ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Saturday, September 15, 2018

79th Anniversary Celebration to Ven Ottama, The Light of Asia at M.C.U.
8 . 9. 2018
The 79th Anniversary Celebration of The Most. Ven. Ottama, The Light of Asia, The Pioneer Sayadaw of Myanmar Independence Struggles conducted by Arakan Student Monks Association (A.S.M.A) at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand on 8. 9. 2018 (Saturday).
The Representative of All Ethnics including Burmese particularly took part in the Ceremony.
The pamphlet of Ven Ottama’s honorable biography were contributed to all Attendees.
President of A.S.M.A warmly welcome all the representatives of Invited ethnics :
(1) Mon Buddhist Students Society M.C.U.
(2) Myanmar Monk Students Organization.
(3) Dawei National Development Association (DNDA)
(4) Wa Students Organization in Thailand
(5) Danu Student Monks Association (Thailand)
(6) Tai Sangha University Students’ Association (TSSA)
(7) United Pa.O University Students (U.P.U.S)
(8) Ta’ ang Monks Association, Thailand
(9) Khwekabaung Dana Association (Thailand) (K.D.A).
The Certificates of Appreciation for Participating in the Ceremony were presented to all of Special invitees from different ethnics.
Those who kindly cooperated on the Ceremony of The Most. Ven. Ottama Memorial Day at M.C.U. are highly appreciated.
9. 9. 2018
----------------------------------
A.S.M.A -Information (Thailand)
9 / 9 / 2018
လုပ္ေဆာင္မႈ

79th Anniversary Celebration to Ven Ottama, The Light of Asia at M.C.U

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

79th Anniversary Celebration to Ven Ottama, The Light of Asia at M.C.U.
8 . 9. 2018
The 79th Anniversary Celebration of The Most. Ven. Ottama, The Light of Asia, The Pioneer Sayadaw of Myanmar Independence Struggles conducted by Arakan Student Monks Association (A.S.M.A) at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand on 8. 9. 2018 (Saturday).
The Representative of All Ethnics including Burmese particularly took part in the Ceremony.
The pamphlet of Ven Ottama’s honorable biography were contributed to all Attendees.
President of A.S.M.A warmly welcome all the representatives of Invited ethnics :
(1) Mon Buddhist Students Society M.C.U.
(2) Myanmar Monk Students Organization.
(3) Dawei National Development Association (DNDA)
(4) Wa Students Organization in Thailand
(5) Danu Student Monks Association (Thailand)
(6) Tai Sangha University Students’ Association (TSSA)
(7) United Pa.O University Students (U.P.U.S)
(8) Ta’ ang Monks Association, Thailand
(9) Khwekabaung Dana Association (Thailand) (K.D.A).
The Certificates of Appreciation for Participating in the Ceremony were presented to all of Special invitees from different ethnics.
Those who kindly cooperated on the Ceremony of The Most. Ven. Ottama Memorial Day at M.C.U. are highly appreciated.
9. 9. 2018
----------------------------------
A.S.M.A -Information (Thailand)
9 / 9 / 2018
10:54 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

A.S.M.A-ရခိုင္းေက်င္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ)၏
ကံထူးရွင္ေလာင္းလ်ာမ်ားဖိတ္ေခၚေနပါၿပီ။
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနက်ျဖစ္ေသာ မိမိတို႔ A.S.M.A-ရခိုင္းေက်င္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ)၏ ပညာေရးရန္ပုံေငြအတြက္ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ကို ယခုႏွစ္တြင္ နဝမအႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကံစမ္းမဲ(၁)ေစာင္လွ်င္ ထိုင္းဘတ္ေငြ(၁၀၀)ျဖင့္ ကံစမ္းႏိုင္ပါသည္။
ကံတရားသည္ လူတိုင္းမျမင္ႏိုင္ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း လူတိုင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကံထူးရွင္ေလာင္းလ်ာမ်ားအား မိမိတို႔ A.S.M.A ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ဖိတ္ေခၚၾကိဳဆိုလိုက္ရပါသည္။
အေၾကာင္းမညီညြတ္၍ ဆုႀကီးမ်ားႏွင့္လြဲသြားပါကလည္း မိမိကံစမ္းလုိက္ေသာေငြမွာ ပညာသင္ယူေနၾကေသာရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ပညာေရးရန္ပုံေငြအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိသြားပါမည္။ ပညာသင္ယူေနေသာ ရဟန္္းေတာ္တစ္ပါးပါး၏ က်န္းမာေရးအတြက္ အကူအညီလိုအပ္လာခ်ိန္္တြင္လည္းေကာင္းေက်ာင္းစရိတ္အခက္အခဲေၾကာင့္ အကူအညီလိုအပ္လာခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း
အသင္းမွဦးစီးဖြင့္လွစ္ေသာ ပညာဒါနအစီအစဥ္မ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း
အသင္းမွ ဦးစီး၍ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ လူမႈ႔ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရာ၌လည္းေကာင္း စတဲ့ ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ တစ္စုံတစ္ရာအေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ တစ္ပါးအတြက္မဟုတ္ အမ်ား(သံဃာ)အတြက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္ေသာအလွဴမ်ိဳးကို မိမိတို႔ရရွိႏုိုင္ၾကမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
***** ပညာဒါန ကုသိုုလ္ျပဳ ကံစမ္းရင္း အားလံုုး ကံထူးနိဳင္ၾကပါေစ *****
_______________________________________________________________
သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး
-------------------
ASMA ရခိုုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ ့( ထိုုင္း) ။
30 . July . 2018


လုပ္ေဆာင္မႈ

ကံထူးရွင္ေလာင္းလ်ာမ်ားဖိတ္ေခၚေနပါၿပီ

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

A.S.M.A-ရခိုင္းေက်င္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ)၏
ကံထူးရွင္ေလာင္းလ်ာမ်ားဖိတ္ေခၚေနပါၿပီ။
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနက်ျဖစ္ေသာ မိမိတို႔ A.S.M.A-ရခိုင္းေက်င္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ)၏ ပညာေရးရန္ပုံေငြအတြက္ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ကို ယခုႏွစ္တြင္ နဝမအႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကံစမ္းမဲ(၁)ေစာင္လွ်င္ ထိုင္းဘတ္ေငြ(၁၀၀)ျဖင့္ ကံစမ္းႏိုင္ပါသည္။
ကံတရားသည္ လူတိုင္းမျမင္ႏိုင္ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း လူတိုင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကံထူးရွင္ေလာင္းလ်ာမ်ားအား မိမိတို႔ A.S.M.A ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ဖိတ္ေခၚၾကိဳဆိုလိုက္ရပါသည္။
အေၾကာင္းမညီညြတ္၍ ဆုႀကီးမ်ားႏွင့္လြဲသြားပါကလည္း မိမိကံစမ္းလုိက္ေသာေငြမွာ ပညာသင္ယူေနၾကေသာရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ပညာေရးရန္ပုံေငြအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိသြားပါမည္။ ပညာသင္ယူေနေသာ ရဟန္္းေတာ္တစ္ပါးပါး၏ က်န္းမာေရးအတြက္ အကူအညီလိုအပ္လာခ်ိန္္တြင္လည္းေကာင္းေက်ာင္းစရိတ္အခက္အခဲေၾကာင့္ အကူအညီလိုအပ္လာခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း
အသင္းမွဦးစီးဖြင့္လွစ္ေသာ ပညာဒါနအစီအစဥ္မ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း
အသင္းမွ ဦးစီး၍ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ လူမႈ႔ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရာ၌လည္းေကာင္း စတဲ့ ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ တစ္စုံတစ္ရာအေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ တစ္ပါးအတြက္မဟုတ္ အမ်ား(သံဃာ)အတြက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္ေသာအလွဴမ်ိဳးကို မိမိတို႔ရရွိႏုိုင္ၾကမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
***** ပညာဒါန ကုသိုုလ္ျပဳ ကံစမ္းရင္း အားလံုုး ကံထူးနိဳင္ၾကပါေစ *****
_______________________________________________________________
သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး
-------------------
ASMA ရခိုုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ ့( ထိုုင္း) ။
30 . July . 2018


10:48 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

"၆-လပတ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ပင့္ေလွ်ာက္လႊာ"

ေန႔စြဲ ။ ၁၄ ။ ၉ ။ ၂၀၁၈
အေၾကာင္းအရာ။ ။ ၆-လပတ္ ပံုုမွန္အစည္းအေဝးပင့္ေလွ်ာက္ျခင္းကိစၥ
ရိုေသေလးစားစြာပင့္ေလွ်ာက္အပ္ပါသည္ A.S.M.A အဖြဲ႔ဝင္ သံဃာတာ္အရွင္သူျမတ္တိုု ့ဘုုရား။ ဘုုရားတပည့္ေတာ္တို႔ ႏွစ္စဥ္ပံုုမွန္ က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာ A.S.M.A အသင္းႀကီး၏ ၂၀၁၇/၈ ၆-လပတ္ သံဃာ့စံုုညီအစည္းအေဝးတရပ္ကိုု ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတိုုင္း ျပဳလုပ္က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ အသင္းဝင္သံဃာေတာ္မ်ား၏ ညီညြတ္မႈကိုု ေရွ႔ရွဳလ်က္ ၾကြေရာက္ေတာ္မူၾကပါရန္ ေျခေတာ္အစံုုကိုု ဦးခိုုက္လွ်က္ ရိုုေသစြာပင့္ေလွ်ာက္အပ္ပါသည္ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တိုု ့ဘုုရား။
"အစီအစဥ္ "
ေနစြဲ ။ ၁၅ ရက္ ၊ ၉ လပိုုင္း ၊ ၂၀၁၈
အခ်ိန္ ။ ေန႔လည္ (၁၂) နာရီ မွ ညေန (၄) နာရီထိ
ေနရာ ။ Zone - C . Underground Room , မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္း
တကၠသိုုလ္ ၊ အာယုုဒၶယ ။ ထိုုင္းနိဳင္ငံ ။
ပင့္ေလွ်ာက္သူ
------------------------
(A.S.M.A - ဗဟိုုေကာ္မတီ )
ရခိုုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ။
ထိုုင္းနိဳင္ငံ ။
သတင္း

၆-လပတ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ပင့္ေလွ်ာက္လႊာ

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

"၆-လပတ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ပင့္ေလွ်ာက္လႊာ"

ေန႔စြဲ ။ ၁၄ ။ ၉ ။ ၂၀၁၈
အေၾကာင္းအရာ။ ။ ၆-လပတ္ ပံုုမွန္အစည္းအေဝးပင့္ေလွ်ာက္ျခင္းကိစၥ
ရိုေသေလးစားစြာပင့္ေလွ်ာက္အပ္ပါသည္ A.S.M.A အဖြဲ႔ဝင္ သံဃာတာ္အရွင္သူျမတ္တိုု ့ဘုုရား။ ဘုုရားတပည့္ေတာ္တို႔ ႏွစ္စဥ္ပံုုမွန္ က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာ A.S.M.A အသင္းႀကီး၏ ၂၀၁၇/၈ ၆-လပတ္ သံဃာ့စံုုညီအစည္းအေဝးတရပ္ကိုု ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတိုုင္း ျပဳလုပ္က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ အသင္းဝင္သံဃာေတာ္မ်ား၏ ညီညြတ္မႈကိုု ေရွ႔ရွဳလ်က္ ၾကြေရာက္ေတာ္မူၾကပါရန္ ေျခေတာ္အစံုုကိုု ဦးခိုုက္လွ်က္ ရိုုေသစြာပင့္ေလွ်ာက္အပ္ပါသည္ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တိုု ့ဘုုရား။
"အစီအစဥ္ "
ေနစြဲ ။ ၁၅ ရက္ ၊ ၉ လပိုုင္း ၊ ၂၀၁၈
အခ်ိန္ ။ ေန႔လည္ (၁၂) နာရီ မွ ညေန (၄) နာရီထိ
ေနရာ ။ Zone - C . Underground Room , မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္း
တကၠသိုုလ္ ၊ အာယုုဒၶယ ။ ထိုုင္းနိဳင္ငံ ။
ပင့္ေလွ်ာက္သူ
------------------------
(A.S.M.A - ဗဟိုုေကာ္မတီ )
ရခိုုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ။
ထိုုင္းနိဳင္ငံ ။
10:45 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၊ ထိုင္းနိဳင္ငံ
Arakan Student Monks Association, Thailand (ASMA)၏
(၆) လပါတ္အစည္းအေဝးက်င္းပ ။
၁၅ ရက္ ၊ ၉ လပိုုင္း ၊ ၂၀၁၈
ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၊ ထိုင္းနိဳင္ငံ
Arakan Student Monks Association, Thailand (ASMA)၏ (၆) လပါတ္အစည္းအေဝးကို ၁၅. ၉ .၂၀၁၈ စေနေန႔တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ နာယကဆရာေတာ္ ဦးပညာသာရေဗာဓိမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာမွာ......
(၁)သမဏသညာမေပ်ာက္ေစပဲ ညီညြတ္ညြတ္ညြတ္ႏွင့္ခရီးဆက္ၾကရန္၊
(၂) အခက္အခဲမ်ားရွိပါကလည္း ညီအစ္ကိုု စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ စည္းစည္းလုံးလုံးေက်ာ္ျဖတ္ၾကရန္။
(၃) မိမိကိုယ္ကိုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ သူတစ္ပါးကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္ရာမည္ေၾကာင္း အမွာစကားမ်ားေျပာၾကားခဲ့သည္။
အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္းႏွင့္ပတ္သ၍ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္မွ
မိမိတို႔အေနျဖင့္ အသင္း၏(၆)လတာကာလအတြင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုအားရပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္လည္း က်န္ရွိေနေသာ ေကာ္မတီသက္တမ္းတြင္း ယခုထက္ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ အတူတကြပူးေပါင္းႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း စီနီယာက်ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းမ်ားကလည္း မိမိတို႔၏ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ အားေပးခ်ီးမႊမ္းသည္ကို ၾကားသိရ၍ မိမိတို႔ေနျဖင့္ ဝမ္းသာမိပါေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတိုု႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ တကၠသိုုလ္၏ Website စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပျခင္းခံရျခင္းမ်ားကိုုလည္း ဝမ္းေျမာက္စြာေတြ႔ရပါေၾကာင္း ေျပာၾကာခဲ့သည္။
ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္ အသင္း၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ အပိုု အလိုု ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ျပဌာန္းအတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးတာဝန္မ်ားမွလည္း အသင္းဘ႑ာေငြ စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကိုု အစီရင္ခံတင္ျပၿပီး ဘ႑ာေငြ ထပ္မံရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး၊ အေထြအေထြစသည္မ်ားအတြက္ အခ်ိဳ႔က်သံုုးစြဲမႈတိုုုကိုုလည္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္ ။
မိမိတိုု ့ A.S.M.A အသင္းၾကီး၏ (၆) လတာ ကာလအတြင္း အသင္း၏တိုုးတက္ရာတိုုးတက္ေၾကာင္း ဌာနအလိုုက္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုု ၄င္းဌာနမွ ကိုုယ္စားျပဳ တစ္ပါးစီက အေသးစိတ္ Powerpoint အသံုုးျပဳတင္ျပခဲ့ၾကသည္။
MCU Leader မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ (Certificate)မ်ားေပးအပ္ျခင္း
ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမပြဲ စကားေျပာျပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုရေသာဆရာေတာ္အား နာယကဆရာေတာ္ ဦးပညာသာရေဗာဓိမွ ထပ္ဆင့္ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းခဲ့သည္။
အသင္းတိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ အမွတ္တရ စုေပါင္းဓါတ္ပုံရိုက္ျခင္းစသည္ A.S.M.A ၏ အေကာင္းဆံုုးေသာ သမိုုင္းမွတ္တိုုင္တစ္ခုုကိုု ညီညြတ္အားျဖင့္ စိုုက္ထူခဲ့ၾကသည္။
************************************************************
သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး
A.S.M.A ရခိုုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ၊ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ။
၁၅ . ၉ . ၂၀၁၈လုပ္ေဆာင္မႈ

ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၊၏ (၆) လပါတ္အစည္းအေဝးက်င္းပ

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၊ ထိုင္းနိဳင္ငံ
Arakan Student Monks Association, Thailand (ASMA)၏
(၆) လပါတ္အစည္းအေဝးက်င္းပ ။
၁၅ ရက္ ၊ ၉ လပိုုင္း ၊ ၂၀၁၈
ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၊ ထိုင္းနိဳင္ငံ
Arakan Student Monks Association, Thailand (ASMA)၏ (၆) လပါတ္အစည္းအေဝးကို ၁၅. ၉ .၂၀၁၈ စေနေန႔တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ နာယကဆရာေတာ္ ဦးပညာသာရေဗာဓိမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာမွာ......
(၁)သမဏသညာမေပ်ာက္ေစပဲ ညီညြတ္ညြတ္ညြတ္ႏွင့္ခရီးဆက္ၾကရန္၊
(၂) အခက္အခဲမ်ားရွိပါကလည္း ညီအစ္ကိုု စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ စည္းစည္းလုံးလုံးေက်ာ္ျဖတ္ၾကရန္။
(၃) မိမိကိုယ္ကိုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ သူတစ္ပါးကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္ရာမည္ေၾကာင္း အမွာစကားမ်ားေျပာၾကားခဲ့သည္။
အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္းႏွင့္ပတ္သ၍ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္မွ
မိမိတို႔အေနျဖင့္ အသင္း၏(၆)လတာကာလအတြင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုအားရပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္လည္း က်န္ရွိေနေသာ ေကာ္မတီသက္တမ္းတြင္း ယခုထက္ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ အတူတကြပူးေပါင္းႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း စီနီယာက်ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းမ်ားကလည္း မိမိတို႔၏ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ အားေပးခ်ီးမႊမ္းသည္ကို ၾကားသိရ၍ မိမိတို႔ေနျဖင့္ ဝမ္းသာမိပါေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတိုု႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ တကၠသိုုလ္၏ Website စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပျခင္းခံရျခင္းမ်ားကိုုလည္း ဝမ္းေျမာက္စြာေတြ႔ရပါေၾကာင္း ေျပာၾကာခဲ့သည္။
ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္ အသင္း၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ အပိုု အလိုု ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ျပဌာန္းအတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးတာဝန္မ်ားမွလည္း အသင္းဘ႑ာေငြ စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကိုု အစီရင္ခံတင္ျပၿပီး ဘ႑ာေငြ ထပ္မံရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး၊ အေထြအေထြစသည္မ်ားအတြက္ အခ်ိဳ႔က်သံုုးစြဲမႈတိုုုကိုုလည္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္ ။
မိမိတိုု ့ A.S.M.A အသင္းၾကီး၏ (၆) လတာ ကာလအတြင္း အသင္း၏တိုုးတက္ရာတိုုးတက္ေၾကာင္း ဌာနအလိုုက္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုု ၄င္းဌာနမွ ကိုုယ္စားျပဳ တစ္ပါးစီက အေသးစိတ္ Powerpoint အသံုုးျပဳတင္ျပခဲ့ၾကသည္။
MCU Leader မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ (Certificate)မ်ားေပးအပ္ျခင္း
ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမပြဲ စကားေျပာျပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုရေသာဆရာေတာ္အား နာယကဆရာေတာ္ ဦးပညာသာရေဗာဓိမွ ထပ္ဆင့္ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းခဲ့သည္။
အသင္းတိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ အမွတ္တရ စုေပါင္းဓါတ္ပုံရိုက္ျခင္းစသည္ A.S.M.A ၏ အေကာင္းဆံုုးေသာ သမိုုင္းမွတ္တိုုင္တစ္ခုုကိုု ညီညြတ္အားျဖင့္ စိုုက္ထူခဲ့ၾကသည္။
************************************************************
သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး
A.S.M.A ရခိုုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ၊ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ။
၁၅ . ၉ . ၂၀၁၈10:41 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top