ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၊၏ (၆) လပါတ္အစည္းအေဝးက်င္းပ

ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၊ ထိုင္းနိဳင္ငံ
Arakan Student Monks Association, Thailand (ASMA)၏
(၆) လပါတ္အစည္းအေဝးက်င္းပ ။
၁၅ ရက္ ၊ ၉ လပိုုင္း ၊ ၂၀၁၈
ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၊ ထိုင္းနိဳင္ငံ
Arakan Student Monks Association, Thailand (ASMA)၏ (၆) လပါတ္အစည္းအေဝးကို ၁၅. ၉ .၂၀၁၈ စေနေန႔တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ နာယကဆရာေတာ္ ဦးပညာသာရေဗာဓိမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာမွာ......
(၁)သမဏသညာမေပ်ာက္ေစပဲ ညီညြတ္ညြတ္ညြတ္ႏွင့္ခရီးဆက္ၾကရန္၊
(၂) အခက္အခဲမ်ားရွိပါကလည္း ညီအစ္ကိုု စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ စည္းစည္းလုံးလုံးေက်ာ္ျဖတ္ၾကရန္။
(၃) မိမိကိုယ္ကိုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ သူတစ္ပါးကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္ရာမည္ေၾကာင္း အမွာစကားမ်ားေျပာၾကားခဲ့သည္။
အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္းႏွင့္ပတ္သ၍ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္မွ
မိမိတို႔အေနျဖင့္ အသင္း၏(၆)လတာကာလအတြင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုအားရပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္လည္း က်န္ရွိေနေသာ ေကာ္မတီသက္တမ္းတြင္း ယခုထက္ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ အတူတကြပူးေပါင္းႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း စီနီယာက်ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းမ်ားကလည္း မိမိတို႔၏ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ အားေပးခ်ီးမႊမ္းသည္ကို ၾကားသိရ၍ မိမိတို႔ေနျဖင့္ ဝမ္းသာမိပါေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတိုု႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ တကၠသိုုလ္၏ Website စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပျခင္းခံရျခင္းမ်ားကိုုလည္း ဝမ္းေျမာက္စြာေတြ႔ရပါေၾကာင္း ေျပာၾကာခဲ့သည္။
ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္ အသင္း၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ အပိုု အလိုု ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ျပဌာန္းအတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးတာဝန္မ်ားမွလည္း အသင္းဘ႑ာေငြ စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကိုု အစီရင္ခံတင္ျပၿပီး ဘ႑ာေငြ ထပ္မံရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး၊ အေထြအေထြစသည္မ်ားအတြက္ အခ်ိဳ႔က်သံုုးစြဲမႈတိုုုကိုုလည္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္ ။
မိမိတိုု ့ A.S.M.A အသင္းၾကီး၏ (၆) လတာ ကာလအတြင္း အသင္း၏တိုုးတက္ရာတိုုးတက္ေၾကာင္း ဌာနအလိုုက္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုု ၄င္းဌာနမွ ကိုုယ္စားျပဳ တစ္ပါးစီက အေသးစိတ္ Powerpoint အသံုုးျပဳတင္ျပခဲ့ၾကသည္။
MCU Leader မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ (Certificate)မ်ားေပးအပ္ျခင္း
ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမပြဲ စကားေျပာျပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုရေသာဆရာေတာ္အား နာယကဆရာေတာ္ ဦးပညာသာရေဗာဓိမွ ထပ္ဆင့္ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းခဲ့သည္။
အသင္းတိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ အမွတ္တရ စုေပါင္းဓါတ္ပုံရိုက္ျခင္းစသည္ A.S.M.A ၏ အေကာင္းဆံုုးေသာ သမိုုင္းမွတ္တိုုင္တစ္ခုုကိုု ညီညြတ္အားျဖင့္ စိုုက္ထူခဲ့ၾကသည္။
************************************************************
သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး
A.S.M.A ရခိုုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ၊ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ။
၁၅ . ၉ . ၂၀၁၈No comments:

Post a Comment