ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Sunday, December 24, 2017

ASMA ေကာ္မတီ ၂၀၁၇/၈ ပညာသစ္ႏွစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿခင္း (၁) လ ၿပည့္အမွတ္တရ

Posted by Arakan politician  |  No comments

Arakan Student Monks Association (A.S.M.A),Thailand
ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ)

---------------------------------------------------------------------
 24/12/2017
A.S.M.A INFO
*******************
၂၄. ၁၁. ၂၀၁၇ ေန႔မွစ၍ ၂၀၁၇/၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း အသင္းဝင္သံဃာေတာ္မ်ား၏ ပညာေရးရာ၊ က်မၼာေရးရာ စေသာက႑မ်ားကို တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ရန္ တာဝန္လႊဲအပ္ၿခင္း ခံခဲ့ရသည္မွာ ယေန႔ ၂၄. ၁၂. ၂၀၁၇ ဆိုလွ်င္ (၁) လ တင္းတင္းၿပည့္ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ၿပ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံပါ စာသင္သား ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသည္ A.S.M.A အသင္းၾကီး၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ တာဝန္ခံမ်ား ၿဖစ္ၾကပါသည္။
ASMA-Executive Committee (2017/8)
ASMA-အလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီ ၂၀၁၇/၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ သံဃာ့အက်ိဳးေဆာင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း ၁-လ တင္းတင္းျပည့္ အမွတ္တရ။English Version
Arakan Student Monks Association in Thailand (A.S.M.A)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
It has been for 30 days that the student monks in the following photos were appointed
as the Executive Committee of A.S.M.A in order to serve for the educational development,
health issue and other matters of Arakan Student Monks in Thailand in 2017/8 academic years.

ASMA-Executive Committee (2017/8)
*******************************


8:54 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top