ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၊ ထိုင္းနိုင္ငံ။ ပညာေရးႏွင့္ေက်ာင္းသားေရးရာတာဝန္ခံ မ်ား၏ ၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္အတြင္း ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ။ ၁၅-၉-၂၀၁၈

Share on Google Plus

About A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Post a Comment