ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Sunday, December 24, 2017

Arakan Student Monks Association (A.S.M.A),Thailand
ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ)

---------------------------------------------------------------------
 24/12/2017
A.S.M.A INFO
*******************
၂၄. ၁၁. ၂၀၁၇ ေန႔မွစ၍ ၂၀၁၇/၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း အသင္းဝင္သံဃာေတာ္မ်ား၏ ပညာေရးရာ၊ က်မၼာေရးရာ စေသာက႑မ်ားကို တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ရန္ တာဝန္လႊဲအပ္ၿခင္း ခံခဲ့ရသည္မွာ ယေန႔ ၂၄. ၁၂. ၂၀၁၇ ဆိုလွ်င္ (၁) လ တင္းတင္းၿပည့္ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ၿပ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံပါ စာသင္သား ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသည္ A.S.M.A အသင္းၾကီး၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ တာဝန္ခံမ်ား ၿဖစ္ၾကပါသည္။
ASMA-Executive Committee (2017/8)
ASMA-အလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီ ၂၀၁၇/၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ သံဃာ့အက်ိဳးေဆာင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း ၁-လ တင္းတင္းျပည့္ အမွတ္တရ။


သတင္း

ASMA ေကာ္မတီ ၂၀၁၇/၈ ပညာသစ္ႏွစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿခင္း (၁) လ ၿပည့္အမွတ္တရ

Posted by Arakan politician  |  No comments

Arakan Student Monks Association (A.S.M.A),Thailand
ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ)

---------------------------------------------------------------------
 24/12/2017
A.S.M.A INFO
*******************
၂၄. ၁၁. ၂၀၁၇ ေန႔မွစ၍ ၂၀၁၇/၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း အသင္းဝင္သံဃာေတာ္မ်ား၏ ပညာေရးရာ၊ က်မၼာေရးရာ စေသာက႑မ်ားကို တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ရန္ တာဝန္လႊဲအပ္ၿခင္း ခံခဲ့ရသည္မွာ ယေန႔ ၂၄. ၁၂. ၂၀၁၇ ဆိုလွ်င္ (၁) လ တင္းတင္းၿပည့္ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ၿပ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံပါ စာသင္သား ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသည္ A.S.M.A အသင္းၾကီး၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ တာဝန္ခံမ်ား ၿဖစ္ၾကပါသည္။
ASMA-Executive Committee (2017/8)
ASMA-အလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီ ၂၀၁၇/၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ သံဃာ့အက်ိဳးေဆာင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း ၁-လ တင္းတင္းျပည့္ အမွတ္တရ။


8:54 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Thursday, December 21, 2017

"A.S.M.A- ႏွစ္ပါတ္လည္မဂၢဇင္း အမွတ္စဥ္(၂) ျဖစ္ေျမာက္ေရး 
Sub-ေကာ္မတီ"

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand
( 11.12.2017 -Academic Year)
သတင္း
Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

"A.S.M.A- ႏွစ္ပါတ္လည္မဂၢဇင္း အမွတ္စဥ္(၂) ျဖစ္ေျမာက္ေရး 
Sub-ေကာ္မတီ"

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand
( 11.12.2017 -Academic Year)

4:24 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Saturday, December 16, 2017


“A.S.M.A၏ အမွတ္စဥ္(၂) ႏွစ္ပါတ္လည္ မဂၢဇင္းအတြက္ စာမူဖိတ္ေခၚၿခင္း”
*****************************************************************
A.S.M.A ႏွစ္ပါတ္လည္မဂၢဇင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ  
********************************************
A.S.M.A ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္း)မဂၢဇင္း ထုတ္ေဝမည္ ၿဖစ္ပါေသာေၾကင္ ့စာေပဝါသနာရွင္မ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ အသိပညာရွင္မ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ားအား ေလးစားစြာၿဖင့္ စာမူမ်ားကို ေအာက္ပါ လိပ္စာအတိုင္း ဆက္သြယ္ၿပီး ပို႔ေပးၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

ေပးပို႔ႏိုင္ေသာက႑မ်ားနဲ႔ စာမူမ်ား
******************************
1) ကဗ်ာ
2) ေဆာင္းပါး (သုတ/ရသ)
3) ဘာသာၿပန္ေဆာင္းပါး/ကဗ်ာ (ဓမၼ/ သုတ/ရသ)
4) ဝတၳဳတို/ရွည္ (ဘာသာေရးသုတ/လူမႈေရးသုတ)
5) ကာတြန္း
6) ဟာသ
အစရွိသည္မ်ားကိုေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
******************
စာမူရွင္မ်ားသည္ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားလိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။
1) ၿမန္မာစာအေရးအသားႏွင့္ Zawgyi font-size (11) ျဖင့္ေရးသားရမည္။
2) ကဗ်ာစာမူသည္ A4 (1) မ်က္ႏွာ 
3) ေဆာင္းပါး စာမူသည္ အနည္းဆုံး A4 (2)မ်က္ႏွာမွသည္ A4 (4)မ်က္ႏွာထက္မပိုရ။
4) စာမူသည္ မည္သည့္ စာေစာင္၊စာအုပ္မ်ား၌ ေဖာ္ၿပခံထားရဖူးေသာ စာမူမၿဖစ္ေစရ/မူပိုင္ၿဖစ္ေၾကာင္း အာမခံရမည္။
5) ဝတၳဳတို/ရွည္ စာမူသည္ A4 (3)မ်က္နွာထက္မနည္းေစရ၊ A4 (5)မ်က္ႏွာထက္မပိုေစရ။
6) ပုဂၢလိက ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈ၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအား ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား စာမူမ်ားမၿဖစ္ေစရ။
7) စာမူရွင္သည္ အယ္ဒီတာ-စာတည္းအဖြဲ႔၏ တည္းၿဖတ္မႈကိုေက်နပ္စြာ လက္ခံရပါမည္။
စာမူေပးပို႔ရန္ပုံစံ
*****************
(1) စာမူရွင္အမည္ ( ကေလာင္အမည္)
(2) ဆက္သြယ္ရရွိႏိုင္ေသာ ဖုန္းနံပါတ္၊လိပ္စာ နွင့္ E-mail 
ေပးပို႔ရန္ Gmail လိပ္စာ
***********************
asma.magazine2@gmail.com

ဆက္သြယ္ရန္
**************
(1) ဦးဂႏၶသာရ Ph: 0991268419 
(2) ဦးေတဇသီရိ Ph: 0944197155
(3) ဦးပညာသီရိ Ph: 0902241019 
(4) ဦးေတေဇာဘာသ Ph:0990289181
(5) ဦးအဂၢ (တကၠသိုလ္) Ph: 0948896003 
(6) ဦးသုႏၵရ Ph: 0620655218
စာမူေနာက္ဆုံး ပို႔ေပးရမည့္ေန႔ရက္
***********************************
              31 / 1 / 2018 
မွတ္ခ်က္/ / စာမူမ်ားကို အၿမန္ဆုံးပို႔ေပးႏိုင္ပါလ်င္ ပို၍ ေကာင္းပါသည္။
လက္ေရးမူမ်ားကိုလည္း လက္ခံပါသည္။
Please Share>>>>
15/12/2017

သတင္း
Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments


“A.S.M.A၏ အမွတ္စဥ္(၂) ႏွစ္ပါတ္လည္ မဂၢဇင္းအတြက္ စာမူဖိတ္ေခၚၿခင္း”
*****************************************************************
A.S.M.A ႏွစ္ပါတ္လည္မဂၢဇင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ  
********************************************
A.S.M.A ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္း)မဂၢဇင္း ထုတ္ေဝမည္ ၿဖစ္ပါေသာေၾကင္ ့စာေပဝါသနာရွင္မ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ အသိပညာရွင္မ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ားအား ေလးစားစြာၿဖင့္ စာမူမ်ားကို ေအာက္ပါ လိပ္စာအတိုင္း ဆက္သြယ္ၿပီး ပို႔ေပးၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

ေပးပို႔ႏိုင္ေသာက႑မ်ားနဲ႔ စာမူမ်ား
******************************
1) ကဗ်ာ
2) ေဆာင္းပါး (သုတ/ရသ)
3) ဘာသာၿပန္ေဆာင္းပါး/ကဗ်ာ (ဓမၼ/ သုတ/ရသ)
4) ဝတၳဳတို/ရွည္ (ဘာသာေရးသုတ/လူမႈေရးသုတ)
5) ကာတြန္း
6) ဟာသ
အစရွိသည္မ်ားကိုေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
******************
စာမူရွင္မ်ားသည္ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားလိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။
1) ၿမန္မာစာအေရးအသားႏွင့္ Zawgyi font-size (11) ျဖင့္ေရးသားရမည္။
2) ကဗ်ာစာမူသည္ A4 (1) မ်က္ႏွာ 
3) ေဆာင္းပါး စာမူသည္ အနည္းဆုံး A4 (2)မ်က္ႏွာမွသည္ A4 (4)မ်က္ႏွာထက္မပိုရ။
4) စာမူသည္ မည္သည့္ စာေစာင္၊စာအုပ္မ်ား၌ ေဖာ္ၿပခံထားရဖူးေသာ စာမူမၿဖစ္ေစရ/မူပိုင္ၿဖစ္ေၾကာင္း အာမခံရမည္။
5) ဝတၳဳတို/ရွည္ စာမူသည္ A4 (3)မ်က္နွာထက္မနည္းေစရ၊ A4 (5)မ်က္ႏွာထက္မပိုေစရ။
6) ပုဂၢလိက ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈ၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအား ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား စာမူမ်ားမၿဖစ္ေစရ။
7) စာမူရွင္သည္ အယ္ဒီတာ-စာတည္းအဖြဲ႔၏ တည္းၿဖတ္မႈကိုေက်နပ္စြာ လက္ခံရပါမည္။
စာမူေပးပို႔ရန္ပုံစံ
*****************
(1) စာမူရွင္အမည္ ( ကေလာင္အမည္)
(2) ဆက္သြယ္ရရွိႏိုင္ေသာ ဖုန္းနံပါတ္၊လိပ္စာ နွင့္ E-mail 
ေပးပို႔ရန္ Gmail လိပ္စာ
***********************
asma.magazine2@gmail.com

ဆက္သြယ္ရန္
**************
(1) ဦးဂႏၶသာရ Ph: 0991268419 
(2) ဦးေတဇသီရိ Ph: 0944197155
(3) ဦးပညာသီရိ Ph: 0902241019 
(4) ဦးေတေဇာဘာသ Ph:0990289181
(5) ဦးအဂၢ (တကၠသိုလ္) Ph: 0948896003 
(6) ဦးသုႏၵရ Ph: 0620655218
စာမူေနာက္ဆုံး ပို႔ေပးရမည့္ေန႔ရက္
***********************************
              31 / 1 / 2018 
မွတ္ခ်က္/ / စာမူမ်ားကို အၿမန္ဆုံးပို႔ေပးႏိုင္ပါလ်င္ ပို၍ ေကာင္းပါသည္။
လက္ေရးမူမ်ားကိုလည္း လက္ခံပါသည္။
Please Share>>>>
15/12/2017

1:26 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Friday, December 15, 2017


Arakan Student Monks Association (ASMA), Thailand 
ရခိုုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ( ထိုင္းနိဳင္ငံ )
          -------------------*******------------------
Contact Ph: (+66) 0867943144, 0867958393, 0816764661
E-mail: asmaedu.thailand@gmail.com
Website: www.asmathailand.com
FacebookPage: https://www.facebook.com/arakanstudentmonksassociationthai…/
Facebook Account: https://www.facebook.com/asma.edu.10

********************########******************


ဆက္သြယ္ရန္

ဆက္သြယ္ရန္

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments


Arakan Student Monks Association (ASMA), Thailand 
ရခိုုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ( ထိုင္းနိဳင္ငံ )
          -------------------*******------------------
Contact Ph: (+66) 0867943144, 0867958393, 0816764661
E-mail: asmaedu.thailand@gmail.com
Website: www.asmathailand.com
FacebookPage: https://www.facebook.com/arakanstudentmonksassociationthai…/
Facebook Account: https://www.facebook.com/asma.edu.10

********************########******************


7:05 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Monday, December 11, 2017

ASMA- ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုင္းႏိုင္ငံ)၏ ႏွစ္ပတ္လည္မဂၢဇင္း အမွတ္စဥ္(၂)  ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း ႏွင့္ ASMA- EC Sub-ေကာ္မတီဝင္မ်ား ထပ္မံအားျဖည့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းအခမ္းအနား မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုုမ်ား။ 
(11.12,2017)
#Mahachulalongkornrajavidyalaya University(Thailand)


သတင္း
Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

ASMA- ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုင္းႏိုင္ငံ)၏ ႏွစ္ပတ္လည္မဂၢဇင္း အမွတ္စဥ္(၂)  ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း ႏွင့္ ASMA- EC Sub-ေကာ္မတီဝင္မ်ား ထပ္မံအားျဖည့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းအခမ္းအနား မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုုမ်ား။ 
(11.12,2017)
#Mahachulalongkornrajavidyalaya University(Thailand)


10:15 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Wednesday, December 6, 2017"ASMA-ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ေက်းဇူးစကား"
ASMA ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေပးၾကပါေသာ.....
၁။ အသင္း၏နာယကဆရာေတာ္မ်ား
၂။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆရာေတာ္မ်ား
၃။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ေပးပါေသာ (၂၀၁၆/၁၇)ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ဆရာေတာ္မ်ား
၄။ မဲဆႏၵရွင္ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ား
၅။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္္ေရးအတြက္ အဖက္ဖက္မွ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါေသာ ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္မ်ားအား (၂၀၁၇/၂၀၁၈) ခုႏွစ္အတြက္ ေရြးေကာက္ခံ ASMA-ဗဟိုေကာ္မတီမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဘုရားတပည္႔ေတာ္တုိ႔ ASMA-ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ မိမိတို႔၏ ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ေပးသည့္အေပၚ လြန္စြာမွဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း၊
မိမိတို႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ကာလတစ္္ေလွ်ာက္တြင္လည္း သံဃာ့ေမတၱာ၊ သံဃာ့ေစတနာကိုခံယူလွ်က္ စြမ္းႏုိုုင္သေလာက္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားပါမည္ဟု သႏၵိ႒ာန္ခ်ထာပါေၾကာင္း ရိုေသေလးစားစြာျဖင့္ ေက်းဇူးစကားကိုေျပာၾကားလိုက္ရပါသည္။

🙏🙏🙏🙏🙏🙏
ASMA-EC,Thailand (2017-18)
                                                                  ASMA-သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး
                                                                    မဟာခ်ဴလာလင္ကြန္းတကၠသိုလ္၊ ထိုင္းနိဳင္ငံ 


သတင္း
Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments"ASMA-ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ေက်းဇူးစကား"
ASMA ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေပးၾကပါေသာ.....
၁။ အသင္း၏နာယကဆရာေတာ္မ်ား
၂။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆရာေတာ္မ်ား
၃။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ေပးပါေသာ (၂၀၁၆/၁၇)ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ဆရာေတာ္မ်ား
၄။ မဲဆႏၵရွင္ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ား
၅။ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္္ေရးအတြက္ အဖက္ဖက္မွ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါေသာ ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္မ်ားအား (၂၀၁၇/၂၀၁၈) ခုႏွစ္အတြက္ ေရြးေကာက္ခံ ASMA-ဗဟိုေကာ္မတီမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဘုရားတပည္႔ေတာ္တုိ႔ ASMA-ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ မိမိတို႔၏ ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ေပးသည့္အေပၚ လြန္စြာမွဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း၊
မိမိတို႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ကာလတစ္္ေလွ်ာက္တြင္လည္း သံဃာ့ေမတၱာ၊ သံဃာ့ေစတနာကိုခံယူလွ်က္ စြမ္းႏုိုုင္သေလာက္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားပါမည္ဟု သႏၵိ႒ာန္ခ်ထာပါေၾကာင္း ရိုေသေလးစားစြာျဖင့္ ေက်းဇူးစကားကိုေျပာၾကားလိုက္ရပါသည္။

🙏🙏🙏🙏🙏🙏
ASMA-EC,Thailand (2017-18)
                                                                  ASMA-သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး
                                                                    မဟာခ်ဴလာလင္ကြန္းတကၠသိုလ္၊ ထိုင္းနိဳင္ငံ 


7:44 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top