ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမေန႔ စကားေျပာစြမ္းရည္ျပိဳင္ပြဲ

ေက်းဇူးေတာ္အရွင္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမေန႔ အထိမ္းအမွတ္အေနအားျဖင့္ A.S.M.A (Thailand) မွ ႀကီးမွဴး၍ ၈. ၉ . ၂၀၁၈ (စေနေန႔)၊ ထိုုင္းနိဳင္ငံ ၊ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုုလ္၌က်င္းပျပဳလုုပ္ေသာ စကားေျပာစြမ္းရည္ျပိဳင္ပြဲတြင္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ တကၠသိုုလ္အသီးသီးတြင္ ပညာသင္ေနၾကေသာ တကၠသိုုလ္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ မဟာတန္းတက္ေနေသာ (လူ) ေက်ာင္းသားတစ္ဦးလည္းပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။
ပထမဆုု ဘတ္ေငြ 4000 ( ေလးေထာင္)
ဒုုတိယဆုု ဘတ္ေငြ 3000 ( သံုုးေထာင္)
တတိယဆုု ဘတ္ေငြ 2000 ( ႏွစ္ေထာင္)
ႏွစ္သိမ့္ဆုု ၂-ဆုု ဘတ္ေငြ 500 ( ငါးရာ )

ဆုုမ်ားကိုုဆြတ္ခူးရရွိေတာ္မူေသာ ပ - ဒုု - တ ဆုုပိုုင္ရွင္မ်ားအား ေငြသားဆုုႏွင့္ ဆုုတံဆိပ္တစ္ခုုအပါဝင္ အသင္းမွ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမာက္ေသာ Certificate တစ္ခုုကိုုပါရရွိသည္။
ပ - ဒုု - တ- ႏွစ္သိမ့္ဆုုမ်ားႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ေသာ ျပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားကိုုလည္း အသင္းမွ ျပိဳင္ပြဲဝင္အသိမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ ( Certificate ) တစ္ခုုစီ ေပးအပ္ခဲ့သည္။
*** ပထမဆုုရွင္--- ဦးသုုႏၵရ B.A (eng) ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ စာရင္းစစ္တာဝန္ခံ ။
** ဒုုတိယဆုုရွင္-- ဦးပညာသီရိ B.A (eng) က်န္းမာေရးႏွင့္ အေရးေပၚကူညီကယ္ဆယ္ေရးတာဝန္ခံ ။
** တတိယဆုုရွင္--- ဦးပညာသီရိ B.A (တတိယႏွစ္ မဟာခ်ဴလာတကၠသိုုလ္)
*ႏွစ္သိမ့္ဆုုရွင္---ဦးသာသန M.A (Eng-Inter)
*ႏွစ္သိမ့္ဆုုရွင္---ဦးဝဏၰဓဇ B.A (eng) ပညာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားေရးရာတာဝန္ခံ ။
----------------------------------
A.S.M.A - Information ( Thailand )
9 / 9 / 2018


No comments:

Post a Comment