ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Saturday, September 15, 2018

79th Anniversary Celebration to Ven Ottama, The Light of Asia at M.C.U

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

79th Anniversary Celebration to Ven Ottama, The Light of Asia at M.C.U.
8 . 9. 2018
The 79th Anniversary Celebration of The Most. Ven. Ottama, The Light of Asia, The Pioneer Sayadaw of Myanmar Independence Struggles conducted by Arakan Student Monks Association (A.S.M.A) at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand on 8. 9. 2018 (Saturday).

The Representative of All Ethnics including Burmese particularly took part in the Ceremony.
The pamphlet of Ven Ottama’s honorable biography were contributed to all Attendees.
President of A.S.M.A warmly welcome all the representatives of Invited ethnics :
(1) Mon Buddhist Students Society M.C.U.
(2) Myanmar Monk Students Organization.
(3) Dawei National Development Association (DNDA)
(4) Wa Students Organization in Thailand
(5) Danu Student Monks Association (Thailand)
(6) Tai Sangha University Students’ Association (TSSA)
(7) United Pa.O University Students (U.P.U.S)
(8) Ta’ ang Monks Association, Thailand
(9) Khwekabaung Dana Association (Thailand) (K.D.A).
The Certificates of Appreciation for Participating in the Ceremony were presented to all of Special invitees from different ethnics.
Those who kindly cooperated on the Ceremony of The Most. Ven. Ottama Memorial Day at M.C.U. are highly appreciated.
9. 9. 2018
----------------------------------
A.S.M.A -Information (Thailand)
9 / 9 / 2018
10:54 PM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top