ကံထူးရွင္ေလာင္းလ်ာမ်ားဖိတ္ေခၚေနပါၿပီ

A.S.M.A-ရခိုင္းေက်င္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ)၏
ကံထူးရွင္ေလာင္းလ်ာမ်ားဖိတ္ေခၚေနပါၿပီ။
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနက်ျဖစ္ေသာ မိမိတို႔ A.S.M.A-ရခိုင္းေက်င္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ)၏ ပညာေရးရန္ပုံေငြအတြက္ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ကို ယခုႏွစ္တြင္ နဝမအႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကံစမ္းမဲ(၁)ေစာင္လွ်င္ ထိုင္းဘတ္ေငြ(၁၀၀)ျဖင့္ ကံစမ္းႏိုင္ပါသည္။
ကံတရားသည္ လူတိုင္းမျမင္ႏိုင္ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း လူတိုင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကံထူးရွင္ေလာင္းလ်ာမ်ားအား မိမိတို႔ A.S.M.A ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ဖိတ္ေခၚၾကိဳဆိုလိုက္ရပါသည္။
အေၾကာင္းမညီညြတ္၍ ဆုႀကီးမ်ားႏွင့္လြဲသြားပါကလည္း မိမိကံစမ္းလုိက္ေသာေငြမွာ ပညာသင္ယူေနၾကေသာရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ပညာေရးရန္ပုံေငြအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိသြားပါမည္။ ပညာသင္ယူေနေသာ ရဟန္္းေတာ္တစ္ပါးပါး၏ က်န္းမာေရးအတြက္ အကူအညီလိုအပ္လာခ်ိန္္တြင္လည္းေကာင္းေက်ာင္းစရိတ္အခက္အခဲေၾကာင့္ အကူအညီလိုအပ္လာခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း
အသင္းမွဦးစီးဖြင့္လွစ္ေသာ ပညာဒါနအစီအစဥ္မ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း
အသင္းမွ ဦးစီး၍ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ လူမႈ႔ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရာ၌လည္းေကာင္း စတဲ့ ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ တစ္စုံတစ္ရာအေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ တစ္ပါးအတြက္မဟုတ္ အမ်ား(သံဃာ)အတြက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္ေသာအလွဴမ်ိဳးကို မိမိတို႔ရရွိႏုိုင္ၾကမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
***** ပညာဒါန ကုသိုုလ္ျပဳ ကံစမ္းရင္း အားလံုုး ကံထူးနိဳင္ၾကပါေစ *****
_______________________________________________________________
သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး
-------------------
ASMA ရခိုုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ ့( ထိုုင္း) ။
30 . July . 2018


No comments:

Post a Comment