ေက်းဇူးေတာ္အရွင္ အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား A.S.M.A ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားမွ သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္။

ေက်းဇူးေတာ္အရွင္ အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား A.S.M.A ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားမွ သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္။
၁ / ၉ / ၂၀၁၈
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ Bumrungrad International Hospital မွာ ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာ A.S.M.A အသင္းႀကီး၏ ရာသက္ပန္ၾသဝါဒါစရိယ၊ ေက်းဇူးေတာ္အရွင္ အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား A.S.M.A အသင္းဥကၠ႒ ႏွင့္ အသင္းဝင္သံဃာေတာ္မ်ားမွ သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ကာ က်န္းမာေရးသတင္း ေမးေလွ်ာက္ၿပီး ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးထံမွ ၾသဝါဒခံယူခဲ့ၾကသည္။
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ျပန္လည္က်န္းမာလာသည္ကို ဖူးေတြ႕ရ၍ ေက်ာင္းသားသံဃာေတာ္မ်ားမွ အတိုင္းမသိဝမ္းသာၾကပါသည္။
အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာ၍ သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာပို ့သၾကပါသည္။
**********************************************************************
A.S.M.A - Information
Thailand, 01. 09. 2018
No comments:

Post a Comment