ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Wednesday, July 18, 2018


၁၈ . ရ . ၂၀၁၈ ေန႔ 

ဦးပညာစကၠ Dip., BA., MA., M.Ed  ( အေမရိက) မွ  ပညာေရးေထာက္ပံ့ေငြအျဖစ္ လွဴဒါန္းေသာ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ $ 1000 ကိုု ပညာသင္စရိတ္လိုအပ္ေနသာ ပရိယတၱဝန္ေဆာင္သံဃာေတာ္ ( ၇ )ပါးႏွင့္ ဆရာေလး ( ၁ ) တိုု ့အား  A.S.M.A - အသင္း ဥကၠ႒ဆရာေတာ္မွ တစ္ပါးလွ်င္ ဘတ္ေငြ 4000 စီ အသီးသီးလွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။ 

ဤသိုု ့ျပဳရျမတ္ပုညေၾကာင့္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၿပီး ဒီထက္မွ သာသနာျပဳ လွဴဒါန္းနိဳင္ပါေစလိုု ့A.S.M.A ရခိုုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔မွ ဆုုေတာင္းေမတၱာပိုု ့သအပ္ပါသည္။ 


ပညာပညာအလင္းေရာင္ျဖင့္ ေလာကကို လင္းေစအံ့။ 
( ပညာ ေလာကသၼီ ံ ပေဇၨာေတာ )

____________________________
(သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး )
A.S.M.A ရခိုုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ။
ထိုင္းနိဳင္ငံ ။
၁၈/ ၇/ ၂၀၁၈ သတင္း

ဦးပညာစကၠ (USA) မွ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေငြ ေဒၚလာ $ 1000 လွဴဒါန္း

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments


၁၈ . ရ . ၂၀၁၈ ေန႔ 

ဦးပညာစကၠ Dip., BA., MA., M.Ed  ( အေမရိက) မွ  ပညာေရးေထာက္ပံ့ေငြအျဖစ္ လွဴဒါန္းေသာ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ $ 1000 ကိုု ပညာသင္စရိတ္လိုအပ္ေနသာ ပရိယတၱဝန္ေဆာင္သံဃာေတာ္ ( ၇ )ပါးႏွင့္ ဆရာေလး ( ၁ ) တိုု ့အား  A.S.M.A - အသင္း ဥကၠ႒ဆရာေတာ္မွ တစ္ပါးလွ်င္ ဘတ္ေငြ 4000 စီ အသီးသီးလွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။ 

ဤသိုု ့ျပဳရျမတ္ပုညေၾကာင့္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၿပီး ဒီထက္မွ သာသနာျပဳ လွဴဒါန္းနိဳင္ပါေစလိုု ့A.S.M.A ရခိုုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔မွ ဆုုေတာင္းေမတၱာပိုု ့သအပ္ပါသည္။ 


ပညာပညာအလင္းေရာင္ျဖင့္ ေလာကကို လင္းေစအံ့။ 
( ပညာ ေလာကသၼီ ံ ပေဇၨာေတာ )

____________________________
(သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး )
A.S.M.A ရခိုုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ။
ထိုင္းနိဳင္ငံ ။
၁၈/ ၇/ ၂၀၁၈ 6:56 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top