၆-လပတ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ပင့္ေလွ်ာက္လႊာ

"၆-လပတ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ပင့္ေလွ်ာက္လႊာ"

ေန႔စြဲ ။ ၁၄ ။ ၉ ။ ၂၀၁၈
အေၾကာင္းအရာ။ ။ ၆-လပတ္ ပံုုမွန္အစည္းအေဝးပင့္ေလွ်ာက္ျခင္းကိစၥ
ရိုေသေလးစားစြာပင့္ေလွ်ာက္အပ္ပါသည္ A.S.M.A အဖြဲ႔ဝင္ သံဃာတာ္အရွင္သူျမတ္တိုု ့ဘုုရား။ ဘုုရားတပည့္ေတာ္တို႔ ႏွစ္စဥ္ပံုုမွန္ က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာ A.S.M.A အသင္းႀကီး၏ ၂၀၁၇/၈ ၆-လပတ္ သံဃာ့စံုုညီအစည္းအေဝးတရပ္ကိုု ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတိုုင္း ျပဳလုပ္က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ အသင္းဝင္သံဃာေတာ္မ်ား၏ ညီညြတ္မႈကိုု ေရွ႔ရွဳလ်က္ ၾကြေရာက္ေတာ္မူၾကပါရန္ ေျခေတာ္အစံုုကိုု ဦးခိုုက္လွ်က္ ရိုုေသစြာပင့္ေလွ်ာက္အပ္ပါသည္ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တိုု ့ဘုုရား။
"အစီအစဥ္ "
ေနစြဲ ။ ၁၅ ရက္ ၊ ၉ လပိုုင္း ၊ ၂၀၁၈
အခ်ိန္ ။ ေန႔လည္ (၁၂) နာရီ မွ ညေန (၄) နာရီထိ
ေနရာ ။ Zone - C . Underground Room , မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္း
တကၠသိုုလ္ ၊ အာယုုဒၶယ ။ ထိုုင္းနိဳင္ငံ ။
ပင့္ေလွ်ာက္သူ
------------------------
(A.S.M.A - ဗဟိုုေကာ္မတီ )
ရခိုုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ။
ထိုုင္းနိဳင္ငံ ။
No comments:

Post a Comment