ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Monday, December 11, 2017

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

ASMA- ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုင္းႏိုင္ငံ)၏ ႏွစ္ပတ္လည္မဂၢဇင္း အမွတ္စဥ္(၂)  ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း ႏွင့္ ASMA- EC Sub-ေကာ္မတီဝင္မ်ား ထပ္မံအားျဖည့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းအခမ္းအနား မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုုမ်ား။ 
(11.12,2017)
#Mahachulalongkornrajavidyalaya University(Thailand)


10:15 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top