သည္​ ထုိင္းႏူိင္ငံ႐ွိ တကၠသုိလ္အသီးသီးတြင္ BA. MA. MBA. M.Ed. PhD တန္းမ်ား ကုိ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ႀကီး တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။

ထုိလွဴဒါန္းမႈကုိ ASMA ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕၏
ဥကၠဌဆရာေတာ္ဦးသုဝဏၰ ဒု-ဥကၠဌဆရာေတာ္ ဦးဝံသပါလတုိ႔မွ
အသင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား အားလုံး၏ကုိယ္စား အလွဴခံရယူၿပီး
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ခ်ီးေျမႇာက္ေသာၾသဝါဒမ်ားကုိနာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီးႏွင့္တကြ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ဒါယကာ-ဒါယိကာမမ်ားအားလုံး
ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ၿဖာက်မၼာ ခ်မ္းသာၿပီး လိုအင္ဆႏၵေတြ ၿပီးၿပည့္စုံႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ASMA ေက်ာင္းသား
ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔မွ ေမတၱာပို႔သ အပ္ပါသည္။ 
အားလုံး နတ္လူသာဓု​ေခၚ​ေစ​ေသာဝ္​..
ASMA-နာယကဆရာေတာ္ႏွင့္ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္မ်ားမွ လက္ေဆာင္ အလွဴၿခင္း ဆက္ကပ္လွဴဒန္းစဥ္

ASMA ၏တံဆိပ္ၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ထားေသာ လြယ္အိတ္အား ဆရာေတာ္ၾကီးအား ဆက္ကပ္ေနစဥ္


No comments:

Post a Comment