ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Monday, October 1, 2018

cademic Writing Course ပိ္တ္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပၿပီးစီး။

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

Academic Writing Course ပိ္တ္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပၿပီးစီး။
၁၇ ရက္ ၊ ၉ လပိုုင္း ၊ ၂၀၁၈
A.S.M.A ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ)၏ ပညာေရး Project တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ပညာေရး ျမင့္သထက္ျမင့္မားေစရန္ရည္ရြယ္၍ Language institute of MCU ႏွင့္ A.S.M.A တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ၁၀. ၈. ၂၀၁၈ မွစတင္ကာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ Mr.Alexander Willis (M.Ed.ELT) ႏွင့္ Academic Writing Course သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ ၁၇. ၉. ၂၀၁၈ ေန႔တြင္ AWC သင္တန္းဆင္းပြဲတစ္ရပ္ကို မဟာခ်ဴလာတကၠသိုုလ္ၾကီး၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးခန္းမေဆာင္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။
ယေန႔က်င္းပေသာ သင္တန္းဆင္းပြဲကို Language institute of MCU မွဦးေဆာင္က်င္းပေပးၿပီး သင္တန္းၿပီးဆုံးေအာင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ သင္တန္းသားမ်ားအားလည္း Language institute of MCU မွ ဂုဏ္ျပဳ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္။
အခမ္းအနားတြင္ သင္တန္းဆရာ Mr.Alexander Willis (M.Ed.ELT) ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားျခင္းခဲ့ၿပီး ASMA-ဥကၠ႒ဆရာေတာ္မွ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယခုုလိုု႔ A.W.C သင္တန္းကိုု Language Institute of MCU ႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ခြင့္ရသည့္အတြက္ လြန္စြာဂုုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Phra Maha Cittapalo, Vice Director of Language Institute of MCU and Director of Student Affairs ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္၍ အမွာစကားမ်ားေျပာၾကားျခင္း ႏွင့္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ေပးအပ္ျခင္းတိုု ့ကိုုျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။
Phra Maha Cittapalo, Vice Director ႏွင့္ သင္တန္းဆရာ Mr.Alexander Willis (M.Ed.ELT)တုိ႔အား ASMA မွ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး အမွတ္တရစုေပါင္းဓါတ္ပုံမ်ားရိုက္ကာ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာပိတ္သိမ္းခဲ့ၾကသည္။
**********************************************************
ASMA- သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
ရခိုုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုုင္းႏိုုင္ငံ)
၁၇ / ၉ / ၂၀၁၈
1:52 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top