ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Friday, December 15, 2017

ဆက္သြယ္ရန္

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments


Arakan Student Monks Association (ASMA), Thailand 
ရခိုုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ( ထိုင္းနိဳင္ငံ )
          -------------------*******------------------
Contact Ph: (+66) 0867943144, 0867958393, 0816764661
E-mail: asmaedu.thailand@gmail.com
Website: www.asmathailand.com
FacebookPage: https://www.facebook.com/arakanstudentmonksassociationthai…/
Facebook Account: https://www.facebook.com/asma.edu.10

********************########******************


7:05 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top