ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Saturday, November 25, 2017

၂၀၁၇/၈ ခုႏွစ္အတြက္ ေကာ္မတီသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ၿခင္းက်င္းပ

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments


"၂၀၁၇/၈ ခုႏွစ္အတြက္ ေကာ္မတီသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ၿခင္းက်င္းပ"
ASMA -Arakan Student Monks Association (Thailand) ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) အသင္းအဖြဲ႔သည္ 24.11.2017 တြင္ (၈) ၾကိမ္ေၿမာက္ ေကာ္မတီ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ပြဲအခမ္းအနားကို မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ က်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
၂၀၁၇/၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ေကာ္မတီသစ္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းပုံစနစ္သစ္ၿဖင့္ ေၿပာင္းလဲ တင္ေၿမွာက္ခဲ့ၾကသည္။
ဥကၠ႒သစ္အၿဖစ္ MCU (မဟာခ်ဳလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္၊ International Program (English) ေမဂ်ာၿဖင့္ Master တန္းကို တက္ေရာက္ ေလ့လာဆည္းပူးေနေသာ ဦးပညာေဇာတ အား ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ခဲ့ၾကသည္။

ASMA အသင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ လက္ရွိ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ၿခင္းခံထားရေသာ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားတြင္သာလွ်င္ အဓိက တာဝန္အရွိဆုံး ၿဖစ္သည္။
#Congratulation!
New President Ven Pannajota of ASMA and selected committee.

ASMA-Information (သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး)
Contact: 0816764661
Facebook Page: https://www.facebook.com/arakanstudentmonksassociationthailand/

2:53 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top